Collegiaal programma en NRPFORUM meets NRP Academie

 

Tijdens de leergang van de NRP Academie zijn er 6 ochtenden waarop gasten welkom zijn bij de colleges van de NRP Academie: de collega’s van de cursisten en de leden van NRPFORUM. Het programma is telkens van 10.00 – 12.45 uur. De inloop is om 09.30 uur en er kan van de lunch gebruik worden gemaakt. Graag aanmelden bij secretariaat@nrpacademie.nl. Voor de locatie, de NRP Academie is een road show en is telkens op andere locaties in het land, zie de website op de homepage onderaan bij agenda voor de meest actuele informatie.

 

Dinsdag 5 september 2017 - Ontdekken


Het eerste college van de eerste module, Vernieuwen. De wereld is in verandering en in deze veranderende wereld moeten we onze plek vinden en onze opgave in het vastgoed. Hans Boutellier (directeur Verwey-Jonker instituut en bijzonder hoogleraar Burgerparticipatie) vertelt over de netwerkmaatschappij. Hans-Lars Boetes van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed geeft het nieuwe beleid van de Rijksdienst weer langs de lijnen van moeten - willen - kunnen. 

Locatie: Berlagezalen, BK City, TU Delft

 

Dinsdag 3 oktober 2017 -  Circulair denken


Derde college van de eerste module Vernieuwen. Hoe kunnen we circulair denken een plek geven in de opgave van renovatie en transformatie? Twee verschillende invalshoeken: Harold Koekoek van Eneco over de Energie Campus en Rob Simons/Rob Boogaarts van Woonbedrijf over de corporatie als materialenbank. 

Locatie: Energy Campus Eneco, Utrecht

 

Dinsdag 31 oktober 2017 - Ontregelen

 

Vijfde dag van de eerste module Vernieuwen. Er is een grote vraag om deregulering maar welke stappen worden daar in de praktijk nu echt mee gemaakt? Friso de Zeeuw (praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft) trekt al geruime tijd het programma Ontslakken en begeleidt gemeenten bij dit proces. De tweede spreker is van een gemeente die het Ontslakkingstraject heeft doorlopen.

Locatie: n.t.b.

 

Dinsdag 9 januari 2018 - Verbinden

 

We concluderen allemaal dat we de opgave van vandaag en morgen niet meer alleen kunnen doen. Dus: samenwerken. Maar wat komt er bij kijken om een goede samenwerking op te zetten en vooral ook vol te houden? Andre Koster van Dura Vermeer illustreert wat je allemaal kunt doen met het werken in consortia. Sandra Schruijer (hoogleraar organisatie psychologie, Universiteit
van Utrecht) duikt dieper in wat het betekent om samen te werken en waarom het veel moeilijker is dan je denkt.

Locatie: n.t.b.

 

Dinsdag 7 maart 2018 - Verduurzamen

 

De start van de derde module gaat over het verduurzamen van het vastgoed. Verduurzamen moet daarbij breed worden beschouwd, niet alleen technisch maar ook vanuit levensduur van het object en zijn omgeving. Floris Alkemade (Rijksbouwmeester en directeur FAA) adviseert het Rijksvastgoedbedrijf hoe zij met haar bezit kan omgaan en geeft aan welke rol ontwerpers hierbij kunnen hebben. Wessel de Jonge (hoogleraar Heritage & Design, TU Delft en directeur Wessel de Jonge architecten) maakt duidelijk dat je alleen vanuit een goede waardestelling kunt starten met de opgave van het verduurzamen, renoveren, transformeren en/of restaureren van erfgoed en onderbouwt dit met voorbeelden voor welke keuzes je dan komt te staan. 

Locatie: n.t.b.

 

Dinsdag 8 mei 2018 - Verdienen

De laatste colleges van het Collegiaal Programma gaan vooral over waarde en waardecreatie. Het waardebegrip moet weer centraal worden gesteld bij de discussies over verdienmodellen. Hans de Jonge (emeritus hoogleraar TU Delft en directievoorzitter Brink Management/Advies) geeft een beeld van de waardestromen van macroeconomisch tot het project waar je aan werkt. Een tweede spreker staat nog niet vast.

Locatie: n.t.b.