Docenten

De docenten die verbonden zijn aan de NRP academie komen van NRP partners, TU Delft, Nyenrode en Hogeschool Utrecht.

Erna van Holland (NRP)
Erna van Holland (NRP)
Programmamanager
„Professionaliseren van opdrachtgeverschap en mensen tot hun recht laten komen.”

Erna is programmamanager voor de NRP Academie namens de stichting NRP vanuit haar bureau COB-WEB advies. Website

Vincent Gruis
Vincent Gruis (TU Delft)
Vernieuwen
„Kennis inzetten antwoorden te vinden op vraagstukken die te maken hebben met optimalisatie van dit bestaande vastgoed.”

Vincent is hoogleraar Management in the Built Environment TU Delft  Website

Joost van Ettekoven
Joost van Ettekoven (Nyenrode)
Coördinator Verbinden
„Mensgericht ontwikkelen, verbeteren en veranderen is mijn grote drijfveer.”

Website

Hilde Remøy (TU Delft)
Hilde Remøy (TU Delft)
Vernieuwen en coördinator Verdienen
„Door middel van onderzoek leren over de leerpunten en successen bij transformatie.”

Hilde Remøy is universitair hoofddocent vastgoedmanagement. Website

Henk Brinksma (HU)
Henk Brinksma (HU)
coördinator Verduurzamen
„Vanuit kennis van de bestaande voorraad zoeken naar innovatieve en duurzame renovatieoplossingen.”

Henk is verbonden aan het lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer op de Hogeschool Utrecht en onderzoekt als promovendus aan de TU-Delft op renovatieoplossingen. Website

André van der Zalm (Puzzled Innovation)
André van der Zalm
Vernieuwen
„Mensen in beweging brengen, ze motiveren en inspireren.”

André adviseert met zijn eigen bedrijf Puzzled Innovation over concept- en visieontwikkeling. Website

Philippe Rol (Atelier to the Bone)
Philippe Rol (Atelier to the Bone)
Vernieuwen
„Recognizing value, practicing transformation.”

Philippe is architect en medeoprichter van het jonge architectencollectief AttB dat werkt vanuit veranderingen en behoeften in de samenleving. Website

Saskia Beer (ZOCity)
Saskia Beer (ZOCity)
Verbinden
„Het verbinden en activeren van de lokale gemeenschap en deze te helpen stapsgewijs eigenaarschap te nemen over de transformatie van haar eigen leef- en werkomgeving.”

Saskia is van origine architect maar sinds 2010 een Amsterdamse gebiedsontwikkelaar nieuwe stijl. Website

Anke van Hal (Nyenrode)
Anke van Hal (Nyenrode)
Verbinden
Ik wil graag bij mijn studenten enthousiasme opwekken voor complexe maar uitdagende opgave van energievriendelijk renoveren EN hen handvaten bieden om hier mee om te gaan vanuit een Fusie van Belangen, belangen van iedereen als uitgangspunt.

Hoogleraar TU Delft en Nyenrode. Linkedin

Hans de Jonge (TU Delft en Brink Groep)
Hans de Jonge (Brink Management & Advies)
Verdienen
„We moeten blijven investeren in het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden om samen de opgave van renovatie en transformatie op te pakken. Wij hebben de taak om de jongere generatie de mogelijkheid te bieden dat te doen, dat is onze verantwoordelijkheid.”

CEO. Linkedin

Joost Pothuis (Arcadis)
Joost Pothuis (Arcadis)
Vernieuwen
„Elke zich zelf respecterend renovatiearchitect zou artikel 1.3 van het Bouwbesluit (gelijkwaardige oplossing) boven zijn bureau moeten spijkeren.”

Jurist en schrijver aan het Bouwbesluit. Linkedin

Cees Anton de Vries (Origame)
Cees Anton de Vries (Origame)
Vernieuwen
„Leer een change agent te worden, zorg dat jij de dromer bent die de droom kan waarmaken. Begin met een verhaal dat het gebied als geheel omvat, verbindt het met mensen, dan met de organisaties, dan met de stromen door de schalen heen en dan aanhouden.”

Organisatie adviseur. Linkedin

Thimmo van Garderen (BNG)
Thimmo van Garderen (BNG)
Verdienen
„Studenten wegwijs maken in het bankjargon.”

Senior manager Public Finance. Ik leg uit hoe de (interne) bankprocessen werken en wat de toezichthouders van de banken verwachten. Studenten zijn dan beter in staat zijn om de key-issues vanuit financieringsperspectief te identificeren en kunnen daardoor hun project kansrijker bij financiers voor het voetlicht brengen. Linkedin

Jan van der Tol (FGH Bank)
Jan van der Tol (FGH Bank)
Verdienen
“Als oud-cursist geef ik een plek in mijn huidig docentschap. Ik breng niet alleen de standaard zienswijzen van een vastgoedfinancier over, maar probeer de cursisten juist uit te dagen in hun denken over de maatschappelijk context en rol van vastgoed. En wat van van een vastgoedfinancier mag worden verwacht.”

Linkedin

friso_dezeeuw
Friso de Zeeuw (TU Delft)
Vernieuwen

Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft. Website

frank_hofmans_abt
Frank Hofmans (ABT)
Verduurzamen
Hergebruik van bestaande gebouwen boeit mij in het bijzonder. Ik zie het als uitdaging om door onderzoek, analyse, een integrale benadering en creativiteit tot een oplossing te komen, wat wel eens betekent dat je buiten de geijkte paden moet treden. Dit geeft extra dynamiek aan ons vak.

Manager Transformatie en Onderhoud Website

michel_van_rhee
Michel van Rhee (Brink Groep)
Verdienen
Transformeren van de bestaande gebouwde omgeving vereist veel creativiteit en flexibiliteit. Ik krijg veel energie van een open houding van betrokken partijen met veel begrip voor elkaars doelen en belangen zodat dit ook leidt tot creativiteit en flexibiliteit in de business case en zakelijke afspraken.

Senior Manager. Website

sandra_schruijer
Sandra Schruijer
Verbinden
Er moet veel meer aandacht komen voor de relationele dynamiek van samenwerking

Hoogleraar Organisatiepsychologie aan Universiteit van Utrecht, TIAS in Tilburg en directeur van Professional Development International bv. Website

inbo_bert_van-breugel
Bert van Breugel (inbo)
Verduurzamen
Gebouwen en landschap zijn faciliterend aan het gebruik en de gebruikers. Het gaat om de mensen. Als als professional faciliteer je het proces om tot passende gebouwen en omgevingen te komen.

Partner bij Inbo Architecten Website

geen_foto_2
Boris van der Gijp (Syntrus Achmea)
Verdienen
De wereld van het kapitaal verbinden met de ruimtelijke opgave van morgen, om zo zowel een goed pensioen als een betere stad mogelijk te maken, dat is waar ik met mijn team aan werk.

Director Strategy & Research Website

hans_boutellier
Hans Boutellier (VU)
Vernieuwen
De samenleving lijkt complex en zonder richting, maar dit is niet het geval. In een improvisatiemaatschappij moet je een jazz orkest durven zijn.

Directeur Verwey-Jonker Instituut, hoogleraar Veiligheid en Burgerparticipatie Website 

eefje_stutvoet_1
Eefje Stutvoet
onderwijscoordinator
Onze bestaande voorraad heeft zoveel potentie, alleen met echte change agents kunnen we die volledig benutten!

Onderzoeker Sustainable Housing Transformation aan TU Delft. https://www.linkedin.com/in/eefje-stutvoet-4217462b

margaret_zeeman
Margaret Zeeman
Verdienen
Deel en gebruik de gezamenlijke kennis/ervaring en ontdek de spannende wereld van renovatie, hergebruik en transformatie.

Ambassadeur expertteam transformatie Ministerie BZK https://www.linkedin.com/in/margaret-zeeman-43736026

jan_metz
Jan Metz
NRP Challenge
De NRP Academie opent nieuwe perspectieven in de bestaande kaders van renovatie en transformatie

Illustrator http://www.janmetz.nl

rob_van_wingerden
Rob van Wingerden
Vernieuwen
De huidige en toekomstige uitdagingen vragen een integrale en lange termijn aanpak. De NRP Academie levert hier een belangrijke bijdrage aan door relevante stakeholders bij elkaar te zetten en samen te (laten) leren.

CEO http://www.bam.com/nl/over-bam/bestuur/raad-van-bestuur

floris_alkemade_6_
Floris Alkemade
Verduurzamen
Onderdruk de neiging om direct antwoorden te formuleren en neem de tijd om eerst de vraag zelf te onderzoeken. Voor je ontwerpt, moet je een moment van funda- mentele twijfel toelaten om de context beter te leren begrijpen en niet te snel mogelijkheden uit te sluiten

Rijksbouwmeester, lector aan Academie van Bouwkunst en directeur FAA https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/rijksbouwmeester

kees_schipper
Kees Schipper
Vernieuwen
Als projectontwikkelaar ben je de spin het web, het gaat om het juiste moment van handelen. Vooral bij het trans- formatie is het ‘web’ nog uitdagender, je kunt niet de binnen de gebaande paden bewegen. De NRP academie geeft de uitgelezen kans om dit vanuit diverse invalshoeken te ervaren.

Directeur https://www.linkedin.com/in/kees-schipper-9195712?authType=NAME_SEARCH&authToken=Ct4L&locale=en_US&srchid=308223401473229294233&srchindex=1&srchtotal=36&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A308223401473229294233%2CVSRPtargetId%3A7364325%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH

fiona
Fiona Jongejans
Vernieuwen
Aan nieuwe technologie en vernuftige innovaties geen gebrek, de uitdaging is juist om deze ver- nieuwingen te verweven in de structuur van onze maatschappij. Door nauw samen te werken met gebruikers: co-creatie van begin tot eind. En dat leer je op de NRP Academie.

Fiona is industrieel ontwerper, met haar eigen bedrijf gespecialiseerd in social design en design research  http://www.fionajongejans.com

redmar_wolf
Redmar Wolf
Vernieuwen
Onderwijs moet je uitdagen

Senior adviseur Baker & McKenzie en hoogleraar indirecte belastingen VU https://www.linkedin.com/in/redmar-wolf-5381b25

tristan_kunen
Tristan Kunen
Vernieuwen
De toekomstige huisvestingsvraag accommoderen in de bestaande voorraad, dat is pas duurzaam!

Senior consultant, Brink Management/Advies http://www.brink.nl/mensen/tristan-kunen/

han_ter_maat
Han ter Maat
Vernieuwen
Als wethouder wil ik Wageningen mooier maken en het pilotproject "Ontslakken' helpt mij daarbij. De NRP Academie is een goede plek om deze kennis en ervaring te delen.

Wethouder Ruimte, Verkeer, Binnenstad en Sport Wageningen https://www.linkedin.com/in/han-ter-maat-44035021

jack_van_schoonneveldt
Jack van Schoonneveldt
Vernieuwen
Brandveiligheid is niet een regeltje waar je aan moet voldoen; daar moet je je hard voor willen maken. En met kennis en de goede contacten kun je de waarde van bestaand vastgoed behouden en versterken.

Adviseur Brandveiligheid en Milieu VB&T https://www.linkedin.com/in/jack-van-schoonneveldt-a4255812

william_jelier
William Jelier
Vernieuwen
Voorzie je BIM-model van de gewenste data voor onderhoud! Beheren en onderhouden duurt langer dan bouwen.

Medior engineer Bouwtechniek / BIM modelleurhttps://www.linkedin.com/in/william-jelier-84841144

wessel_de-jonge
Wessel de Jonge
Verduurzamen
Geen maatschappij kan zich veroorloven om zoveel vastgoed af te danken, we moeten leren dit duurzamer te benutten.

Architect (Wessel de Jonge Architecten) en hoogleraar Heritage & Design (TU Delft)

http://www.bna.nl/architect/wessel-de-jonge-architecten-bna-bv/

Fransje Sprunken VORM
Fransje Sprunken
Verbinden
Samenwerken maakt ons vak leuker, heerlijk als het lukt, dat na een spannende zoektocht een team als puzzelstukjes met elkaar kan verbinden. Dat leer je bij de NRP Academie.

Chief Concepting VORM https://www.linkedin.com/in/fransje-sprunken-198259b

Provincie Noord Brabant
Arno van den Hurk
Verbinden
Herontwikkelen en herbestemmen is het nieuwe bouwen en dat doe je niet alleen, zeker niet in Brabant. Mooi dat er een opleiding is die de kennis en praktijkervaring daarvoor aanbiedt.

projectamanger herbestemmen Grote Erfgoedcomplexen

https://www.linkedin.com/in/arno-van-den-hurk-425a7566

bdebont
Boudewijn de Bont
Verbinden
NRP Academie staat voor: mensen verbinden, kennis delen en innovaties stimuleren.

Directeur Nico de Bont - Hazenberg

https://www.linkedin.com/in/boudewijn-de-bont-82714a37

timme_hendriksen
Timme Hendriksen
Verdienen
Ook bij renovatie en transformatie is het sturen op waarde van groot belang

partner bij Value FM coordinator Value Engineer  ing bij ProRail  http://value.fm/partners/timme-hendriksen/

axelvannielen
Axel van Nielen
Verduurzamen
WIJS is onderWIJS én ongecensureerd ervaringen uitwisselen. Ook asbest maakt deel uit van herbestemmen.

Procesmanager Bouw en Vastgoed en asbestdeskundige SC-570  www.vannielenmanagement.nl en https://www.fm2share.nl/over-ons/professionals

pascalsijstermans
Pascal Sijstermans
Verdienen
Behouden gaat voor Vernieuwen.. na afweging van alle alternatieven.

medeoprichter van Sumcity Advisory, een adviesbureau dat haar opdrachtgevers helpt met het financieel management en waarderings- en haalbaarheidsvraagstukken van stedelijke projecten

  //www.linkedin.com/in/psijstermans/

marnix
Marnix van Delft
Verdienen
Creatie van mooie plekken in de stad, door de combinatie van een goed concept voor de plek en samenwerking met de juiste partners, daar ga ik voor.

Regiomanager Synchroon

https://www.linkedin.com/in/marnix-van-delft-70963a12/

timo
Timo Stoopman
ERA Contour
Waarde is kennis, middelen, gevoel en financiën. Door dit slim te combineren maken we prettige en betaalbare plekken om te wonen. Bewoner blij, opdrachtgever blij, wij blij.

Concept coordinator bestaande bouw ERA Contour

https://www.linkedin.com/in/timostoopman/

mvdlaan
Marieke van der Laan
Verduurzamen
Het met kennis van zaken verduurzamen van de gebouwde omgeving, betekent niet alleen het oplossen van problemen, maar ook het voorkomen van toekomstige problemen.

Bouwfysicus, docent/     ontwikkelaar Inst. Gebouwde Omgeving, HU Bouwkunde en Built Environment https://www.linkedin.com/in/marieke-van-der-laan-7b588514/

bartmoesbergen
Bart Moesbergen
Verdienen
Van 2e keus naar 2e kans, het paradigmatiseren van het alternatief!

Projectontwikkelaar betaalbaar wonen http://www.enstraks.nl