Docenten

De docenten die verbonden zijn aan de NRP academie komen van NRP partners, TU Delft, Nyenrode en Hogeschool Utrecht.

Erna van Holland (NRP)
Erna van Holland (NRP)
Programmamanager
„Professionaliseren van opdrachtgeverschap en mensen tot hun recht laten komen.”

Erna is programmamanager voor de NRP Academie namens de stichting NRP vanuit haar bureau COB-WEB advies. Website

Vincent Gruis
Vincent Gruis (TU Delft)
Vernieuwen
„Kennis inzetten antwoorden te vinden op vraagstukken die te maken hebben met optimalisatie van dit bestaande vastgoed.”

Vincent is hoogleraar Management in the Built Environment TU Delft  Website

Hilde Remøy (TU Delft)
Hilde Remøy (TU Delft)
Vernieuwen en coördinator Verdienen
„Door middel van onderzoek leren over de leerpunten en successen bij transformatie.”

Hilde Remøy is universitair hoofddocent vastgoedmanagement. Website

Henk Brinksma (HU)
Henk Brinksma (HU)
coördinator Verduurzamen
„Vanuit kennis van de bestaande voorraad zoeken naar innovatieve en duurzame renovatieoplossingen.”

Henk is verbonden aan het lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer op de Hogeschool Utrecht en onderzoekt als promovendus aan de TU-Delft op renovatieoplossingen. Website

André van der Zalm (Rauwe Zalm BV)
André van der Zalm
Vernieuwen
„Mensen in beweging brengen, ze motiveren en inspireren.”

André adviseert met zijn eigen bedrijf Rauwe Zalm BV over concept- en visieontwikkeling.

Philippe Rol (Atelier to the Bone)
Philippe Rol (Atelier to the Bone)
Vernieuwen
„Recognizing value, practicing transformation.”

Philippe is architect en medeoprichter van het jonge architectencollectief AttB dat werkt vanuit veranderingen en behoeften in de samenleving. Website

Saskia Beer (ZOCity)
Saskia Beer (ZOCity)
Verbinden
„Het verbinden en activeren van de lokale gemeenschap en deze te helpen stapsgewijs eigenaarschap te nemen over de transformatie van haar eigen leef- en werkomgeving.”

Saskia is van origine architect maar sinds 2010 een Amsterdamse gebiedsontwikkelaar nieuwe stijl. Website

Anke van Hal (Nyenrode)
Anke van Hal (Nyenrode)
Verbinden
Ik wil graag bij mijn studenten enthousiasme opwekken voor complexe maar uitdagende opgave van energievriendelijk renoveren EN hen handvaten bieden om hier mee om te gaan vanuit een Fusie van Belangen, belangen van iedereen als uitgangspunt.

Hoogleraar TU Delft en Nyenrode. Linkedin

Hans de Jonge (TU Delft en Brink Groep)
Hans de Jonge (Brink Management & Advies)
Verdienen
„We moeten blijven investeren in het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden om samen de opgave van renovatie en transformatie op te pakken. Wij hebben de taak om de jongere generatie de mogelijkheid te bieden dat te doen, dat is onze verantwoordelijkheid.”

CEO. Linkedin

Joost Pothuis (Arcadis)
Joost Pothuis (Arcadis)
Vernieuwen
„Elke zich zelf respecterend renovatiearchitect zou artikel 1.3 van het Bouwbesluit (gelijkwaardige oplossing) boven zijn bureau moeten spijkeren.”

Jurist en schrijver aan het Bouwbesluit. Linkedin

Cees Anton de Vries (Origame)
Cees Anton de Vries (Origame)
Vernieuwen
„Leer een change agent te worden, zorg dat jij de dromer bent die de droom kan waarmaken. Begin met een verhaal dat het gebied als geheel omvat, verbindt het met mensen, dan met de organisaties, dan met de stromen door de schalen heen en dan aanhouden.”

Organisatie adviseur. Linkedin

Thimmo van Garderen (BNG)
Thimmo van Garderen (BNG)
Verdienen
„Studenten wegwijs maken in het bankjargon.”

Senior manager Public Finance. Ik leg uit hoe de (interne) bankprocessen werken en wat de toezichthouders van de banken verwachten. Studenten zijn dan beter in staat zijn om de key-issues vanuit financieringsperspectief te identificeren en kunnen daardoor hun project kansrijker bij financiers voor het voetlicht brengen. Linkedin

Jan van der Tol (FGH Bank)
Jan van der Tol (FGH Bank)
Verdienen
“Als oud-cursist geef ik een plek in mijn huidig docentschap. Ik breng niet alleen de standaard zienswijzen van een vastgoedfinancier over, maar probeer de cursisten juist uit te dagen in hun denken over de maatschappelijk context en rol van vastgoed. En wat van van een vastgoedfinancier mag worden verwacht.”

Linkedin

friso_dezeeuw
Friso de Zeeuw (TU Delft)
Vernieuwen

Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft. Website

frank_hofmans_abt
Frank Hofmans (ABT)
Verduurzamen
Hergebruik van bestaande gebouwen boeit mij in het bijzonder. Ik zie het als uitdaging om door onderzoek, analyse, een integrale benadering en creativiteit tot een oplossing te komen, wat wel eens betekent dat je buiten de geijkte paden moet treden. Dit geeft extra dynamiek aan ons vak.

Manager Transformatie en Onderhoud Website

sandra_schruijer
Sandra Schruijer (UvU)
Verbinden
Er moet veel meer aandacht komen voor de relationele dynamiek van samenwerking

Hoogleraar Organisatiepsychologie aan Universiteit van Utrecht, TIAS in Tilburg en directeur van Professional Development International bv. Website

inbo_bert_van-breugel
Bert van Breugel (inbo)
Verduurzamen
Gebouwen en landschap zijn faciliterend aan het gebruik en de gebruikers. Het gaat om de mensen. Als als professional faciliteer je het proces om tot passende gebouwen en omgevingen te komen.

Partner bij Inbo Architecten Website

geen_foto_2
Boris van der Gijp (Syntrus Achmea)
Verdienen
De wereld van het kapitaal verbinden met de ruimtelijke opgave van morgen, om zo zowel een goed pensioen als een betere stad mogelijk te maken, dat is waar ik met mijn team aan werk.

Director Strategy & Research Website

hans_boutellier
Hans Boutellier (VU)
Vernieuwen
De samenleving lijkt complex en zonder richting, maar dit is niet het geval. In een improvisatiemaatschappij moet je een jazz orkest durven zijn.

Directeur Verwey-Jonker Instituut, hoogleraar Veiligheid en Burgerparticipatie Website 

jan_metz
Jan Metz
NRP Challenge
De NRP Academie opent nieuwe perspectieven in de bestaande kaders van renovatie en transformatie

Illustrator http://www.janmetz.nl

tristan_kunen
Tristan Kunen (Brink Management & Advies)
Vernieuwen
De toekomstige huisvestingsvraag accommoderen in de bestaande voorraad, dat is pas duurzaam!

Senior consultant, Brink Management/Advies http://www.brink.nl/mensen/tristan-kunen/

jack_van_schoonneveldt
Jack van Schoonneveldt (VB&T)
Vernieuwen
Brandveiligheid is niet een regeltje waar je aan moet voldoen; daar moet je je hard voor willen maken. En met kennis en de goede contacten kun je de waarde van bestaand vastgoed behouden en versterken.

Adviseur Brandveiligheid en Milieu VB&T https://www.linkedin.com/in/jack-van-schoonneveldt-a4255812

wessel_de-jonge
Wessel de Jonge
Verduurzamen
Geen maatschappij kan zich veroorloven om zoveel vastgoed af te danken, we moeten leren dit duurzamer te benutten.

Architect (Wessel de Jonge Architecten) en hoogleraar Heritage & Design (TU Delft)

http://www.bna.nl/architect/wessel-de-jonge-architecten-bna-bv/

timme_hendriksen
Timme Hendriksen (ProRail)
Verdienen
Ook bij renovatie en transformatie is het sturen op waarde van groot belang

partner bij Value FM coordinator Value Engineer  ing bij ProRail  http://value.fm/partners/timme-hendriksen/

pascalsijstermans
Pascal Sijstermans (Sumcity)
Verdienen
Behouden gaat voor Vernieuwen.. na afweging van alle alternatieven.

medeoprichter van Sumcity Advisory, een adviesbureau dat haar opdrachtgevers helpt met het financieel management en waarderings- en haalbaarheidsvraagstukken van stedelijke projecten

  //www.linkedin.com/in/psijstermans/

timo
Timo Stoopman
ERA Contour
Waarde is kennis, middelen, gevoel en financiën. Door dit slim te combineren maken we prettige en betaalbare plekken om te wonen. Bewoner blij, opdrachtgever blij, wij blij.

Concept coordinator bestaande bouw ERA Contour

https://www.linkedin.com/in/timostoopman/

mvdlaan
Marieke van der Laan (HU)
Verduurzamen
Het met kennis van zaken verduurzamen van de gebouwde omgeving, betekent niet alleen het oplossen van problemen, maar ook het voorkomen van toekomstige problemen.

Bouwfysicus, docent/     ontwikkelaar Inst. Gebouwde Omgeving, HU Bouwkunde en Built Environment https://www.linkedin.com/in/marieke-van-der-laan-7b588514/

bartmoesbergen
Bart Moesbergen
Verdienen
Van 2e keus naar 2e kans, het paradigmatiseren van het alternatief!

Projectontwikkelaar betaalbaar wonen http://www.enstraks.nl

hans_lars_boetes
Hans-Lars Boetes (RCE)
Vernieuwen
Je moet weten waar je vandaan komt als je iets gaat ontwikkelen. Verdiep je in het DNA van een plek voor je bedenkt wat er gerealiseerd kan worden

Senior Adviseur Erfgoed & Ruimte bij Rijksdienst Cultureel Erfgoed (min. OCW) https://nl.linkedin.com/in/hanslarsboetes

jos_sentel
Jos Sentel (Third Place)
Vernieuwen
Ontwikkel jouw eigen visie vanuit de kracht en pracht van de plek!

Faciliteert vanuit zijn bureau ThirdPlace processen gericht op conceptuele oplossingen voor gebouwen, gebieden dan wel doelgroepen.  http://www.third-place.nl/

juul
Juul Rameau
Vernieuwen
Er zijn zoveel mooie dingen waar je niets voor hoeft te doen. Je hoeft alleen maar stil te zijn en te luisteren, herkennen en erkennen. Samen tot nieuwe hoogtes.

Juul is creatieve denker, (interieur)ontwerper en creëert als beeldend kunstenaar unieke objecten voor binnen en buiten. http://www.juulrameau.com/ https://www.linkedin.com/in/juulrameau/

jetske
Jetske Thielen (Duurzaam Vlechtwerk)
Vernieuwen
Renovatie gaat over stenen én de mensen. Daarom treed ik op als sociaal ingenieur, want vervlechten van ideeën, personen en organisatie geeft positieve synergie

Jetske houdt zich bezig met techniek, innovatie en duurzaamheid. http://www.duurzaamvlechtwerk.nl

 

henk_diepenmaat
Henk Diepenmaat (Actors Procesmanagement BV en ICIS Maastricht University)
Verbinden
Hoe gaat u professioneel en resultaatgericht om met de spelers in uw beroepspraktijk? Hoe krijgt u grip op het spelersveld? Hoe richt en versnelt u complexe processen?

Strategie, ontwikkeling en implementatie van programma’s en projecten met verschillende spelers; ook lezeingen en workshops 

https://nl.linkedin.com/in/henk-diepenmaat-93265538

cdehaan
Cas de Haan (Caspar de Haan)
Vernieuwen

Onderhoud en renovatie leveren een significante bijdrage aan de verduurzaming van bestaande woning. Zorg dat we de omgeving netjes achterlaten voor de volgende generatie. Dan kan met creativiteit, samen werken en creeren, ook als je de 9e generatie bent in een familiebedrijf. 

https://www.linkedin.com/in/casdehaan/

tvanende
Teun van den Ende (Werkplaats Erfgoed)
Verduurzamen

Elke generatie geeft betekenis aan plekken en eigent zich plekken toe. Daarin schuilt de kracht van herbestemmen. 

http://www.werkplaatserfgoed.nl

barbara
Barbara Middelhoff
Onderwijs coördinatie
Haar belangrijkste missie ligt in kennisoverdracht: alle (project)partners mee laten groeien door nieuwe inzichten op te doen en die te delen.

Partner bij DIEP. Zij houden zich bezig met energietransitie, gebiedsontwikkeling, duurzaam-circulair en innovatiegericht inkopen. 

http://www.diep.nl