Privacy Statement


De Stichting Nationaal Renovatie Platform en TU Delft, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens daarom uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons privacybeleid geeft aan welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan.