Algemene voorwaarden

De volgende procedure wordt gehanteerd bij de intake van cursisten voor de NRP Academie: 

 • cursisten schrijven zich in door het op de website beschikbare inschrijvingsformulier ondertekend en ingescand naar de NRP Academie te sturen
 • de cursisten krijgen een ontvangstbevestiging per mail van de inschrijving
 • begin mei ontvangen de cursisten een mail waarin wordt gevraagd naar:
  • motivatie: waarom wil ik deze opleiding doen, wat zijn mijn verwachtingen van deze opleiding?
  • curriculum vitae waarin voorkennis en achtergrond van de cursist duidelijk worden
  • een projectbeschrijving van het renovatie- of transformatieproject dat de cursist mee wil nemen als casus bij de opleiding. Hierbij moet worden vermeld welk dilemma er is in het project en waarom het interessant is om met de NRP Academie er aan te werken. 
 • het antwoord op bovengenoemde punten dient uiterlijk op 1 augustus bij NRP binnen te zijn.
 • als de beantwoording van de vragen leidt tot vragen bij de NRP Academie, wordt de potentiële cursist uitgenodigd voor een gesprek.

 

De selectie van de cursisten vindt als volgt plaats:

 • diversiteit in achtergronden en werkgevers van de deelnemende cursisten, zodat de NRP Academie de diversiteit van de groep cursisten kan waarborgen
 • volgorde van binnenkomst
 • de volledige cursus volgen gaat vòòr modulair volgen (modulair volgen is voorbehouden aan maximaal 10% van de cursisten)
 • het maximaal aantal cursisten per jaargang bedraagt 32
 • alle ingeschrevenen horen op zijn vroegst op 30 juni, maar in ieder geval zo snel mogelijk of de inschrijving definitief is. Vanaf dat moment kan de cursist zich niet kosteloos uitschrijven (50% van de kosten worden in rekening gebracht)
 • vanaf 10 augustus wordt 100% van de kosten van de opleiding in rekening gebracht.