Algemene voorwaarden

 1. Cursisten schrijven zich in op de website. Daarmee verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Vanaf het moment van inschrijving , kan men zich niet kosteloos uitschrijven, tenzij de organisatie aangeeft dat de cursist niet geschikt is voor de opleiding.
 2. De cursisten ontvangen een ontvangstbevestiging per mail van de inschrijving.
 3. Bij opzegging na inschrijving door de cursist na 15 oktober worden 50% van de totale kosten van de opleiding in rekening gebracht. Vanaf 15 december worden 100% van de kosten in rekening gebracht, tenzij er een termijnbetaling is overeengekomen.
 4. De cursisten worden om onderstaande zaken gevraagd. Deze dienen voor 15 december binnen te zijn.
  1. motivatie: waarom wil ik deze opleiding doen, wat zijn mijn verwachtingen van deze opleiding?
  2. curriculum vitae waarin voorkennis en achtergrond van de cursist duidelijk wordt
  3. een beschrijving van een renovatie- of transformatieproject dat de cursist mee wil nemen als casus bij de opleiding. De cursisten werken in groepsverbanden aan 2 casussen gedurende de leergang en kiezen per groep welke casus dat zal zijn. De beschrijving hoeft niet meer dan 1A4 te zijn en aan te geven wat het dilemma is in het project.
 5. Als er vragen zijn bij de organisatie of de cursist is toegelaten, worden dit uiterlijk 1 december kenbaar gemaakt en wordt de cursist uitgenodigd voor en gesprek. Als er geen vragen zijn gesteld, is de cursist ingeschreven.
 6. De organisatie draagt zorg voor voldoende diversiteit (achtergrond, werkervaring e.d.) onder de cursisten.
 7. Het maximaal aantal cursisten per leergang bedraagt 24.
 8. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn om de opleiding doorgang te laten hebben, wordt dit uiterlijk op 1 augustus aangegeven aan de ingeschreven cursisten. De NRP Academie is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte reserveringen (in tijd en geld) die hierdoor niet meer voor de ingeschreven cursisten van toepassing zijn omdat de opleiding niet door kan gaan.