< Terug naar overzicht

Bijeenkomst met cursisten en partners 6 april 2016

Om als opleiding in een steeds sneller veranderende wereld actueel en relevant te blijven, moet je bereid zijn om te luisteren en te veranderen, flexibel zijn in je aanbod en goed weten waar de vraag ligt. Vanuit die ambitie kwamen huidige cursisten, alumni, docenten en NRP Partners bijeen in de Metaal Kathedraal in Utrecht, een culturele ankerplaats in een voormalige kerk en metaalfabriek, om aan de hand van presentaties van prof. Vincent Gruis namens TU Delft en prof. Hans de Jonge namens het bestuur van NRP en twee overleggroepen in te gaan op de volgende kwesties:

  • Zorg dragen dat de inhoud van de opleiding aansluit bij de vraag van de NRP partners;
  • Zorg dragen dat de kennis en ervaring van de NRP partners goed worden benut in de NRP Academie
  • Zorg dragen voor een breder draagvlak en betrokkenheid voor de NRP Academie onder de NRP partners t.b.v. de werving van cursisten.

De leervormen en inrichting van de opleiding werden geanalyseerd met als doel om uiteindelijk in samenspraak tot een opleidingsvorm te komen die enerzijds goed aansluit op de vraag vanuit de NRP Partners en anderzijds op de steeds veranderende praktijk van renovatie en transformatie.

Hans de Jonge schetste enkele belangrijke ontwikkelingen. ‘De markt trekt aan terwijl de gezinssamenstelling snel verandert. We gaan naar bijna 40% eenpersoons huishoudens, de vergrijzing vraagt om een antwoord en de leegstand blijft de komende jaren een actueel thema. Kennis op het gebied van duurzame renovatie en transformatie wordt steeds belangrijker en noodzakelijk als je wilt blijven meedoen als aannemer, architect of ontwikkelaar.’

Belangrijk binnen de NRP Academie is de verbinding tussen praktijk en onderwijs. ‘Wetenschap is niet genoeg, praktische kennis over renovatie en transformatie moet groeien. Er moeten andere competenties worden aangeleerd.’ aldus Vincent Gruis.

De vraag is, hoe blijf je up to date? Hoe implementeer je de kennis van een cursist in je eigen organisatie? En hoe onderhoud je de waarde van de opleiding? Een collectieve denksessie volgde, waarin aanknopingspunten boven kwamen om volgend jaargang nóg beter aan te sluiten op de markt en de vraag vanuit de NRP partners.

Dat de NRP Academie de moeite waard is werd onderschreven door zowel alumni, huidige cursisten als de partners. ‘Het feit dat we hierbij aanwezig zijn onderschrijft het belang dat we aan deze opleiding hechten. Het gaat erom de opgedane kennis optimaal te benutten.’

De inschrijving voor de komende jaargang van de NRP Academie is inmiddels geopend. Bij interesse kunt u mailen met erna@nrpacademie.nl of kijken op www.nrpacademie.nl

Maurits van Putten

 

metaalkatedraal1