< Terug naar overzicht

Challenge De Bunker

Challenge 26 en 27 juni

De TU Eindhoven heeft de NRP Challenge voor de afronding van de tweede leergang van de NRP Academie ingebracht: het voormalig studentencentrum De Bunker. Het gebouw past niet in het masterplan TU/e Campus 2020 en de TU/e is daarom voornemens het gebouw af te stoten. Het doel is de verkoopopbrengst te maximaliseren om met deze opbrengst een aantal functies in andere gebouwen binnen de campus te realiseren. De Bunker is gebouwd in 1966 door architect H. Maaskant. De TU/e heeft een cultuurhistorische verkenning laten uitvoeren naar het gebouw – een schoolvoorbeeld van Nederlands brutalisme - en er is sprake van plaatsing van het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst.

Tijdens de rondleiding wordt het de cursisten duidelijk dat de herbestemming van een gebouw - dat niet voor niets de bijnaam De Bunker draagt -  niet eenvoudig is. Er hebben veel verbouwingen plaatsgevonden waardoor de oorspronkelijke ruimtelijkheid vooral aan de binnenkant teniet is gedaan, er is veel asbest aanwezig en de sporen van betonrot zijn op diverse plekken zichtbaar.

Maar vol goede moed hebben de cursisten de NRP Challenge opgepakt om 24 uur na de rondleiding hun oplossingen te presenteren aan de jury bestaande uit Anne Luijten (algemeen manager NRP), Vincent Gruis (hoogleraar Real Estate & Housing en academisch verantwoordelijke voor de NRP Academie) en Veronique Marks (directeur Huisvesting TU/e, als vertegenwoordiger van de zogeheten probleemeigenaar ).

bunker

Groep 1 heeft de iconische waarde en de kwaliteiten van het huidige gebouw als uitgangspunt genomen. Kijkend naar het DNA van Eindhoven hebben ze duurzame technologische ontwikkelingen aangegrepen voor de herbestemming van het gebouw. Naar hun mening is de DNA van de stad onvoldoende zichtbaar en zou de nieuwe Bunker hier een rol in kunnen spelen. Een dergelijk gesloten gebouw leent zich bij uitstek voor een plantlab, a Living Lab. Het researchgebied van een plantlab met Philips LED verlichting met rekken planten in het gebouw, een eigen daktuin, restaurant en supermarkt voor de geteelde producten. Op de vraag of hier vraag naar is, constateert de groep dat deze combinatie nu niet aanwezig is, de LED-verlichting een speerpunt blijft van Philips en dat de woonvisie van de gemeente uitgaat van een groei van het aantal bewoners binnen de ring. Zij hebben er alle vertrouwen in.

presentatie challenge

Groep 2 kiest een andere strategie. Om een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te genereren, is het noodzakelijk om een volume toe te voegen aan de Bunker. De eerste studie levert een ‘optopping‘ op van 8 bouwlagen, een toevoeging van 12.000 m2 bvo. Gezocht is naar het continueren van de ondersteunende functie de Bunker ooit had door een Mensa 2.0 te introduceren, zoals een hotelvakschool dat zou kunnen vormgeven. In de toren zou, in aansluiting met de ambities van de gemeente, woningen kunnen worden gerealiseerd. Het voorstel is om met deze kaders een marktconsultatie uit te zetten zodat marktpartijen ontwikkelaars, beleggers, ondernemers hun visie en bieding kunnen uitbrengen. De schetsen tonen spectaculaire gebouwen, een nieuwe icoon voor de stad. De kritische noot van de jury is dat niet voor niets de mensa geen plek meer heeft binnen de TU/e.

Ook groep 3 is van mening dat er een toevoeging nodig is om een positief financieel resultaat mogelijk te maken. Zij kiezen voor een andere benadering. De voormalige bunker wordt op de verdieping een wellness centrum met op het dak een zwembad en zonneweide. Op de begane grond kan worden geparkeerd, zijn er sportfaciliteiten en is er een restaurant. Op deze wijze kan de cultuurhistorische waarde van het gesloten gebouw goed bewaard blijven. In Concrete Living is de combinatie gevonden tussen de functies in de Bunker en het wonen in de toren. Om een start te maken met de placemaking, wordt een pop up restaurant voorgesteld. Dan kunnen ook toekomstige bewoners vroegtijdig de plek leren kennen. Op de vraag of er een markt is voor deze combinatie van functies, meldt de groep dat zij vanuit de expats en de 1- en 2-persoonshuishoudens hier de potentie in zien.

Ook groep 4 kiest voor de toevoeging van een woontoren als nieuwe icoon – in de vorm van een cd toren - op de Bunker. Zij hebben twee scenario’s hiervoor doorgerekend en geven aan dat extended short stay de beste doelgroep is voor deze plek. Maar de functie die zij voor ogen zien voor de Bunker is zeer verrassend en zij kiezen ervoor om juist gebruik te maken van de 24-uurs horecavergunning op deze plek. De Bunker wordt de Dutch Dance Dome, een broedplaats en incubator voor dance muziek met de reeds wereld beroemde DJ’s uit Brabant als ambassadeur. Zij refereren aan start ups in Eindhoven die nu al in dit concept passen. Verder worden een restaurant een supermarkt-to-go toegevoegd. De jury is verrast met dit concept en vindt ook hier dat het bijzonder goed past in het bestaande gebouw. Wel worden vraagtekens geplaatst in de combinatie met de andere functies; zullen die echt het concept versterken?

 

De jury buigt zich over de vraag wie van de vier groepen tot winnaar kan worden uitgeroepen en komt tot de conclusie dat PlantLab van groep 1 het sterkste concept is en alleen functies in het gebouw heeft ondergebracht die het concept onderschrijven. Groep 4, met het concept van Dutch Dance Dome, verdient ook lof, maar de combinatie met de andere functies deed afbreuk aan dit concept.

De dag wordt afgerond met de uitreiking van de certificaten aan de nieuwe renovatie- en transformatieprofessionals door NRP bestuurslid, Ingrid de Boer.