< Terug naar overzicht

Cursist Desi van de Swaluw over de NRP Academie

Origineel van artikel op Corporatiegids.nl

NRP Academie - "Corporaties moeten naar het nieuwe verdienmodel toe"

In september gaat de nieuwe leergang van de NRP Academie van start. Dit is een opleiding waarin professionals gedurende een jaar worden ‘omgeschoold’ van het ‘oude, op nieuwbouw gerichte denken’ naar creatief omgaan met de bestaande voorraad, waarbij begrippen als cocreatie, ketensamenwerking en het betrekken van de eindgebruikers centraal staan. De komende weken kijkt CorporatieGids.nl samen met oud-cursisten naar de vier verschillende modules van de opleiding. Vandaag: Verdienen.

Netto contante waarde, kasstromen, winst-en-verlies-rekeningen. Bij zulke termen voelt Dési van de Swaluw, procesmanager bij Ymere, zich als een vis in het water. De module Verdienen, de derde module tijdens de NRP Academie, sloot dan ook goed bij haar aan.

Roeien met de riemen die je hebt

"De module Verdienen bestaat uit twee delen," legt Dési uit. "Aan de ene kant heb je het theoretische rekenwerk, zoals hoe je een kasstroomoverzicht maakt. Ik heb hier zelf al eens een cursus over gevolgd, dus dit gedeelte kon ik goed gebruiken om mijn kennis op te frissen. Het andere deel ging over hoe je de financiering anders kunt doen dan je gewend bent. Ga je in je eentje aan de slag, of met andere partijen waardoor risico wordt gedeeld en op de kosten wordt bespaard."

Dési denkt dat woningcorporaties hiervan kunnen leren: "Het speelveld van corporaties wordt namelijk steeds kleiner en je moet roeien met de riemen die je hebt. De overheid bakent steeds sterker af wat ze wel of niet mogen, en daarom is het lastig nieuwe wegen te vinden. Je bent je door de opleiding beter bewust van de mogelijkheden die er zijn. Je blikveld is wat breder, waardoor je sneller tot een oplossing kunt komen wanneer je ergens tegenaan loopt."

De procesmanager geeft een voorbeeld: "Wanneer je in een situatie terecht komt wanneer je woningen moet verkopen, dan wordt er vaak gekeken naar marktpartijen die de gebouwen kunnen overkopen. Maar daar wordt niet out-of-the-box over nagedacht. Wat is bijvoorbeeld de vraag in de buurt, misschien wil een collectief van huurders juist de woningen wel overnemen. Zo'n oplossing is niet heel gebruikelijk, maar misschien wel de meest geschikte oplossing."

Nieuwe verdienmodel

Daarnaast leren corporatiemedewerkers in de module om de oude verdienmodellen achterwege te laten, en zich te focussen op waardecreatie: "Dit is de sleutel tot het nieuwe verdienmodel. Stel je voor dat je een leegstaand kantoorpand hebt. Je kunt dit als vanouds langdurig aanbieden, maar dan kan het maanden duren voordat je iemand vindt. Zelfs wanneer je de prijs omlaag gooit. Dat is het moment om na te denken over hoe dit anders kan, door er bijvoorbeeld wat bijzonders mee te doen."

"Misschien moet je het niet meer als kantoor verhuren. Of verbouw het pand tot kleinere units met een thema, zodat het makkelijker te verhuren is. Ook moet je niet bang zijn soms je verlies te nemen en een gebouw af te waarderen. Kantooreigenaren moeten af van het oude kat out de boom kijken en hopen op betere tijden, en juist meer actie en initiatief tonen."

Probleem is het probleem

Volgens Dési blijkt uit de module dat een te open vraagstelling bij een project vaak problemen veroorzaakt: "Vaak wordt er gezegd 'er is een probleem', maar is het een raadsel wat nu precies het punt is. Slechte verhuurbaarheid wordt dan aangedragen als voorbeeld, maar in de praktijk valt dit in veel gevallen enorm mee. Wanneer je naar de situatie kijkt, zijn er namelijk vaak andere problemen die er spelen, bijvoorbeeld dat huurders die zich niet veilig voelen in de omgeving. Dan heeft het helemaal niet met financiën te maken."

"Neem dus niet zomaar aan dat wat er gezegd wordt echt het probleem is," gaat Dési verder op de vraag wat de grootste uitdaging van de module was. "Wanneer je op pad gestuurd wordt, moet je eerst goed helder hebben wat er van je wordt gevraagd. Alleen op deze manier kun je tot een goede oplossing komen."

Nieuwe verdienmodel in praktijk

Corporaties kunnen volgens Dési uiteindelijk verder komen door meer te investeren in de voorkant: "Ze moeten meer tijd en energie in het begin van het proces stoppen. Alle partijen - de huurders, de gemeente en de corporatie - hebben allemaal hun eigen wensen, iets wat haperingen kan veroorzaken als je niet samenwerkt."

"Maar door vroeg bij elkaar te komen kun je deze grotendeels voorkomen," zegt de procesmanager op de vraag hoe het nieuwe verdienmodel zich kan uiten. "Iedereen levert dan misschien iets in, maar de weg naar het eindproduct is hierdoor een stuk soepeler én iedereen is meer tevreden met het eindresultaat. Op deze manier werk je samen en sta je niet tegenover elkaar. "

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia - 7 juli 2015