< Terug naar overzicht

Dag 3 Vernieuwen

Wie niet verandert, is gezien

Met enkele daverende uitspraken van Rob van Wingerden, CEO van BAM, begonnen de cursisten van de NRP Academie een intensieve dag op het Enka Terrein in Ede.

En wat een locatie is dat! Een bijna hallucinant voorbeeld van facadisme, een fonkelnieuwe fiets-experience in een oude fabrieksloods en alsof het niks is her en der monumentale industriepanden die hun architectonische weerga niet kennen.

En dat gold deze dag niet alleen voor de cursisten. Tijdens iedere module organiseert de NRP Academie minstens één collegiaal programma, waarbij ook collega’s van cursisten en NRP Forum-leden kunnen aanschuiven. Een heel goed moment dus om te netwerken en interessante presentaties te combineren met een bezoek aan een geweldige herbestemmingslocatie.

De 4e leergang van de NRP Academie is ondertussen al aardig op gang met alweer de derde inhoudelijke bijeenkomst.

Rob van Wingerden trapte dus af met een bevlogen verhaal. Wie bij BAM denkt aan een logge organisatie heeft het mis. Ondanks een omzet van € 7,3 miljard is het als geen ander bewust van het feit dat wie nu niet mee gaat in het tijdperk van transities z’n eigen ondergang bezegeld.

‘We moeten slimme coalities aangaan in plaats van hiërarchische ketens’

Wie ben jij?

‘De verantwoordelijkheid om zuinig met de aarde om te gaan moet je koppelen aan een business case. Dan heb je toekomst. We moeten circulair gaan denken en gaan doen en van een monodisciplinaire cultuur naar een multidisciplinaire cultuur gaan.’ Als het aan Rob van Wingerden ligt gaat het hele traditionele systeem op de shop. ‘We moeten slimme coalities vormen in plaats van hiërarchische ketens. Dat vraagt om samenwerking, gelijkwaardig en dus om een proces en de menselijke factor. We moeten veel vaker de vraag stellen Wie ben jij? En wat kunnen we voor elkaar betekenen.

Van Wingerden benadrukte het feit dat niets meer op zichzelf staat en voorheen gescheiden eenheden steeds meer met elkaar vervlochten raken. ‘De wereld waarin we wonen en werken wordt steeds complexer, welvaart, demografie, veiligheid, grondstoffen, energie, klimaat, allemaal zaken die in elkaar grijpen en een lange termijn visie vragen. Het zijn vraagstukken die over carrières heen gaan, die zich niks aantrekken van kabinetsperiodes of de duur van mensenlevens. Een overkoepelend en integraal denken is harder nodig dan ooit tevoren.’

‘We hebben met elementaire vraagstukken te maken die  over onze carrières heen gaan’

De cursisten luistereden aandachtig. Digitalisering, een pleidooi voor experiment, werkelijke waardecreatie en de menselijke factor zijn zo nog enkele onderwerpen die door Rob van Wingerden worden aangekaart en nadrukkelijk onderstreept.

Opdracht

De dag stond misschien wel in het teken van het opzuigen van informatie. De uitdaging kwam toen Re-Born de cursisten de opdracht gaf om in groepen een rendabel plan te maken een verouderde school circulair te renoveren. Een circulaire case studie. Wen er maar vast aan, want dit is de wereld van morgen. Re-Born, ontwikkelaars van circulair vastgoed gaven een presentatie waarin ze het proces van rendabel renoveren van bestaand vastgoed uit de doeken doen. De circulaire economie is niet langer een idealistische droom, het is een financieel gedreven milieu incentive. Er valt geld mee te verdienen.

Enka terrein

En dan was er tussendoor ook nog een presentatie van Arno Boon, directeur van Boei, die als herbestemmer van cultureel erfgoed jarenlang betrokken was bij de herontwikkeling van het Enka terrein. ‘De vraag wat voor bestemming we hier in dit gebied en in dit complex kwijt konden was nog niet zo makkelijk. Je zit hier niet in Amsterdam. Deze locaties vragen meer denk- en zoekwerk, meer creativiteit.’

 

De Fietser

En alsof de dag 48 uur telde was er ook nog een rondleiding over het terrein, waarbij de cursisten enkele dagen na de officiële opening experience centre De Fietser bezochten, waarbij cursist Pieter Zwart zich niet geremd voelde om een elektrisch model te bestijgen en een rondje over de testbaan te maken.

’s Avonds, na de warme maaltijd was het tijd voor de groepen om hun presentaties te geven. Na slechts vijf weken NRP Academie lagen er toch al vier hele mooie case analyses op tafel van Gulden Feniks projecten. De cursisten zijn kritisch; ‘We lazen allemaal mooie verhalen, maar wat is nu de waarde van een project als er een jaar na oplevering nog geen gebruiker is gevonden?’ Maar de cases hebben vooral ook tot discussie geleid tussen de cursisten over wat innovatief is. Dit bleek voor iedereen verschillend. Een mooie observatie die door één van de cursisten werd gedaan; ‘We gebruiken dezelfde begrippen maar bedoelen er allemaal wat anders mee en praten daardoor langs elkaar heen.’

Op de vraag hoe de NRP Academie tot dusver wordt ervaren antwoord een van de cursisten; ‘Een jaar lang met een groep een ontwikkeling doormaken, dat is gewoon geweldig. Ja het is intensief, maar dat geldt voor alles waar je goed in wilt worden.’

enka_ede3