< Terug naar overzicht

Dag 5 Vernieuwen

De NRP Academie is vandaag te gast op Duivendaal 7/8 op het terrein van de Universiteit Wageningen, net tegen de binnenstad aan, in het voormalige kabinet voor landbouwwerktuigen. De aanleiding om hier in Wageningen te zijn, is gelegen in het feit dat de tweede spreker in de ochtend de wethouder Ruimte, Wonen, Verkeer, Binnenstad, Sport en Bestuursstijl van Wageningen is, Han ter Maat. Hij heeft NRP Academie uitgenodigd om kennis te nemen van een van de grootste opgaven waar de stad voor staat: de herontwikkeling van de voormalige terreinen van de universiteit. Een rondleiding over het terrein maakt duidelijk wat de schaal van deze opgave is, maar ook welke mogelijkheden de talrijke monumentale gebouwen bieden.

 

Het thema van vandaag is Ontregelen. Adri Dorrestein vervangt praktijkleraar Friso de Zeeuw om een toelichting te geven op het Ontslakken en de Omgevingswet. In 2012 heeft het ministerie van Binnenlandse Zake opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken hoe gebiedsontwikkelingen weer op gang konden worden gebracht na de eerste jaren van crisis. De onderzoeken hebben geleid tot programma’s waar Ontslakken er een van is. Een team van mensen helpt gemeenten als zij zich hebben gemeld om te ontslakken. Dat gaat langs twee wegen. De eerste weg is: letterlijk in beeld brengen hoeveel nota’s de gemeente hanteert en ondersteuning bieden om dit aantal structureel terug te brengen (wat hebben we echt nodig). De tweede weg is die van het veranderen van houding, cultuur en werkprocessen om echt vorm te geven aan uitnodigingsplanologie. Het ontslakken is een goede voorbereiding op de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 van kracht wordt. De Omgevingswet is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om een groot aantal verschillende wetten (26) te bundelen tot één integrale wet. Ook het aantal algemeen maatregelen van bestuur (amvb’s) wordt fors verminderd. Deze amvb’s worden dit jaar aan het parlement voorgelegd. Het is nog niet duidelijk of ze er ongeschonden door heen zullen komen. Belangengroeperingen als Natuur en Milieu maken zich zorgen over de ruimte die de Omgevingswet de gemeente biedt. Een aantal gemeenten is vooruitlopend op de wet reeds gestart met de nieuw planvormen: omgevingsvisie en omgevingsplan. De wet ondersteunt uitnodigingsplanologie maar de uitvoering is nog altijd afhankelijk van de bedrijfscultuur van de betreffende gemeente. Reeds 40 gemeenten hebben zich bij het Ontslakkingsteam gemeld en Adri onderschrijft dat er enorme verschillen zijn.

 

Han ter Maat laat de cursisten kennismaken met een pilot van uitnodigingsplanologie in Wageningen. Een droom van veel van de inwoners is het terugbrengen van de gedempte singel en de Bergpoortbrug. Han wilde dit graag oppakken maar op de locatie van de voormalige brug staat het nu leegstaande kantoor van de SNS-bank. In plaats van zelf het initiatief nemen om een plan te maken, heeft hij aan de eigenaar van de locatie gevraagd of hij zelf het initiatief wilde nemen om een plan te ontwikkelen. Wat hij als wethouder meegaf, was een plangebied groter dan de voormalige SNS locatie (inclusief gemeentelijk eigendom), de eis om de singel weer terug te brengen en dat het plan met de stad moest worden gemaakt. Hij steekt hierbij als wethouder zijn nek uit, maar hij wilde leren van deze pilot en daarom zich strikt houden aan verder geen kaders mee te geven. Een term waar hij overigens ook buiten deze pilot geen geloof in heeft. De ontwikkelaar heeft een viertal modellen ontwikkeld en deze aan de stad voorgelegd. Zowel bewoners als ondernemers spraken zich voor hetzelfde model uit. De ontwikkelaar is nu doende om het plan nader uit te werken en de financiële haalbaarheid te onderzoeken. Op een vraag uit de zaal antwoordt hij dat er uit zou kunnen komen dat de ontwikkeling op deze plaats niet mogelijk is, en dat de ontwikkelaar wellicht een andere locatie zou willen hebben. Wat de wethouder van dit traject heeft geleerd is dat er blijkbaar weinig urgentie is bij de ontwikkelaar daar het nu al een half jaar stil is. Maar hij heeft ook geleerd dat het de stad veel energie heeft gegeven. De opkomst van bijeenkomsten was hoog, de architect luisterde echt en nagenoeg iedereen heeft een positieve grondhouding. Maar op de vele vragen van de cursisten, reageert hij dat zij de vragen stellen vanuit de oude werkwijze, zij lijken de gemeenteraad wel. Ook die moet erg wennen aan deze pilot. Er is nog geen collegevoorstel dus formeel zijn zij nog niet geïnformeerd. Het is voor iedereen anders dat de ontwikkelaar alle ruimte krijgt, maar het heeft de gemeente tot op heden niets gekost. Het grootste risico dat er is, is dat de wethouder zijn positie verliest en de stad nog langer moet wachten op het terugbrengen van de singel. Maar Han meldt dat hij voor zijn gevoel niets te verliezen heeft en dat hij graag het resultaat van de pilot wil meemaken.

 

In de middag gaan de cursisten met hun casus bij experts op het gebied van regelgeving te rade: Redmar Wolf (fiscaliteit), Jack van Schoonnervelt (brandveiligheid) en Joost Pothuis (bouwregelgeving). Wico Ankersmit kon er helaas niet bij zijn, maar zal de vragen van de cursisten op het gebied van de Omgevingswet beantwoorden. Een leerzame middag. 

duivendaal3