< Terug naar overzicht

Dag 6 module Vernieuwen

Waar kun je beter de laatste dag van de module Vernieuwen zijn dan bij CHV Veghel aan de Noordkade? Genomineerd voor de NRP Gulden Feniks 2017 voor de categorie gebiedstransformatie. Bouwbedrijf Van de Ven is erin geslaagd de oude veevoederfabrieken van CHV om te toveren in het nieuwe kunst- en cultuurcluster van Veghel. De oude gebouwen huisvesten een theater, jongerencentrum, expositieruimte, gemeenschapshuis, kunst-, dans en muziekeducatie, grand café, foodcourt, supermarkt, restaurant, bioscoop, escape room, brouwerij en museum. Een bijzondere combinatie van cultureel en commercieel, een hele goede uitwisseling met trekker Jumbo, die samen de exploitatie mogelijk maken. En zoals Stefan van de Ven het zo enthousiast vertelt, is dit nog niet alles. Er is nog een droom van een hotel van drie lagen bovenop 15 hele hoge silo’s. Wat de cursisten van de NRP Academie graag willen weten, is hoe je dit op deze plek voor elkaar krijgt. Het blijft een continu overleg met veel partijen - eigenaren, huurders - om blijvend organisch te ontwikkelen en de dromen voor het gebied waar te maken. Een lange adem en een terriersmentaliteit.

 

Op deze laatste dag staat duurzaam onderhouden centraal en sorteren we alvast voor op de drie verdiepende modules die in 2018 gaan komen: verbinden, verduurzamen en verdienen. In de ochtend worden de colleges verzorgd door twee leden van het Impuls team, Tristan Kunen (Brink Groep) en Machiel Karels (Buro Loo). Zij maken deel uit van het consortium dat het vraagstuk van Slim Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed voor haar eigen huisvesting heeft gewonnen. De wijze waarop zij de verduurzamingsvraagstuk benaderen, is veel breder dan gebruikelijk. Nu wordt veelal alleen gestuurd op kostenreductie, maar er is veel meer te winnen met verduurzamen vooral vanuit het perspectief van de gebruiker. Verhogen van de productiviteit van de organisatie en het beperken van ziekteverzuim levert omgerekend per vierkante meter gebouw meer geld op de reductie van de energiekosten. Los daarvan stijgt de waarde van het verduurzaamde vastgoed. Dit perspectief heeft het consortium mede geholpen om de tender voor de gemeente Eindhoven te winnen. De verduurzaming is gekoppeld aan comfort en de gebruikerstevredenheid en procesmatig is geborgd om in de toekomst innovaties mogelijk te maken. Zo worden er Living Labs gemaakt in de stadhuistoren waar ambtenaren nieuwe technieken uitproberen maar ook nieuwe opstellingen, combinaties met sport, groen en dergelijke. Men is nu 1 jaar aan de slag, nog vele jaren te gaan.

 

Van de verduurzaming van de kantorenmarkt gaan we na de pauze naar de woningmarkt. Ook hier ligt een enorme opgave, zeker voor de corporaties. Alle woningen op het niveau van label B in 2020 en energieneutraal in 2050. Cas de Haan, directeur van het familiebedrijf Caspar de Haan, laat door middel van een workshop de cursisten ervaren welke vragen aan onderhoudsbedrijven op dit moment worden voorgelegd. Een van de belangrijke criteria bij de tenders is het verkrijgen van het draagvlak onder de huurders. Wettelijk is 70% nodig, maar zoals Cas zegt, je wilt toch iedereen meekrijgen en geen tegenstanders hebben. De cursisten gaan in groepen strategieen bedenken om een tender onder onderhoudsbedrijven voor een fictieve opgave van een corporatie te winnen. In tweede instantie moeten de cursisten maatregelen bedenken die de ambitie voor 2050 niet in de weg zullen staan. De nieuwe wijze waarop Cas de markt benadert met een aantal andere partijen is anders kijken naar de opgave. Samen met Bouwhulpgroep is de opgave nader onderzocht. Ogenschijnlijk worden renovatievoorstellen gevraagd voor een groot aantal verschillende woningtypes. Maar als je goed naar de opgave kijkt, zijn er bij de grondgebonden woningen maar 9 type daken en 7 type gevels. Als op componentbasis renovatievarianten worden bedacht, kan veel sneller een renovatieplan worden gemaakt. Gezien de grote opgave waar we voor staan en het inplannen van het werk door uitvoerende bedrijven, lijkt dit voor Cas de enige weg.   

 

Ter voorbereiding van de volgende module presenteren de groepen cursisten de casussen waaraan ze werken. Opgaven in Ter Apel, Breda, Noordwijkerhout en Amsterdam. Wordt vervolgd.

 

 

 

 

chv2