< Terug naar overzicht

Van efficiënt naar effectief

Niemand komt per ongeluk in Veghel en dan helemaal niet bij de Noordkade. Dat is jammer want het is zeer de moeite waard. In 2017 was dit project genomineerd voor de NRP Gulden Feniks voor de categorie gebiedstransformaties. CHV stond vroeger voor Coöperatieve Handelsvereniging (de oude veevoederfabrieken) en nu voor CultuurHavenVeghel, het nieuwe kunst- en cultuurcluster van Veghel. De oude gebouwen huisvesten nu een theater, jongerencentrum, expositieruimte, gemeenschapshuis, kunst-, dans en muziekeducatie, grand café, foodcourt, supermarkt, restaurant, bioscoop, escape room, brouwerij en museum en ja in Veghel. Een bijzondere combinatie van culturele en commerciële functies, een hele goede uitwisseling met trekker Jumbo, die samen de exploitatie mogelijk maken. Stefan van de Ven heeft met zijn bedrijf Bouwbedrijf Van de Ven het aangedurfd het terrein te ontwikkelen. Een prachtig voorbeeld van een man met een droom die het waarmaakt, waar de docent van vandaag – Cees Anton de Vries – nader op ingaat. En niets is daarbij te gek. Er wordt straks een hotel van drie bouwlagen gerealiseerd bovenop 15 hoge silo’s. De plannen zijn vergevorderd en het gaat echt gebeuren. Twee bevlogen heren van het museum SIEMei leiden ons rond over het terrein en door de gebouwen. Zij zijn er trots op en dat is terecht. Het respect voor de oude gebouwen en de overmaat aan ruimte die je hier aantreft, is echt bijzonder. 

 

Een goede omgeving voor de dag die in zijn geheel door Cees Anton van het bedrijf Origame wordt het werken in de wereld in verandering: theorie, instrumenten, tools en vervolgens oefeningen om het in de praktijk te brengen. Hij gaat verder waar Hans Boutellier is gebleven: hoe werk je in een netwerksamenleving? Oplossingen die we voorheen gebruikten, lijken niet meer te werken. Het voorbeeld van ‘Marcel’ is tekenend. Iemand met een schuld van € 14.000,-, waar 48 organisaties en instellingen zich over buigen en dat uiteindelijk meer dan € 269.000,- kost. Iedereen is doende met waar hij/zij goed in is, maar wie is nu eigenlijk met Marcel bezig? Wat helpt om helderheid te krijgen bij dergelijke opgaven is een aantal vragen stellen: Wat is oorzaak en wat is gevolg? Staat het middel of de opgave centraal?

 

De cursisten krijgen de opdracht om in groepen van twee elkaar te bevragen:

  • Focus op iets in je werk dat echt belangrijk voor je is in de komende tijd
  • Als dat lukt, wat zie je gebeuren?

Door deze oefening ervaren mensen dat het doorvragen leidt tot passie, drijfveer en emotie. Dat je moet leren denken in beelden en niet alleen in woorden. 

 

De vraag waar iedereen mee worstelt, is hoe je effectief kunt werken in een netwerksamenleving? 

Om meer vat te krijgen op hoe je op deze wijze kunt werken, licht Cees Anton de theorie toe over modus 1 en 2. We zijn van gewend te werken in modus 1: het werken vanuit de beheerstand, volgens vaste procedures en regels, waar het gaat om efficiency en GOTIK belangrijk is. Maar als we echt meerwaarde willen creëren moeten we leren in modus 2 te werken. Hier wordt duidelijk dat het niet gaat werken als het niet persoonlijk is, als het niet verbonden is en als het niet driehoekig is. Het driehoekig maken gaat er om dat je het niet alleen kunt. Je hebt iemand nodig die het wil, die initiator, een actor die het kan doen en een ondersteuner die kan helpen. Het gaat vooral om de verbinding tussen deze personen. Het helpt hierbij dat het persoonlijk is, want als het vanuit je buik komt wil iedereen je helpen, maar als je doet wat je baas wil wordt niemand enthousiast. Het is wennen om een project van deze zijde te benaderen. Het is leuk dit te weten, maar hoe ga je op deze manier nu te werk?

 

In netwerken doen mensen enthousiast mee wanneer ze wederkerigheid ervaren. Netwerken worden en blijven productief wanneer ze het ontwikkelen in het DNA hebben. De vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, zijn: focussen, verbinden en communiceren. Ontwikkelgesprekken kun je voeren langs de lijn van 2 x vragen:

 

  • Wat is er nu voor jou belangrijk en waarom?
  • Wanneer ben je tevreden over het resultaat? Wat zie ik dan gebeuren?
  • Wie heb je nodig om het samen mee te doen? Wie/wat heb ik daarvoor nodig?
  • Wat is dan nu je eerste stap; wat ga ik nu doen?

 

Als je dit in een heldere beknopt en krachtige taal kunt vertalen, heb je een goede start van je project. Maar het klinkt eenvoudiger dan het is. We zijn gewend te sturen op het ‘wat’ en niet op het ‘waarom’ en dat vraagt een andere techniek en oefening. Je moet leren kleine stappen te maken waar iedereen mee kan komen en de succesjes te vieren.  Je kunt houvast vinden in het algoritme: ‘Een persoon die zich sterk maakt voor het verhaal dat klopt voor het gebied als geheel eerst met de mensen dan met de organisaties dan met de stromen door de schalen heen aanhoudend en lerend.’

Als je dit doet en het vooral ook volhoudt, dan vind je op deze manier een weg om je droom waar te maken, net als Stefan van de Ven dat heeft gedaan op CHV Noordkade in Veghel.

CHV2