< Terug naar overzicht

Inschrijving (laatste kans?!)

Meer informatie voor inschrijving

Laatste kans aanmelding nieuwe leergang NRP Academie!

Tijdens de NRP partnerbijeenkomst in Rotterdam onderstreepte Vincent Gruis, hoogleraar Housing Managment aan de TU Delft, de kansen die de NRP Academie biedt. Naast up-to-date kennis, inzicht en een professioneel netwerk geven de deelnemers bovendien aan dat zij de opgedane kennis direct kunnen inzetten binnen de eigen organisatie. De nieuwe leergang start in september. Er zijn nog enkele plekken vrij!

‘NRP staat voor de bevordering van duurzaam gebruik van bestaand vastgoed. Dat vraagt niet alleen om aanpakken en uitvoeren, maar ook om kennis opdoen, uitbreiden en ontwikkelen. De NRP Academie biedt de mogelijkheid daartoe’ aldus Vincent Gruis.

De NRP Academie is een eenjarige opleiding voor professionals in de volle breedte van het werkveld. De opleiding richt zich volledig op het leren en ontwikkelen van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor de innovatie van de renovatie- en transformatiepraktijk. Na het volgen van de NRP Academie ontvangen deelnemers een diploma en zijn ze een door de praktijk erkend renovatie- en transformatieprofessional.

Vincent Gruis benadrukt het interdisciplinaire karakter van de academie. ‘Verschillende disciplines, wetenschap en praktijk worden met elkaar verbonden. Aan bod komen samenwerking tussen partijen, nieuwe verdienmodellen en technische innovaties.’ De docenten komen grotendeels uit het NRP Partnernetwerk.

Niet alleen de opleiding zelf is leerzaam, er ontstaat ook een nieuw netwerk tussen de deelnemers. Bouwprofessionals, architecten, ambtenaren, financiers en ontwerpers komen bij elkaar en werken samen. Daar wil je als professional bij horen en kun je voor de langere termijn je voordeel mee doen. En: uiteindelijk leer je het meeste van elkaar! 

zonnestraal