< Terug naar overzicht

Verbinden dag 2

Marcel Noordhuis trapt de tweede cursusdag van de Module Verbinden af met een lezing over de waarde van ketensamenwerking en zijn visie op de implementatie hiervan.

 

Hoge faalkosten in de bouw en de toename ervan vormden de aanleiding voor Marcel om een promotieonderzoek aan de Nyenrode Business Universiteit hiernaar te starten. 5 - 35 % van alle kosten die gemaakt worden in het proces van ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed zijn faalkosten. Dat betekent dat het verbeterpotentieel dus heel erg groot is!

 

Hoofdoorzaken, die Marcel Noordhuis hierin onderscheidt zijn:

 

a) scheiding tussen ontwerp en uitvoering

b) matige standaardisatie, ook matige processtandaardisatie

c) de huidige praktijk van het inkopen op laagste prijs

 

In de visie van Marcel vormt ketensamenwerking een oplossing voor het terugbrengen van faalkosten in de bouw. Daarvoor moet er wel een en ander verandert worden in de manier van werken en organiseren van onze bouwprojecten. Denk bijvoorbeeld aan het prijs/prestatie denken in plaats van alleen op prijs aanbesteden. OF alle partijen die te maken krijgen met het gebouw door de jaren heen, dus ook tijdens de gebruiksfase, al in de ontwerpfase bij elkaar zetten om samen te werken aan een optimaal ontwerp. Plan, Do, Check, Act is het devies en dat niet alleen op het te realiseren project te betrekken, maar op alle processen. Marcel adviseert de opdrachtgevende partijen in de zaal ook hun samenwerkingsprocessen te gaan monitoren. Krijg je daadwerkelijk dat wat je gevraagd hebt en voegt dit ook daadwerkelijk waarde toe? Heb je inzichtelijk hoe vaak het budget alsnog overschreden wordt, wanneer wordt aanbesteedt op laagste prijs. En is dit eenmalig of gebeurt dat eigenlijk altijd…

 

Marcel neemt ons mee door een aantal stappen die van belang zijn bij de implementatie van ketensamenwerking en benoemt ten slotte 6 pijlers van ketensamenwerking, die altijd als onderligger dienen te worden gebruikt, nl:

 

  • aangaan van lange termijn samenwerking tussen de partners
  • intergraal delen van informatie
  • vroegtijdig betrekken van bouwpartners in bouwproces
  • continu verbeteren
  • het gezamenlijk monitoren van prestaties
  • gebruik van een gezamenlijk incentive systeem

 

Inigo Cleton, een van de de deelnemers van de NRP-academie geeft een korte presentatie over kritieke succesfactoren bij renovatie trajecten die de Rijkgebouwendienst intern heeft ontwikkeld en heeft toegepast op drie pilotprojecten.

 

De laatste spreker deze ochtend is Yuri van Bergen directeur Bouwhulpgroep, een van de partners van Alliantie+. Yuri neemt ons mee in de ontwikkelingsreis van Alliantie+, een alliantie van toeleveranciers en bouwers die renovatie componenten aan de markt aanbieden, denk aan een dak, een gevel, badkamerrenovatie in een dag. De Bouwhulpgroep speelt hierin de rol van architect / adviseur en heeft heel veel data en kennis over bestaande woningbouw verzamelt, van waaruit de alliantiepartners gezamenlijk aanbod ontwikkelen voor de renovatiemarkt.

 

Na de lunch wordt de locatie De Timmerfabriek, momenteel kantoor van GustoMSC waar we ons bevinden onder de loep genomen. Joost Wetzel (JHK architecten) en Hans Mecking (ABT) leggen aan de hand van een powerpoint uit hoe het ontwerp van het gebouw tot stand is gekomen en welke rol BIM daarin heeft gespeeld. Tijdens een korte rondleiding laten zij ons de mooiste plekken van het gebouw, waar vroeger de interieurs van de cruiseschepen, zoals de SS Rotterdam werden vervaardigd, zien.

 

Een actieve middag belooft het te worden met de workshops van Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TUDelft en managing partner bij Brink. Na een korte introductie over samenwerkings- en contractvormen van uiterst traditioneel tot aan allliantievorming worden de deelnemers aan het werk gezet met twee workshops.

 

Workshop 1 Pitch!

De verschillende groepen kregen de tijd om voor dezelfde casus een pitch voor te bereiden om de opdrachtgever te overtuigen van een toegewezen procesvorm, variërend van traditioneel, Design Build, DBFMO en alliantie.

 

Workshop 2 Kruip in de huid van…

Weer eenzelfde casus voor elke groep. Elke groep krijgt een veel voorkomend vraagstuk bij aanbesteden van werk (i.c. dijkverzwaring) voor zich. Opdracht is: kruip maar eens in de huid van een ander, verken elkaars motieven en krijg inzicht in houding en gedrag van elkaar. Dus ben je in het dagelijks leven een opdrachtgevende partij, neem dan de rol van aannemende partij eens op je en leer kijken door de bril van de ander.

’s Avonds sluit Henk Diepenmaat aan om elke groep een half uur te adviseren hoe zij in hun casus kunnen omgaan met de diverse actoren en hun belangen.

Een volle dag met heel veel indrukken!

 

 

timmerhuis_2