< Terug naar overzicht

Kracht halen uit bij elkaar zijn

Onze eerste dag fysiek bij elkaar zijn bij de NRP Academie, op de afsluitende dag van de module Verbinden. Wat hebben we hier naar verlangd en wat was het heerlijk! Gestart met sneltests zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn. We waren te gast op het Krachtstation op Kanaleneiland, Utrecht. Hier komen heel veel zaken die tijdens deze module aan de orde zijn geweest bij elkaar. Nathan Rozema, initiatiefnemer, neemt ons mee in de lange geschiedenis van dit project en een start kende in 2004. Een grootschalig gebiedsontwikkeling van corporaties en een ontwikkelaar strandde in de vastgoedcrisis. Nathan heeft met zijn bureau Labryrinth onderzoeken gedaan naar de behoefte aan een buurtcentrum en de mogelijkheden voor buurtbedrijven. Initiatieven om met de corporatie dit te realiseren, in combinatie met wonen, in Kanaleneiland Zuid strandde doordat de corporatie zich door de nieuwe wet niet meer met dergelijke projecten mochten bezighouden. Gedurende al die jaren werd meer kennis en bagage opgeladen. Het is te danken aan de volharding van Nathan (iemand die erin gelooft en ervoor gaat) en het netwerk dat hij in de wijk had opgebouwd dat hij vervolgens op zoek ging naar een locatie om zijn droom waar te maken. Hij stuitte op de oude locatie van een ROC in de buurt. En zo ontstond in 2016 Krachtstation. Een multifunctioneel gebouw met onder andere: een sportschool, een coffee- en lunchroom, ateliers, studio’s allemaal lokale initiatieven. En er zijn 217 studenteneenheden. De ‘Kuil’, de voormalige aula, is de ruimte waar wij de dag doorbrengen. 

 

Het college in de ochtend wordt verzorgd door alumnus Rosi de Kok, werkzaam bij The Missing Link. Dat is een advies- en onderzoeksbureau gespecialiseerd in archeologieerfgoed en ruimtelijke ontwikkeling. Erfgoed is in haar beleving de leefomgeving. Vanuit de historie van The Missing Link in archeologie wordt eerst naar de geschiedenis van het landschap gekeken. Vervolgens naar de gebouwen, de mensen en hun verhalen, de gebruiken en de viering. Al die lagen leveren verhalen die kunnen dienen als bouwsteen voor de identiteit. Identiteit bepaal je samen in een proces van brainstormen, verzamelen en op zoek te gaan naar de essentie. Verhalen kun je goed uitwisselen aan de hand van beelden. Het verhaal werkt vervolgens als een kompas en als houvast voor de toekomst. Door de belangen vroegtijdig bij een verandering te verbinden, is het mogelijk gezamenlijk het fundament te leggen voor waardecreatie. Rosi illustreert haar verhaal aan de hand van een aantal voorbeelden. Er vindt een interessante discussie plaats met de cursisten, hoe je opdrachtgevers mee kunt krijgen om een dergelijke route te bewandelen. Minder aan het stuur, meer ruimte voor anderen in het project met meer waardecreatie als resultaat. 

 

In de middag van de afsluitende dag van de module presenteren de cursisten de casussen waar ze in groepen aan hebben gewerkt. Cees Anton de Vries en Cindy van den Bremen, beide docenten van de module Vernieuwen en Sandra Schruijer, module expert Verbinden reflecteren op de presentaties en het groepswerk. Het laat zien dat er verschillende manieren zijn om te reflecteren en opbouwend kritiek en adviezen te geven. Iedereen merkt dat het fysiek bij elkaar zijn leidt tot een goed en diepgaand gesprek. Wat hebben we hier naar uit gekeken! We zijn zo druk met elkaar in gesprek dat we de buitenborrel – die maar tot 18 uur mocht duren – bijna mislopen. Maar gelukkig net niet.

krachtstation2