< Terug naar overzicht

Laatste dag 7e leergang: alumnus aan het woord

reuver2

Het is vreemd hoe snel de NRP Academie naar de laatste dag toe is gesneld. De verwachting dat met corona en het thuiswerken de tijd langzamer zou gaan, is totaal niet uitgekomen. De tijd is voorbij gevlogen. Dat gevoel krijg je ook als je een alumnus van de 6e leergang nu een lezing geeft. Was het echt een jaar geleden dat hij de opleiding afrondde? 

 

Het is een traditie geworden om een alumnus aan het woord te laten bij de laatste lezing van de leergang. Arthur van Kempen, senior projectmanager bij Hevo, had ons graag echt meegenomen naar zijn project de Greswarenfabriek in Reuver. Notabene was dit project de aanleiding voor hem om de NRP Academie te volgen. Hevo is een risicodragende projectmanagement organisatie die veel in de werelden van onderwijs, overheid en gezondheidszorg werkzaam is. Arthur werkt daar nu 16 jaar waarvan de laatste 7 jaar in het domein onderwijs. Daar kwam transformatie nog niet vaak voorbij. Maar hij stuitte op een geweldige uitdaging: de voormalige Greswarenfabriek in Reuver omtoveren in een school. Zijn directeur geloofde zijn ogen niet, toen hij voor het eerst naar de ‘ruïne’ keek. Gaan wij dit project risicodragend oppakken? Arthur had er geloof in en wel omdat hij het zelf graaf wilde en de passie van de twee initiatiefnemers kende, waaronder de directeur van de Stichting Onderwijs Midden Limburg, Paul Slegers. Zich zeer bewust van de krimpsituatie in de regio, zag deze directeur juist een kans om twee praktijkopleidingen te fuseren en een eigen identiteit te geven in dit gebouw. Arthur herkende de passie waarover docent Cees Anton de Vries sprak in de module Vernieuwen, werken in modus 2, en wist dat dit goed zou komen. 

 

De Greswarenfabriek is een van de vele keramische fabrieken die in deze rivierenstreek hebben gestaan. Het heeft vier bouwdelen. Het eerste bouwdeel dateert van 1899 en de laatste (in een betonconstructie) uit 1941. De fabriek is tot 2007 in gebruik geweest en tien jaar later is de transformatie opgepakt. De cultuurhistorische waardestelling is door BOEi gemaakt en was een goede gids om de waardevolle elementen te respecteren bij de verbouwing. Arthur heeft veel filmmateriaal en toont ons het project nog als leegstaand gebouw op een groot leeg terrein. 

 

Wat hij ook leerde van de NRP Academie is de stakeholders op een rij te zetten. Er bleken al veel partijen een relatie met het pand en de ontwikkeling te hebben. Samen met de jurist van Hevo zijn alle relaties en contracten gevisualiseerd, om er later ook nog wijs uit te kunnen worden. ‘Bij onderwijs weet je dat je met krappe budgetten moet werken, helemaal een uitdaging bij dit project. De budgetten zijn dan ook niet afgestemd op een transformatieopgave.’ Aan de hand van de prognoses van leerlingenaantallen en het gewenste comfort is een programma van eisen uitgewerkt. Hierbij was het van groot belang dat de opdrachtgever een goed beeld had van wat haalbaar was met de verbouwing. ‘Ik vergeet nooit dat Paul zijn hand langs de ruwe onafgewerkte muren liet gaan om te voelen hoeveel gruis er dan vrij kwam. Het was voor hem acceptabel en droeg bij aan de sfeer van het gebouw.’ Programma van eisen en bekostigingsstrategie werden door de gemeenteraad vastgesteld en er kon worden gestart met het ontwerp. 

 

Een van de vele adviezen die Arthur terloops meldt, is dat je heel goed je team moet selecteren. ‘Weet wat je niet weet en zorg dat je mensen in je team zet die het wel weten’. BOEi is partner gebleven in de ontwikkeling om de kennis van het gebouw niet kwijt te raken. Een constructeur moet ervaring hebben met bestaande gebouwen, dit vraagt hele andere kwaliteiten en creativiteit dan een nieuwbouw project. Er is ook besloten om de restauratie van de schil apart aan te besteden van het inbouwpakket. Ook dat zijn twee verschillende disciplines. Arthur maakt duidelijk dat je niet moet onderschatten dat je de hard je de kennis en kunde van de uitvoerende partij nodig hebt bij een dergelijk project. De selectie vond plaats door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding met een zeer uitvoerig bestek (met foto’s). De partijen konden viermaal het pand schouwen en hen werd de mogelijkheid geboden om met alternatieven te komen. Laat onverlet dat er problemen op je pad komen. Zo is gekozen om nieuwe geïsoleerde dakplaten toe te passen waar de oude pannen op konden worden geplaatst waarop vervolgens zonnepanelen werden gemonteerd. Dit betekende een andere belasting dat door het bestaande gebouw moest worden opgevangen. ‘Een dure les’ zegt Arthur. We krijgen veel films in allerlei fasen te zien, waardoor we voor het eerst tijdens de coronamaatregelen bijna het gevoel krijgen echt op locatie te zijn. Dan wordt pas duidelijk hoe de verdiepingshoogte is aangepast om het als schoolgebouw te laten functioneren. 

 

Een belangrijke les die hij de cursisten mee wil geven, is het goed managen van de verwachtingen van je opdrachtgever. Een directeur van een school is geen vastgoeddeskundige. Bij elke stap die je maakt, moet je visualiseren wat dat betekent. Door de vergaderingen in de bouwkeet te houden, kon telkens met tekeningen in de hand in het gebouw worden gekeken wat keuzes betekenden. Hij eindigt zijn lezing met wat de opleiding hem heeft gebracht. Doe het niet alleen, formeer een goed team.  Werk vanuit overtuiging. Dat was waarom hij dit project wilde doen en het heeft hem nu binnen Hevo tot de specialist in herbestemming gemaakt. Hij noemt het zelf ‘onbewust bekwaam worden’. Wat we zelf na zijn lezing kunnen toevoegen, dat zijn enthousiasme zeer aanstekelijk werkt. De NRP Academie hoopt dan ook in de volgende leergang echt in de school in Reuver te staan