< Terug naar overzicht

Leergang 2014-15 van start!

De tweede leergang van de NRP Academie is gestart!

Vincent Gruis, hoogleraar Real Estate & Housing TU Delft, geeft een inleiding op de totstandkoming van de NRP Academie. Het is een vraaggerichte opleiding die in co-creatie tussen TU Delft, NRP partners en toekomstige cursisten tot stand is gekomen. Vastgoed is geen wetenschap, het is geen hogere wiskunde. Kijk naar de demografische en economische ontwikkelingen en het wordt duidelijk dat 90% van de opgave in bestaand bebouwd gebied ligt, dit is dus de opgave van nu en de toekomst. De opleiding verbindt mensen, stenen en geld en helpt bij de benodigde verandering in de maatschappij: veranderen doe je met anderen. 

Dag 1 14-15

Hans Boutellier, directeur Verwey Jonker Instituut en hoogleraar Burgerschap en Veiligheid laat de cursisten een sociologische bril opzetten. De crisis hakt er hard in, iedereen wil meer rendement voor minder geld. De sociale verhoudingen en orde zijn veranderd en wat betekent dat voor ons? In zijn boek De Improvisatiemaatschappij (2010) geeft aan dat we maar wat aan rotzooien maar dat dit tevens de hoogste vorm van organisatie is. Internationalisering, informatisering en individualisering hebben de maatschappij veranderd in een „liquid society”, in complexiteit zonder richting. Dit leidt tot onmacht van bestuurders, verweesheid van burgers en handelingsverlegenheid van professionals. De jazz biedt een goede metafoor voor deze maatschappij, denk aan vakmanschap, (akkoorden)schema, licht leiderschap, ruimte laten voor anderen. Hans illustreert in het bijzonder dit voor de veranderende wereld van de corporaties. 

Hans de Jonge, directievoorzitter Brink Groep, bestuurslid NRP en hoogleraar TU Delft illustreert aan de hand van de brand van het oude Bouwkunde gebouw van Delft waar dit toe kan leiden. Urgentie leidde tot het opnemen van de medewerkers bij andere faculteiten als vluchtelingen, tot de renovatie van het huidige gebouw binnen 9 maanden waar met veel minder ruimte genoegen werd genomen. Nu is iedereen verliefd op dit gebouw dat als tijdelijk oplossing was bestemd. Als je kijkt naar de ontwikkelingen van de wereld, wordt duidelijk dat Europa het museum van de wereld gaat worden. Nu moeten we besluiten hoe met ons cultureel erfgoed om te gaan en hoe we de mismatch van vraag en aanbod te lijf gaan. Je hebt nu niets aan de ervaring van het verleden; we moeten nieuwe wegen ontdekken om waarde toe te voegen. Hij begeleidt een workshop waarin de volgende vraag centraal staat: wat betekenen de veranderingen in de sector waarin je werkt en wat betekent het voor jezelf. De conclusie is: transformeren, begin bij jezelf.