< Terug naar overzicht

Leren van alumni

De laatste dag van de laatste module van de 9e leergang klinkt bijna als iets treurigs; bijzonder is dat het juist aanvoelt als een feestje. Dat komt omdat een alumnus van de voorgaande lichting van NRP Academie dan vertelt over wat de opleiding hem/haar heeft gebracht en waar hij/zij nu mee bezig is. Judith Rossen kreeg dit jaar de eer, ontwikkelaar en zelfstandige bij Bloom Vastgoed. Zij heeft ook de locatie bepaald: bij De Meiden van de Molen in Spijkenisse. Bij navraag bleek dat dit voor veel mensen hun eerste bezoek was aan dit dorp. NRP Academie brengt je echt door het hele land. 

 

Ze neemt ons mee met haar wandeling, de wandeling die zij maakte door met de opleiding te starten en die haar bracht waar ze nu is. De opleiding is ze in 2021 gaan volgen om te achterhalen waarom ze dingen doet zoals zij ze doet en om te checken of dat er nog meer mogelijkheden voor haar zijn. Het heeft ertoe geleid dat ze haar werk anders is gaan inrichten. In plaats van 70% eigen projecten - tot maximaal 40 woningen - doet zij nu 70% de conceptontwikkeling voor projectontwikkelaars en beleggers. Dat biedt haar de kans om haar kennis in te zetten voor de initiatieffasen van grotere projecten, precies waar haar kracht ligt. In dit werk zet zij zich in om regeneratief te ontwerpen, dus landschap en ecologie een vanzelfsprekende plaats bieden bij vastgoedontwikkelingen. Ook brengt zij in hoe je met vastgoed een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van vereenzaming. Haar uitgangspunt is en blijft daarbij de bewoner. Om het voor de vastgoedpartijen inzichtelijk te maken hoe dat kan, neemt ze hen mee in de stappen van wijk, buurt, woonblok/ensemble naar (t)huis. Je moet telkens in- en uitzoomen tijdens het ontwikkelen van het concept en het plan. Om bijvoorbeeld goede woningplattegronden te kunnen maken, moet je in de stedenbouw al de ruimte hiervoor reserveren. 

 

Judith illustreert haar verhaal met het plan voor Havenwijk Spijkenisse dat zij in opdracht van Certitudo heeft opgepakt. Zij is lovend over de samenwerking met het hele team en de gemeente waardoor er binnen een jaar de contouren van een plan en overeenkomst gereed zijn. Spijkenisse was een groeikern. Rond de oorlog telde het dorp 15.000 inwoners, nu 95.000. Een kleine historische kern op het eiland Putten ten zuiden van Rotterdam. Het onderzoek start met wat Spijkenisse is en waar behoefte aan is. Recent is een stedelijke ontwikkeling gestart met hoge torens aan de Maas. Bijzonder is dat deze zich van Spijkenisse lijken af te keren, ze richten zich op water en Rotterdam. Het heeft ook een doelgroep aangetrokken die weinig doet met het dorp zelf. Voor Judith was het duidelijk: Havenwijk moet ook iets bieden voor Spijkenisse zelf; het moet letterlijk en figuurlijk ermee verbonden zijn.

 

De locatie van Havenwijk strekt zich uit vanaf de Schenkelweg richting rivier, maar reikt niet totaan de rivier. De Schenkelweg is een drukke weg en werkt nu als een barrière. Aan deze weg staat de korenmolen Nooitgedacht, een stellingmolen uit 1860. In 2009 is de molen zeven meter opgehoogd zodat in de nabijheid hoger kon worden gebouwd. De molenbiotoop (de wieken moeten wind kunnen vangen) moest worden gerespecteerd. Hier is theater De Stoep, een casino en woningen gerealiseerd. Het ophogen van de molen maakt het mogelijk dat binnen Havenwijk aan de overzijde van de Schenkelweg woningen gerealiseerd konden worden: vier bouwlagen bij de molen en hoger richting rivier. De molen vormde voor stedenbouwkundige West8 een anker voor het ontwerp. Zoveel mogelijk woningen moeten de molen kunnen zien. Judith heeft vervolgens in de bouwvelden die werden gedefinieerd, speelruimte gevraagd om andere woningplattegronden te kunnen realiseren dan alleen de standaard plattegronden. Hoewel ontwikkelaars en beleggers niet snel geneigd zijn mee te gaan in grotere woningen vanwege hogere bouwkosten, is Judith ervan overtuigd dat de woningen meer opleveren. Zowel voor de bewoner als voor de vastgoedpartijen. Ze geeft ons een inkijkje in de eerste impressies die van het plan zijn gemaakt. Je krijgt pas echt gevoel voor het plan als je de locatie van deze gebiedstransformatie bekijkt. We wandelen langs de bedrijfshalen naar de rivier toe. Je ervaart de barrière van de weg en de schaalsprong naar de hoge torens aan de Maas. Je beseft dat een verbinding met het dorp noodzakelijk is en dat Havenwijk een stap in de goede richting zal zijn. 

 

In de middag presenteren de cursisten de casussen waar zij het afgelopen half jaar aan hebben gewerkt. Hierin veel aandacht voor verduurzamen en verdienen. De module experts Nicholas Clarke en Hilde Remøy van TU Delft treden daarbij op als jury, module expert Sandra Schruijer (module Verbinden) reflecteert op de presentaties en hoe de boodschap over komt. Dat leidt bij Sandra altijd tot een positief kritische reflectie. Dit is waar een opleiding ook voor dient: het daagt je uit andere dingen uit te proberen en geeft je terug dat je er ook aan moet denken hoe je anderen hierin het beste kunt meekrijgen.  

spijkenisse2