< Terug naar overzicht

Leren van samenwerken bij NRP Academie

De NRP Academie biedt elkaar jaar mensen de kans om een voorproefje te krijgen van de NRP Academie. We noemen het de Sneak Preview. Het is niet alleen een gelegenheid om te vertellen over de NRP Academie, maar daadwerkelijk een kans om echt te proeven hoe het werkt bij de NRP Academie. Dus op locatie, met een lezing, een gesprek en een rondleiding op een inspirerende locatie. Er zijn altijd een aantal alumni van de opleiding aanwezig die het ook leuk vinden weer even de sfeer van de opleiding te proeven. Dat biedt belangstellenden ook de mogelijkheid deze ervaringsdeskundigen te vragen hoe het was om de opleiding ook daadwerkelijk te volgen. 

 

De gastspreker is docent aan de NRP Academie: Jean-Paul Hitipeuw. Hij heeft sinds 2014 een eigen bedrijf, Urban Codes en werkt aan conceptontwikkeling en strategieën in Nederland en voor UN-Habitat in het buitenland. Hij is als spreker gevraagd om in te gaan op het onderwerp ‘samenwerken’. Met zijn werkervaring, van architect van TU Delft, naar werken als architect en doorstuderen in de VS, naar concept ontwikkelaar bij ING Real Estate en MAB Development en nu een eigen bedrijf heeft hij aan vele zijden van de tafel gezeten. Na te hebben gewerkt als een architect raakte hij gefascineerd in het proces. Nu richt hij zich op instrumenten om het samenwerken te bevorderen. De partijen in het vastgoed kunnen dergelijke instrumenten goed gebruiken, want dat samenwerken lukt niet altijd even goed. Dat komt omdat we denken de intenties van de andere partijen te kennen, maar we bevragen ze niet. Omdat we in silo’s denken en werken en anderen niet een onderdeel van de oplossing maken. 

 

Hij toont een aantal van deze instrumenten:

  • Concept Circle, ontwikkeld samen met de afdeling conceptontwikkeling van Ymere. De cirkel toont een zestal verschillende perspectieven waar je bij elk project mee te maken hebt: klant, plek ontwerp, toekomst, geld en strategie. Van elk van deze perspectieven kun je een harde kant benoemen (data) en een zachte kant (het verhaal, de beleving). De kernvraag in het midden, wordt op deze manier van alle kanten geanalyseerd, beschreven en verbeeld. 
  • Gebruik maken van de ‘zachte kaart.’ Het grote voorbeeld in het maken van zachte kaarten is Jan Rothuizen. https://janrothuizen.nl. Door gesprekken met bewoners, ondernemers, bezoekers op allerlei verschillende momenten van de dag, wordt de beleving van de omgeving in beeld gebracht. Op die manier kun je de verschillende belangen goed in beeld brengen en kan de kaart worden ingezet voor onder andere gesprekken met de gemeente. 
  • SDG assessment tool. De VN heeft Sustainable Development Goals omschreven en vele landen, waaronder Nederland hebben deze doelen onderschreven. Maar hoe kun je laten zien wat je bereikt hebt voor deze verschillende doelen. Met de UN Habitat Urban Lab is een instrument ontwikkelt wat per project inzichtelijk maakt langs de pijlers die aan de SDG’s ten grondslag liggen. Op die wijze kunnen gemeenten, landen rapporteren over voortgang die zij maken in duurzaamheid. 

Een ontwikkeling waar hij als architect bij betrokken was, was High Line in New York. Wat hij daar heeft geleerd, is hoe de kaders van de gemeente met incentives werken. Anders dan in Nederland, werken de kaders als een beloningsysteem. Als je iets bijdraagt aan groen, gebruik van plinten, meer sociale woningen, dan mag je steeds meer bouwvolume realiseren. Op die wijze investeren initiatiefnemers in de duurzame inclusieve samenleving. In de discussie met de zaal ging Jean-Paul op zoek naar hoe we een dergelijke werkwijze zouden kunnen realiseren in Nederland. Duidelijk werd, dat de kern ligt in samenwerken, ook met de overheid. Vroegtijdig, niet als betweter maar als adviseur met oog voor de belangen van de overheid. 

 

Wij zijn te gast in het HAKA-gebouw op de kop van M4H-gebied (Merwede Vierhavens) in Rotterdam. 

Het HAKA-gebouw is in 1932 gebouwd als het hoofdkantoor van de Coöperatieve Groothandelsvereniging de Handelskamer. Het gebouw deed dienst als kantoor, fabriek en graansilo. In de fabriek werden koffie, thee en graan verwerkt en verpakt. Het is ontworpen door de architecten H. F. Mertens en J. Koeman. De visie van de gemeente is dat het M4H-gebied in Rotterdam een plek is waar pionierende en ambachtelijke maakbedrijven hun plek vinden. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam wordt ingezet op het herontwikkelen van het gebied, tot het Makers District, waar een mix van wonen en werken wordt gerealiseerd. Het gebied is volop in ontwikkeling en vormt dé plek in de regio voor innovatieve maakindustrie.

Vier NRP-partners hebben de plannen voor de transformatie gemaakt. Stefan van Gurp van Dudok, alumus van de NRP Academie, geeft een toelichting vanuit de rol van eigenaar en ontwikkelaar van dit pand. Het plan is om het pand als kantoor te verhuren als vervolgstap voor de start-ups en scale-ups. Helaas is – mede door COVID 19 – de markt uitgedund. Jeroen Semeijn van WDJ Architecten geeft een toelichting op het ontwerp. Het verduurzamen en transformeren van dit Rijksmonument is niet eenvoudig. Het fabrieksdeel van het pand heeft ramen maar die zijn hoog in de gevel, niet geschikt als kantoorruimte. Daarom is het voorstel om een strook ramen toe te voegen in de gevel. Gelukkig werd dit door de gemeente ondersteund. Frank de Jong van IMd heeft met zijn collega’s zich over de constructieve aspecten van de transformatie gebogen. Dat was geen eenvoudige opgave daar er geen tekeningen meer beschikbaar waren. Gelukkig gaf een film van de bouw (te vinden op Youtube) wat meer inzicht, naast gericht destructief onderzoek. Spannend was het om de liften te plaatsen in de voormalige silo’s. Evert van der Kleij van VORM, tevens alumnus, moet als aannemer zorgen dat alle ideeën ook gerealiseerd kunnen worden. En net als bij de onderwijsdagen van NRP Academie, hoort een rondleiding bij het programma. Een rondleiding maakt ook alle aanwezigen duidelijk wat de potentie van het plan is en geeft vanaf het dak een schitterend uitzicht over de stad en havens. Om nog te kunnen napraten, schuiven we aan de tafels in de naast gelegen pop-up Keile café, met zicht op het HAKA-gebouw. 

haka212