< Terug naar overzicht

Artikel 3 Corporatiegids: Interview met cursist Diderik Lock

Origineel artikel op Corporatiegids.nl

NRP Academie - "Ik begrijp de beweegredenen van anderen nu beter"

In september gaat de nieuwe leergang van de NRP Academie van start. Dit is een opleiding waarin professionals gedurende een jaar worden ‘omgeschoold’ van het ‘oude, op nieuwbouw gerichte denken’ naar creatief omgaan met de bestaande voorraad, waarbij begrippen als cocreatie, ketensamenwerking en het betrekken van de eindgebruikers centraal staan. De komende weken kijkt CorporatieGids.nl samen met oud-cursisten naar de vier verschillende modules van de opleiding. Vandaag: Verbinden.

 

Diderik Lock is al enkele jaren betrokken bij renovatietrajecten bij Stichting HW Wonen, de woningcorporatie in de Hoeksche Waard: "Daar ben ik sinds 2010 projectontwikkelaar. In die functie ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een deel van onze nieuwbouwportefeuille en,sinds enkele jaren, ook steeds nadrukkelijker bezig met de programmering van renovatieopgaven."

Nieuwe instelling
De NRP Academie sloot dan ook goed aan bij het takenpakket van Diderik. Opvallend was dat de module Verbinden zijn instelling wist te veranderen: "In de module werd veel theorie behandeld over beweegredenen van mensen in een project of proces. Wat beweegt iemand om iets te gaan doen, en waarom komen sommige actoren niet van hun plaats? Zulke beschouwingen zijn erg nuttig en maken je meer bewust van je eigen handelen."

Diderik gaat verder. "Ik denk nu meer na over de manier waarop ik handel. Denk bijvoorbeeld aan het moment wanneer er informatie over een voornemen tot een ingreep naar de bewoners van een wijk moet, omdat wij in de toekomst hier wat willen verbouwen. Welk middel is dan in zo'n geval de juiste drager? Een brief of een persoonlijkere benadering door bijvoorbeeld een huisbezoek? Het hangt niet alleen af van de bouwkundige opgave, maar ook aan de desbetreffende doelgroep."

Prestatieovereenkomst
Een voorbeeld van hoe een corporatie op een andere manier kan 'verbinden', is via een prestatieovereenkomst. Diderik: "Het grote verschil met traditionele methoden, is dat bij een prestatieovereenkomst de opdrachtnemer vrijheid heeft om zelf tot oplossingen te komen. Normaal wordt dit door de corporatie vooraf vastgelegd."

"Naar mijn mening kun je prima tot een prestatieovereenkomst komen, mits je goed definieert wat je wilt bereiken met het project. Daarnaast moeten duidelijke spelregels worden afgesproken over op welke wijze de aannemer wordt getoetst, in financiele en uitvoeringstechnische zin. Anders ontstaat er alsnog discussie en dan zit je tegen of midden in de uitvoering van een project."

'Bijzonder Amsterdams project'
Als afsluiting van de module heeft Diderik gewerkt aan een 'bijzonder project' in Amsterdam: "Ik kan helaas niet uitweiden over de casus, omdat de betrokken partijen zich direct zouden herkennen. Wat ik wel kan zeggen, is dat wij in de casusgroep alle stakeholders van deze partijen onder de loep hebben genomen. Je zag al snel waar de angel zat. Het probleem is dan; hoe krijg je de ene partij in beweging?"

"Soms moet je daarvoor diep gaan, tot het onredelijke aan toe. Een Griekse crisis in het klein als het ware. Natuurlijk krijg je bij zo'n casus niet het hele verhaal mee, terwijl de corporatiemedewerker die de casus aandroeg dat wel heeft. Desalniettemin kom je met verschillende invalshoeken op verrassende ideeën uit"

Goede verantwoording
De nieuwe invalshoeken en ideeën die Diderik is tegengekomen tijdens de module, kunnen volgens hem ook bij HW Wonen worden gebruikt: "Het begint bij goede uitgangspunten waarvoor intern afstemming nodig is. Te veel praten schiet ook niet op. We moeten gewoon aanpakken. Met name het besef voor 'wie wij iets doen, nu en op de lange termijn' geeft een goede basis. Plannen maken vanachter je bureau gaat niet meer op zoals vroeger. Daarnaast moet je je goed kunnen verantwoorden als corporatie voor wat je doet. Richting bijvoorbeeld de gemeenten en uiteraard de huurders."