< Terug naar overzicht

Artikel NRP Academie in Corporatiegids

Link naar het digitale magazine

NRP Academie - "Samenwerken leidt écht tot het beste resultaat"

Zaterdag 27 juni was de laatste 'schooldag' van NRP Academie, de opleiding waarbij professionals gedurende één jaar worden omgeschoold van het 'oude, op nieuwbouw gerichten denken' naar creatief omgaan met bestaande voorraad. CorporatieGids.nl ging in gesprek met vier oud-cursisten - Diderik Lock, Niek Schaap, Dési van de Swaluw en Carin Hemeltjen - die dit jaar de opleiding hebben behaald, en sprak met hen over hun ervaringen.

Bij de NRP Academie volgen vakmensen één jaar lang een opleiding om transformatieprofessional te worden. Ze krijgen hierbij theorie op vier punten: Veranderen, Verdienen, Verbouwen en Verbinden. Elke module wordt vervolgens afgesloten met een project, waarbij groepen hun tanden in een bestaand probleem bij bijvoorbeeld een woningcorporatie zetten.

Verschillende sectoren

Opvallend is dat bijna alle vier cursisten die wij spraken een andere achtergrond hebben bij hun corporatie: Niek en Diderik zijn projectontwikkelaar bij respectievelijk Eigen Haard en HW Wonen, Dési is procesmanager bij Ymere en Carin is programmaleider bij Ieder1. De verschillen in achtergrond gaan volgens Diderik verder dan corporaties an sich: "Het meest bijzondere vond ik dat de opleiding mensen trekt uit verschillende sectoren, zoals de bouw, advies, de gemeente of verschillende corporaties. Iedereen is daardoor heel open over zijn of haar werk, je krijgt hiermee een kijkje in de keuken van de ander."

Dési en Carin vonden zelf de bezochte locaties tijdens de opleiding heel bijzonder: "We bezochten locaties die al getransformeerd waren," legt Carin uit. "Dat geeft meteen een mooie inspiratie. Ook de challenges aan het eind van elk blok waren uitdagend, en lieten goed zien wat je kunt bereiken na anderhalve dag hard werken. Mensen uit verschillende kennisgebieden en een andere invalshoek dan normaal leverde uitgewerkte plannen met adviezen en doorrekeningen op."

Tentamens en examens

"Ik vroeg mij direct af of wij ook tentamens en examens zouden krijgen, maar daar was uiteindelijk geen sprake van," zegt Niek op de vraag wat hij vooraf verwachtte van de NRP Academie. "Wat ik nog steeds gebruik, is de reflectie die je van elke studiedag moest maken. Dit geeft een duidelijk tijdpad van wat je hebt geleerd, en geldt als een soort naslagwerk tijdens mijn werk."

Dési probeerde via de NRP Academie haar kennis te verbreden: "Bij Ymere gebruiken wij comakers, waarbij wij werken in een samenwerkingsverband. Ik hoopte dit met de opleiding verder te verbreden. Hoe kun je leren beter samenwerken? De verschillende modules die je behandelt tijdens de leergang behandelen verschillende theorieën die verdieping geven op deze stof."

Veranderende wereld

Ontwikkelingen in het vakgebied die om andere expertises vragen, was voor Diderik de reden om de opleiding te volgen: "Het belang van met name samenwerken op allerlei terreinen is groot, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan 'verbinden', een onderwerp dan in de aanbodgerichte markt een ondergeschoven kindje is."

Voor Carin was de tijdsduur van de opleiding een grote pré: "Je kunt namelijk de NRP Academie binnen één jaar afronden. In dit jaar krijg je veel informatie aangereikt, maar daarna is de studie ook afgerond. Ook was de enorme verscheidenheid aan deelnemers voor mij erg belangrijk, omdat ik wist dat ik daarvan kon leren."

NRP Challenge

Tijdens de opleiding moesten de cursisten op twee momenten met een zogenaamde Challenge aan de gang met een opdracht op locatie. Volgens alle vier de cursisten is een dergelijke opdracht erg nuttig voor corporatiemedewerkers. Niek: "De eerste challenge was erg gaaf. Anderhalve dag enorm intensief bezig zijn met een divers team en dan tot een uitgewerkt plan komen, geeft een kick. Daarnaast was er een goede tekenaar aanwezig die binnen dertig minuten jouw plannen op papier kon uittekenen. Daardoor zag je je eigen plannen snel gerealiseerd; een geweldige ervaring."

"De NRP Challenges helpen je breder te kijken naar je eigen opgaves," legt Carin uit. "Er is namelijk vaak meer mogelijk dan je zelf denkt. In een korte tijd kijk je naar de mogelijke oplossingen, wat deze kunnen kosten en wat ze opleveren. De discussies met aannemers, architecten, corporaties en banken die hieruit voortkomen leveren vervolgens mooie gesprekken en inzichten op."

Toegevoegde waarde

De deelnemers zien de opleiding dan ook als een toegevoegde waarde voor corporatiemedewerkers. Diderik: "Vooral de goede organisatie en begeleiding van de NRP Academie werken erg motiverend zonder dwingend te worden. Je wordt gestimuleerd om na te denken over gewenste veranderingen, ook tijdens je werk en in jouw organisatie. Dit is ook na het afronden van de opleiding erg nuttig."

Dési sluit zich aan bij haar klasgenoot: "Vooral de verbreding is erg belangrijk. Iemand die bij een corporatie werkt, denkt vaak dat hij wel weet hoe het moet. Maar bij de academie leer je juist dat je gezamenlijk tot het beste resultaat komt. Dat is iets waar iedereen wat van kan leren."

Nieuwe leergang in september

In september gaat de nieuwe leergang van de NRP Academie van start. Om je in te schrijven (http://www.nrpacademie.nl/de-opleiding/inschrijven/) en voor meer informatie (http://www.nrpacademie.nl/over-nrp-academie/wat-waarom-hoe/) kun je terecht op de site van de opleiding.

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia - 8 juli 2015