< Terug naar overzicht

Verbinden dag 1 Nyenrode

De tweede module van de NRP Academie staat in het teken van Verbinden. Jeroen van der Velden, hoogleraar Strategic Alignment aan Nyenrode Business Universiteit onderstreept het toenemend belang van de vaardigheid van verbinden. Doordat we in een steeds complexere omgeving en steeds complexere organisaties bezig zijn neemt de complexiteit van onze werkzaamheden en projecten alsmaar toe. Alles is continu in verandering en het is voor organisaties belangrijk om adaptief te kunnen zijn. Om steeds weer in van betekenis te kunnen zijn in een steeds sneller veranderende context. Om van betekenis te kunnen zijn en te blijven is het noodzakelijk in verbinding met de klant en samenwerkingspartners te staan. Veranderen door verbinden is niet makkelijk en vereist andere vaardigheden, vereist om te kunnen gaan met paradoxen, met emergente processen, op je intuïtie af durven gaan. Verbinding vind je niet in competitie. Verbinding vind je in co-optitie.

verbinden dag 1

Paul Terwisscha, adjunct directeur en manager Vastgoed van Woonbedrijf geeft de cursisten een kijkje in de keuken van woningcorporatie Woonbedrijf. Als je wilt veranderen ben je er niet met de stip op de horizon. De weg naar de stip is geen rechte lege weg, waar je op volle snelheid naar het einddoel rijdt. Nee, je krijgt te maken met andere weggebruikers, files, wegwerkzaamheden op weg naar je doel. Verandering kan alleen door een goede samenwerking tot stand komen. Vaak is samenwerking in de bouw een zogenaamde ‘one-night-stand’. We doen een project samen en daarna gaat een ieder op zoek naar een volgende samenwerking met weer nieuwe partners. Paul Terwisscha licht toe hoe Woonbedrijf hier op een andere manier mee om is gegaan, door op zoek te gaan naar een langduriger samenwerking voor minimaal 3 projecten en een waarin er een klik is met de persoon en via de persoon met de organisatie.

Het middagprogramma wordt ingevuld door Henk Diepenmaat. Middels drie concrete workshops zet hij de cursisten aan het werk met de actoren van hun praktijkcasus. Maak maar eens een lijst van alle actoren die betrokken zijn bij je project. Schets een verbeterperspectief voor de casus en beschrijf een paar cruciale stappen in de richting van de verbetering. En ten slotte: graaf eens wat dieper in de posities, rollen, belangen en acties van de verschillende actoren. Een mooi vertrekpunt voor de verdere uitwerking van de ingebrachte praktijkcasus.