< Terug naar overzicht

Cursusdag 6: Onderhouden

De laatste dag van de eerste module Veranderen heeft Onderhouden in de brede zin van het woord als thema. Rob van Wingerden, CEO en bestuursvoorzitter van BAM start met de titel Integralitijd en legt in zijn lezing uit wat hij hiermee bedoelt. Zijn constatering is dat wij allemaal hebben gewerkt en zijn opgeleid in een mono-multifunctionaliteit. Dat is in de naoorlogse geschiedenis wel verklaarbaar maar nu niet meer houdbaar. We moeten nu het lifecycle en het lange termijn denken een plek geven. Dit vergt een andere manier van denken en doen. Wij zijn gewend om te redeneren over wat, hoe en met wie en slaan daarbij de waarom vragen over. Zijn advies is om met alle stakeholders juist te werken aan het beantwoorden van de waarom vraag om daarmee een basis te leggen voor een zinvolle verdeling van taken en verantwoordelijkheden, slimme coalities. Om dit goed te doen moeten we met elkaar ruimte creëren voor experimenten.

Bas van der Griendt, manager MVO en duurzaamheid bij Bouwfonds kiest een andere aanvliegroute voor zijn lezing. Hij confronteert de cursisten door ze de vraag te stellen: waarom wil jij duurzaam zijn? Het is namelijk goed te weten wat de drijfveren zijn om ook met goede duurzame voorstellen te kunnen komen. Duurzaamheid is een ongrijpbare wereld maar hij streeft ernaar om toch een aantal concrete zaken mee te geven. Door het ontbreken van urgentie komt duurzaamheid maar moeilijk hoger op de agenda en hier moet je je van bewust zijn. Hij houdt de cursisten de spiegel voor (waarom doe je het), hij geeft ze bagage mee (om goed te kunnen discussiëren) en nog wat tools uit de gereedschapskist. Hij deelt de mening van Rob van Wingerden dat alleen beta's niet de goede groep is om mee te werken. Beta's, alpha's en gamma's zijn nodig om klanten te begrijpen, concepten te bedenken en deze goed te kunnen vermarkten. Hij maakt waar wat hij zegt: hij kietelt een ieder en geeft ze wat mee naar huis om op te kauwen.

dag 6

In de middag wordt het onderwerp echt bij de kop gepakt met het programma Energiesprong van het ministerie van BZK. Allereerst Kantoorvolenergie door Eelco Ouwerkerk en Wytze Kuijper. Investeren in energieneutrale kantoren kent een terugverdientijd van ongeveer 40 jaar. Maar het blijkt dat een energieneutraal kantoor andere baten kan opleveren en in de workshop werken de cursisten aan het benoemen van de baten en het kwantificeren wat het zou kunnen opleveren. In de tweede helft van de middag pakt Jan Willem van der Groep het op met de projecten in de woningbouw in de Stroomversnelling. 

's Avonds presenteren de cursisten hun uitgewerkte casussen aan elkaar. 4 Gulden Feniks genomineerden en prijswinnaars zijn de afgelopen geanalyseerd door de divers samengestelde groepen. Hierbij zijn, de presentaties gelovend, interessante lessen geleerd en mooie voorbeelden gezien. Maar de belangrijkste les van de casuistiek: iedereen begint vanuit een eigen achtergrond in een 'eigen' taal, door energie en samenwerking leer je meerdere kanten van de casus te zien waardoor de echte meerwaarde in een project ontstaat....