< Terug naar overzicht

Ondernemerschap in je werk

De tweede dag van de module Verdienen staat in het teken van ondernemerschap. Je hoeft geen eigen ondernemer te zijn om ondernemerschap in je dagelijkse werk een plek te geven. Verschillende aspecten zijn van belang bij ondernemerschap. Om hier een beter gevoel bij te krijgen, wordt de cursisten een aantal workshops aangeboden. Wegens ziekte gaat de workshop van Cindy van den Bremen op een later tijdstip plaatsvinden, maar met nog drie andere workshops viel er genoeg te kiezen voor de cursisten. 

 

Mariëlle de Groot heeft haar eigen bedrijf. Zij heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het opzetten van sociale bedrijven in wijkvernieuwingsgebieden. Terugkijkend op deze ervaring, zegt ze ‘je weet dat je aan het stuur ziet maar niet altijd heb je het gevoel dat jehet project onder controle hebt’. Waar ligt dat aan? Ze put voor deze workshop uit het boek dat ze hierover heeft geschreven ‘Projectamanagers geheimen’. Zij introduceert de cursisten in de onderwaterwereld. Met een metafoor van zeilen op zee en het effect van de onderstromen op je koers, begrijpen de cursisten direct wat ze bedoelt. Een van die onderstromen wordt belicht: communicatiestijlen. Het is goed je te realiseren dat je zelf een bepaalde communicatiestijl hebt en dat andere mensen andere communicatiestijlen hebben. Met een test hebben de cursisten een beeld van hun eigen communicatiestijl gekregen. Mariëlle vraagt de cursisten ook een beeld te vormen van de communicatiestijlen van het team waar ze mee aan een project werken. Als je hier meer inzicht in hebt, dan begrijp je ook beter waarom ze reageren zoals ze doen. Door je hier bewust van te zijn, kun je je communicatie aanpassen en zal je zien dat je veel meer resultaat boekt. Ze eindigt haar workshop met de tip om altijd je vergaderingen af te sluiten met een ‘clearing ronde’. Vraag alle deelnemers wat ze vonden dat goed is gegaan. Vervolgens vraag je wat de kritiekpunten waren of wat de volgende keer beter kan. En als laatste vraag je met welk gevoel ga je weg: heb je direct een fundament gelegd voor de volgende bespreking. 

 

Sean Vos van Slim renoveren neemt de cursisten mee in zijn carrière na het afstuderen aan de TU Eindhoven zo’n 11 jaar geleden. Tijdens zijn afstuderen was hij al bewust van het feit dat er een systeemverandering in de bouw nodig is om een echte versnelling in de renovatieopgave te bereiken. De opdrachtgevers, bouwers en toeleveranciers zitten te veel vast aan hun eigen werkmethoden om zonder te veel kosten de sociale huurwoningvoorraad te verduurzamen. Je bent jong en eigenwijs. Je kunt dan ook niet bij een van die partijen gaan werken, dus je start met een collega een eigen bureau. Hij heeft zich direct gericht op een schil renovatiesystemen. Om aansluiting te vinden bij de partijen, is hij veel vragen gaan stellen. Hoe ze rekenen, hoe ze werken, hoe hebben ze de gebruiker meegenomen? Als je jong bent, werken partijen hier snel aan mee. Vervolgens heeft hij zich gericht op het veranderen van de uitvraag. Hoe kun je zorgen dat er veel meer ruimte komt voor de creativiteit in de markt? In een korte pakkende uitvraag kun je als opdrachtgever juist heel goed kwijt wat jij belangrijk vindt. Dan hoeven marktpartijen dat ook niet tussen alle regels van een bestek door te zoeken. Wees niet bang voor regisserend opdrachtgeverschap. Ja, dit vraagt om een systeemverandering, om gamechangers. Velen lachten Elon Musk uit met zijn plannen voor de Tesla, maar ondertussen heeft hij al in de ruimte gevlogen! Hij daagt de cursisten uit om een gamechanger te durven zijn. 

 

André van der Zalm is werkzaam bij Dura Vermeer. In zijn carrière heeft de mens altijd centraal gestaan en dus ook de gebruiker. In zijn workshop wil hij duidelijk maken dat attitude en mindset van groot belang zijn om concepten en projecten te ontwikkelen. Als ondernemer moet je constant bezig zijn met vernieuwen. Misschien een beetje eng, maar hij geeft houvast met een quote: ‘you don’t have to see the whole staircase tot just take the first step’. De centrale vraag is daarbij: hoe krijg ik mensen mee (zowel klanten als je eigen organisaties)? Na een korte toelichting op het verschil tussen branding en marketing gaat hij met de groep cursisten een casus van een van de cursisten bij de kop pakken. Samen onderzoeken ze wat nu echt de hulpvraag is. Wat is de vraag waar je antwoord op wilt hebben, wat is de kern van het probleem? Als de cursisten hierop reageren, wordt al snel duidelijk dat iedereen dat vanuit een eigen perspectief doet. Als je met elkaar aan die vraag wilt werken, is het van belang te starten vanuit één perspectief. Vervolgens zijn er verschillende brainstormtechnieken hoe je nieuwe oplossingen voor dat probleem kunt vinden. Het vraagt om durf en creativiteit om het veld van oplossingen te vergroten en dat is iets wat je als persoon maar ook als bedrijf kunt omarmen. 

 

In een terugkoppeling van de cursisten, zegt een van hen ‘mijn bovenkamer is prettig ontploft, hier was ik aan toe’. Het wordt breed gedeeld dat het geestverruimende ervaringen waren. Ook de workshopleiders geven aan dat zij er ook van hebben geleerd. 

 

De lesdagen van de NRP Academie zijn gebruikelijk op locatie. Maar in deze tijden, niet fysiek. Marike de Meester van Schipper Bosch geeft ons het gevoel toch echt op locatie te zijn. Zij staat met haar mobiele telefoon (en camera) op het balkon van het platformgebouw in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Dit project is de winnaar van de NRP Gulden Feniks 2020 voor gebiedstransformatie. In 2013 kocht het familiebedrijf Schipper Bosch de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort. Er is gekozen voor een organische ontwikkeling van dit gebied, het zogenaamde Oliemolenkwartier. Geen uitgewerkt plan maar stap voor stap het gebied veranderen. ‘Gewoon trial and error’ zegt Marike. De oude gebouwen zijn de identiteitsdragers voor de herontwikkeling. Muren worden weggehaald, hallen worden overbouwd en herbestemd. Door middel van drie films krijgen we een goed idee van de uitgangspunten voor de ontwikkeling en waar men nu staat. Er zijn nu 80 bedrijven gehuisvest. Als het parkeerhuis straks is gerealiseerd, komt er ruimte voor de eerste woningen op deze plek. Met wapperende haren laat Marike geeft ze antwoord op de vele vragen van de cursisten en laat ze haar telefoon over het gebied gaan. Wat iedereen duidelijk is aan het einde van de dag: dit is wel een heel mooi voorbeeld van ondernemerschap!

nieuwstad1