< Terug naar overzicht

Peter Blonk, projectmanager Ymere: 'De opleiding maakt de beloftes waar'

Peter Blon, Ymere

De diversiteit van de achtergronden van de cursisten die aan de NRP Academie deelnemen is groot. Zo zijn er mensen die bij aannemers, vastgoedonderhoudsbedrijven, architecten- of adviesbureaus, banken, advocatenkantoren, corporaties, projectontwikkelaar of de overheid werken. Nog los van waar men werkzaam is, zijn de achtergronden van de cursisten ook heel divers. Zo is Peter Blonk, projectmanager en economische wijkontwikkelaar bij corporatie Ymere van huis uit socioloog.

Voldeed de opleiding aan je verwachtingen?

Op heel veel vlakken wel. Ook waar ik het niet verwacht zou hebben, je leert namelijk ook veel van je medecursisten. We werken allemaal vanuit verschillende invalshoeken op thema’s die ik in mijn dagelijks tegenkom. Daarnaast zijn er praktische zaken die ik direct in mijn werk heb toegepast, zoals de multi actor benadering. En het heeft direct positief gewerkt. Natuurlijk is zo’n opleiding pittig zo naast je werk maar omdat het direct toepasbaar is, is het echt goed te doen. Het netwerk dat je opbouwt is ook een meerwaarde, zowel onder de cursisten als onder de docenten. Zo nu en dan zou je wel wat dieper de inhoud in willen, maar dat moet in deze opleiding niet ten koste gaan van de breedte van thema’s die wordt aangeboden.

Kun je een voorbeeld geven van de praktische toepasbaarheid van de opleiding in je werk?

Bij de NPR Academie zijn alle lesdagen op locatie en je kunt als cursist ook locaties aandragen. Ik heb iedereen uitgenodigd om een dag op mijn project te zijn, Heesterveld in Amsterdam. Het bijzondere is dat je dan ook in de rol van spreker terecht komt. Je geeft een presentatie over je project, de wijze waarop jij ermee omgaat en je leidt iedereen rond. Maar je kunt bij de NRP Academie ook je medecursisten en begeleiding vragen jou te helpen bij je project en dat heb ik gedaan. In de middag hadden we een workshop value management en ik heb mijn project ingebracht. Onder leiding van Timme Hendrikse hebben we aan mijn casus gewerkt en heeft het mij inzichten gegeven die ik anders niet zou hebben gehad. Wel lastig om een dubbelrol te zitten, maar heel waardevol. Ik weet nu hoe ik met mijn team een stap verder wil komen in dit project. Ik zou het iedereen aanraden om op een dergelijke manier onderwijs in te zetten voor je eigen werk.

Waarom is de opleiding ook van belang voor mensen die bij corporaties werken?

We zijn bij uitstek een partij die met veel verschillende stakeholders moeten werken, zowel met professionals als met bewoners. De omgevingswet vraagt een nog actievere rol dan die we reeds invulden. De corporaties zijn met hun opgave van verduurzaming bij uitstek een partij die in de voorhoede zit en de vernieuwingen snel moet oppakken. Naar mijn mening hebben we daar ook een voorbeeldrol in, zeker ook als opdrachtgever. Dus moet je weten hoe je met andere stakeholders kunt werken, hoe je kunt verduurzamen en hoe iedereen er een gezond verdienmodel aan kan overhouden. Bij Ymere zijn er meer collega’s die de opleiding hebben gevolgd en dan kun je met elkaar wel de ‘gamechanger’ in je organisatie worden. Het zou goed zijn als er meer mensen van de overheid ook zouden deelnemen, ook zij zijn een belangrijke speler.

Heb je nog een uitsmijter?

 Ja. Het was erg leuk dat ik door de NRP Academie ben gevraagd om mijn verhaal over Heesterveld, weer op locatie, te vertellen. Daardoor kan ik terugblikken naar dit moment en de ontwikkelingen in beeld brengen. Het geeft mij dan een mogelijkheid om te kijken wat de opleiding mij een jaar later heeft gebracht. Of het me gelukt is in die rol van gamechanger. Het is erg leuk die kennis te mogen delen met de cursisten van de 6e leergang en ik verheug me erop.