< Terug naar overzicht

Special NRP (Academie) bij Property NL

Veel van de bekende zekerheden zijn weggevallen. Bijna geen enkele participant aan het vastgoedproces kan aan een traditionele rol vasthouden. De bereidheid buiten je ‘comfortzone’ te stappen is de essentiële basis voor renovatie- en transformatieopgaven. Het draait om een reeks belangen van alle participanten in een bestaand stuk vastgoed en we leren cursisten aan de NRP Academie met een open en ondernemende houding een project op te pakken,’ aldus prof. Vincent Gruis in PropertyNL.

In de ‘oude’ vastgoedmarkt draaide het om het maken van deals en opereerden kopers in een aanbodmarkt. In de huidige realiteit is een duurzame relatie tussen partijen veel belangrijker. In de module ‘verbinden’ leren cursisten aan de NRP Academie hoe ze allianties kunnen bouwen en overeenkomsten kunnen sluiten zonder direct zekerheden te eisen, met allerlei verschillende soorten partijen, zowel professionals als particulieren. Heel belangrijk in deze module (net als bij de daaropvolgende onderdelen ‘verdienen’ en ‘verbouwen’) is dat op locatie een project nader wordt toegelicht door verschillende stakeholders. Vervolgens vindt jurering plaats van de casus waaraan in groepen is gewerkt. Docenten uit de module vormen de jury. ‘In de module verdienen staat centraal dat oude verdienmodellen niet meer houdbaar zijn. Nieuwe modellen hebben alleen bestaansrecht als iedereen mag verdienen en we elkaar dat gunnen’, zegt Gruis. Bij de vraag of een renovatie of transformatie levensvatbaar is, moet de gehele exploitatieperiode van het vastgoed worden bekeken. En als het dan daadwerkelijk tot verbouwen komt, vraagt de aanpak van een bestaand gebouw heel andere kennis en technieken dan in de nieuwbouw. Gruis: ‘Technische innovaties vinden moeizaam hun weg naar toepassing en realisatie in projecten. Er is veel mogelijk, maar lang niet alle partijen weten nieuwe technieken goed in renovatie- en transformatieprojecten in te passen.’

Terugkijkend op de eerste editie van de opleiding vindt Gruis het positief om te signaleren dat ‘de mindset’ van de cursisten echt  verandert. ‘De mensen in de opleiding zijn heel divers: veel jonge mensen, maar ook een aantal ervaren krachten: aannemers, corporaties, adviesbureaus en financiers.’ Het is Gruis wel opgevallen dat één groep van de participanten in het vastgoedproces, de beleggers, tot nu toe zijn ondervertegenwoordigd in de NRP Academie. Positief is dat belegger Nedddex Vastgoed deelneemt aan de tweede editie, die zojuist is begonnen. ‘We zouden het toejuichen als meer van hen zouden deelnemen. Juist ook voor eigenaren is een andere blik op de (on)mogelijkheden van hun vastgoed uiterst belangrijk, al is het maar om hun gebouwen echt op waarde te kunnen schatten.’

Lees verder de bijlage van PropertyNL met alle artikelen over Renovatie en Transformatie: 

special