< Terug naar overzicht

Samen werken aan verdienen

Op dag 2 is de NRP Academie te gast bij Heesterveld in Amsterdam Bijlmer. NRP cursist Peter Blonk, werkzaam bij Ymere, ontvangt ons in café Oma Ietje. Heesterveld is een van de laatste stukjes oude Bijlmer. De gebouwen zijn ontworpen door architect Frans van Gool begin jaren tachtig, als reactie op de omliggende hoogbouw. Het is nu de enige plek waar alle oorspronkelijke kenmerken van de Bijlmer nog zichtbaar zijn.

De eerste spreker van de dag is Thimmo van Garderen werkzaam voor BNG, Bank Nederlandse Gemeente, die waarde op gebiedsniveau bespreekt met een presentatie waarin de procedures van financieren uiteen worden gezet. Thimmo bespreekt de praktijk van financieren, van eenvoudige leningen tot complexe gebiedsontwikkelingen en DBFM projecten. Hoe komt een klant bij het geld? En hoe bepaalt de bank of de klant betrouwbaar is? De financiële crisis wordt ontrafeld. Na de financiële crisis wordt in de ‘nieuwe wereld’ anders naar risico’s gekeken – risico’s worden ondergebracht bij de partijen die kennis hebben over het risico aspect.

Na de lunch geeft Peter Blonk een toelichting op het project. In 2001 was de corporatie voornemens om het project te slopen. In 2009 werd het tijdelijk ingevuld met creatieve concepten. In 2016 heeft Ymere definitief afgezien van sloop en werd een start gemaakt van een wijkvernieuwing met behoud van de gebouwen. Men is gestart een brandboek zodat er een houvast was voor de rest van het proces. Naast de verandering van woningen en de doelgroep is men in dit stoer urbaan gebied ruimten als een kraamkamer voor ondernemerschap. Zowel start ups’ als grow up’s, zogenaamde co-working spaces vinden hier een plek. Een trigger voor het project is de binnengehaalde subsidie van EFRO waardoor ook in de eigen organisatie men overtuigd is van de zin van de ingeslagen weg. Peter neemt iedereen mee met een rondleiding over het terrein. Het gebied is volop in ontwikkeling, met allerlei nieuwe initiatieven, van een sappenmaker tot artists in residence en een pop-up bed and breakfast.

Het middagprogramma over valuemanagement en value engineering wordt verzorgd door Timme Hendriksen, van Value FM en Pro Rail. Cursisten worden met creatieve voorbeelden uitgedaagd om heel fundamenteel over waarde na te denken. Waar bestaat waarde uit? Welke waarde heeft bijvoorbeeld een paperclip? Hoe kun je daar nog waarde aan toevoegen? Wat is waarde? Is waarde voor iedereen hetzelfde? Hoe bepaal je welke waarde belangrijk is? De cursisten gaan aan de slag met de case Heesterveld van Peter om te brainstormen en onderzoeken hoe de waarde van het gebied verhoogt kan worden voor de verschillende stakeholders. Ymere krijgt goed advies mee voor de toekomstige ontwikkeling.

heesterveld2