< Terug naar overzicht

Dag 3 Ontwikkelen

“Een plek waar je anders niet komt” zo noemden de cursisten het Enka terrein in Ede. Een 40 hectare groot terrein van de kunstzijde fabriek in 2002 gekocht door AM en ASR met de intentie het terrein te herontwikkelen. Gelegen pal tegen het spoor en de Hoge Veluwe. Van het grote oorspronkelijke carré van de fabriek resteren nog een paar gevels die nu wat verdwaald in het landschap lijken te staan. Het poortgebouw uit 1922 is een van de gebouwen die blijft staan, evenals de grote westhal van 250 x 250 meter waar De Fietser zich na de verbouwing in zal bevestigen. Een plek om je fiets uit te testen alvorens er een te bestellen. Een van de ontwikkelingen van het bedrijf BOEi, restaureren, herbestemmen van cultureel erfgoed. Directeur Arno Boon geeft een toelichting op het project en zijn organisatie op deze derde dag in de module Veranderen van de NRP Academie. Om de cursisten echt te leren welke type opgaven zijn organisatie oppakt, wordt een drietal casus aan hen voorgelegd met de vraag om met concepten voor herontwikkeling te komen. Er zaten mooie ideeën bij, de werkelijkheid blijkt vaak weerbarstiger.

Het ontwikkelen staat vandaag centraal. Hoe je jezelf en je organisatie moet ontwikkelen om de ontwikkelopgave binnen bestaand vastgoed te realiseren. Rob van Wingerden, sinds een jaar CEO bij BAM, geeft zijn visie op deze problematiek en geeft het de titel ‘Integralitijd’ mee (nee dit is geen typefout). Naar zijn mening zullen we in het vak een enorme verandering ondergaan. Als je kijkt naar de bedrijven met de grootste omzet in bijvoorbeeld hotels en taxi’s zijn dit de bedrijven die de diensten leveren en niet de producten bezitten. Wat zou dat voor het bouwen en ontwikkelen betekenen? Het is nu nog niet te overzien, maar dat het moet veranderen is overduidelijk. Wij maken ontwikkelingen mee van mono- naar multidisciplinair denken en van projectmatig naar procesmatig in een dynamische omgeving. Het moet dus anders, we kunnen het ons niet meer veroorloven om het op de oude manier te blijven doen. Het gaat over co-making, hoe kunnen we het samen beter doen. Samen sturen naar de oplossingen voor problemen in plaats van te bedenken bij wie het probleem ligt. Bij een team heb je namelijk samen het probleem. Durven experimenteren, durven fouten te maken en ruimte maken om te leren. Dat kost tijd, zo meldt Rob, maar er is geen tijd te verliezen.

Veranderen dag 3

Hoewel Margaret Zeeman als directeur bestuurder van Jutphaas Wonen en lid van het expertteam Kantoortransformaties een hele andere rol heeft dan Rob, komt haar boodschap er heel dichtbij. De grote omslag in denken bij deze corporatie werd gevonden in het stellen van de uitvraag op 2 A4 in plaats van het zelf schrijven van een uitgebreid bestek voor de transformatie van een tandartsschool en kantoren naar woningen. Op die manier kon de markt haar creativiteit tonen, vooral omdat de prijs reeds in de uitvraag was meegenomen. Het betekent natuurlijk wel dat je erop moet kunnen vertrouwen dat het uitvoerend bedrijf, Transvorm in dit geval, zijn werk goed doet. Zij heeft ook ervaren dat deze manier van uitbesteden leidt tot een samenwerking waarbij samen naar oplossingen tijdens de rit is gezocht. Op de vraag of dit dan ook niet een werkwijze is om ook het groot onderhoud en renovatie voor lange periodes uit te besteden, geeft Margaret toe dat dit inderdaad een goed idee is. Maar hier is de organisatie nog niet klaar voor.

Hans Bootsma, regiomanager bij ontwikkelaar Synchroon, neemt de cursisten mee in de herontwikkeling van een voormalig kassengebied Vroondaal ten zuiden van Den Haag. Hoe herontwikkel je je eigen plan van voor de crisis in een pps-constructie? De cursisten gaan aan de slag met deze opgave waarna Hans de lessons learned in dit project met hen deelt. Een dag met veel invalshoeken op het onderwerp ‘ontwikkelen’.