< Terug naar overzicht

Veranderen dag 5

Dag 5 van Veranderen staat in het thema van wet- en regelgeving. Friso de Zeeuw, trekker van het actieteam Ontslakken legt uit dat er twee elementen worden aangepakt om de historisch gegroeide stapeling van beleid te doorbreken: het dimmen van beleid, regels en normen en het aanpassen van de manier van werken, houding, gedrag en communicatie van betrokkenen. Het doel is om procedures sneller en efficienter te doorlopen en een win-win te creeren tussen gemeente en initiatiefnemers van projecten. Regels zijn immers nooit bedoeld om projecten tegen te houden of te vertragen, maar om te zorgen dat de balans tussen belanghebbenden bewaakt kan worden op een bepaald niveau. 

Emma Forsten van de gemeente Dordrecht laat vervolgens zien hij zij ontslakken, in Dordste begrippen de Rode Loper. Zij hebben het vertaald in verschillende strategieen: uitnodigingsplanologie, terughoudend grondbeleid, nieuwe ontwikkeltrajecten, uitproberen en het faciliteren van aanjagers (zoals het Energiehuis, de locatie van de cursusdag). 

In de middag gaan Joost Pothuis (Arcadis) en Wiko Ankersmit (BWT) dieper in op het bouwbesluit en de mogelijke gevolgen van het verplaatsen van de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging naar private partijen.