< Terug naar overzicht

Dag 1 Veranderen

Hans Boutellier (Verwey Jonker instituut en hoogleraar Veiligheid en Burgerschap VU) neemt de cursisten mee in zijn gedachtegoed over de veranderende tijd. Hij start met de drie ontwikkelingen die in de sociologie als kenmerkend voor deze tijd worden genoemd, te weten internationalisering informatisering, individualisering. Een voorbeeld van een consequenties is dat de menselijke geest openbaar is geworden. Een andere consequentie is dat de samenleving als chaotisch wordt ervaren: complexiteit zonder richting. Het bijzondere is dat dit niet betekent dat er geen ordening of structuur is; dit is er namelijk wel. De netwerksamenleving, waarin wij ons voortdurend verhouden tot anderen, is namelijk wel stabiel. Om grip op deze complexiteit te krijgen geeft Hans de metafoor van de jazz en improvisatie, een muziekvorm die zich het beste laat omschrijven als georganiseerde vrijheid.  In het boekje “Lokaal besturen in de improvisatiemaatschappij” geeft hij tips om dit in je dagelijks werk te vertalen. Aan het einde van zijn college gaat hij in op wat de improvisatiemaatschappij betekent voor corporaties. Hij benadert dit van corporatie naar portiek en vice versa.  Zijn samenvatting is dat corporaties probleem en kans sturing moeten oppakken via een gezamenlijke diagnose met bewoners op basis van geobjectiveerde informatie. Zijn stelling is dan ook dat corporaties er weer moeten durven zijn.

Erna van Holland (NRP) geeft inzicht in de prijsvraag NRP Gulden Feniks, een prijs om van te leren. Doordat NRP al geruime tijd deze prijsvraag uitschrijft voor de innovaties op het gebied van renovatie, transformatie en gebiedstransformatie is veel kennis verzameld. De trends die zichtbaar zijn in de inzendingen van de afgelopen vijf jaar passeren de revue en een ieder wordt uitgenodigd om mee te doen aan deze kennisuitwisselingen en projecten in te sturen voor NRP Gulden Feniks 2016.

Veranderen dag 1

In de middag neemt Vincent Gruis (hoogleraar Housing Management TU Delft) de cursisten mee door de trends en ontwikkelingen aan de hand van de DESTEP stappen. De cursisten moeten ook zelf aan het werk en dat doen ze aan de hand van een tweetal vragen:

  • Welke veranderingen zie je in jouw sector?
  • Welke veranderingen zie je in jouw bedrijf en in jouw rol?

Geconcludeerd mag worden dat iedereen voelt dat de sector, het bedrijf en ook de eigen rol verandert en tevens dat iedereen er positief in staat om te kijken wat zij daar zelf aan kunnen doen.