< Terug naar overzicht

Veranderen!

Analyse NRP Academie: ‘Ben zelf de veranderingen die je wilt zien’

17 november 2015, Delft

tekst: Maurits van Putten

17 november was de laatste van zes bijeenkomsten in de module Veranderen binnen de NRP Academie. Zes intensieve bijeenkomsten, twintig inspirerende sprekers met evenzoveel invalshoeken, zes locaties en heel wat uren luisteren, discussiëren, samenwerken en reflecteren hebben de vijftien cursisten achter de rug.

Eikpunt

Hiermee staan ze op een eikpunt in de leergang van de NRP Academie. Het inhoudelijke deel van de eerste module zit er op. Aan de hand van de thema’s ontdekken, ondernemen, ontwikkelen, omdenken, ontslakken en onderhouden is het begrip veranderen vanuit diverse perspectieven en met afwisselende contexten behandeld.

Hoe hebben de cursisten het ervaren? Wat is er ter sprake gekomen en waarom is het eigenlijk zo belangrijk om ‘veranderen’ goed te doorgronden?

Intensief

Ik vraag aan een van de cursisten hoe ze de eerste module heeft ervaren. ‘Ik dacht dat ik al verder was met het veranderen dan nu blijkt. De module komt voor mij dan ook op een goed moment. Het niveau van de opleiding is hoger dan verwacht’, antwoordt Marjolein Cazemier, procesmanager bij Ymere.

‘Klopt’, vult Claire Verspoor van Woonbedrijf aan. ‘De opleiding is vrij intensief en van een hoog niveau, erg leerzaam. Er wordt echt op niveau gewerkt. Het is ook meer dan alleen kennis opdoen, Met name de samenwerking met andere cursisten helpt me enorm. Het stimuleert me om een andere houding aan te nemen.’

veranderen dag 2

Mindset

Waarom is veranderen eigenlijk de eerste module in de leergang van de NRP Academie, en wat wil het de cursisten meegeven? Reinier van der Kuij, opleidingscoördinator, legt uit: ‘We zijn begonnen met het thema veranderen om de cursisten een mindset mee te geven waarin ze open staan voor een andere manier van ondernemen. Veel cursisten zijn een bepaalde manier van werken gewend. Door het begrip veranderen zo uitgebreid te behandelen en te oefenen in een andere aanpak, hopen we dat de cursisten zich openstellen en bewust worden van andere ontwikkelmogelijkheden. Samenwerken en van elkaar leren is daarbij erg belangrijk.’

‘De opleiding dwingt jezelf om na te denken over de keuzes die je maakt’

Bewustzijn en lef tonen

In de eerste bijeenkomst komen met behulp van de expertise en visie van de sprekers de veranderingen in de renovatie- en transformatiesector aan bod. Hans Boutellier, hoogleraar veiligheid en burgerschap aan de VU) benadert verandering vanuit sociologisch oogpunt. ‘Wat is de context waar we in werken? Welke veranderingen zie je in jou sector, in jouw bedrijf en in jouw rol? Het begint bij waarneming en herkenning.’

Rob van Wingerden, CEO bij BAM, voorziet grote ontwikkelingen in de sector. ‘Als je kijkt naar de bedrijven met de grootste omzet in bijvoorbeeld hotels, zijn dit de bedrijven die de diensten leveren, niet die de producten bezitten. Wat betekent dit voor de vastgoedsector? Marjolein: ‘Wat ik vooral merk bij mezelf is dat ik veel bewuster ben geworden van mijn eigen handelen. De opleiding dwingt jezelf om na te denken over de keuzes die je maakt. De methodieken vindt ik ook erg handig om toe te passen.’ De volgende stap die gezet wordt betreft het vernieuwend ondernemen en de veranderingen die daartoe nodig zijn. Het gaat daarbij vooral om het doen. ‘Toon lef, experimenteer’, was vandaag dan ook het devies van gastreflectant Thijs Asselbergs.

Eigen positie

Tijdens de andere opleidingsdagen worden de cursisten geconfronteerd met de thema’s ontwikkelen en omdenken, waarbij hun eigen projecten centraal staan. Stefan van Gurp, projectontwikkelaar bij Dudok Groep realiseert zich dat hij met de kennis die hij nu bezit, de ontwikkelingsprocessen van zijn projecten wellicht ten goede had kunnen beïnvloeden.

Collectief prestatiedoel

Hoe functioneer ik en wat wil ik eigenlijk bereiken? Deze vraag stond centraal tijdens de vierde bijeenkomst maar kwam ook in de reflecties op de presentaties tijdens de laatste bijeenkomt veelvuldig terug. ‘Neem een punt aan de horizon waar je op koerst, en blijf volhardend in je ambitie’ geeft Thijs Asselbergs de cursisten mee. Salah Mohammadi, promovendus aan de TU Delft op Circulaire Economie, geeft een concreet voorbeeld: ‘Door in het begin van het proces met alle partijen een collectief prestatiedoel te formuleren en daar tijdens het proces voortdurend jezelf en elkaar aan te toetsen, schep je een heel helder middel om je resultaatgericht te werken.’

‘Het betreft een cultuurverandering, velen vallen makkelijk terug in oude patronen’

Verandering in de praktijk

Prachtige voorbeelden, methodes, handreikingen en adviezen. Maar hoe ervaren de cursisten het veranderingsklimaat in hun eigen organisatie?

De algemene teneur onder de cursisten is dat ze ervaren dat het lastig is om een verandering teweeg te brengen binnen hun organisatie. ‘Het is moeilijker dan men denkt. Het betreft een volledige cultuurverandering, velen vallen makkelijk terug in oude patronen. Dat veranderen kost jaren’ volgens Eelco IJtsma van Mitros. Daarbij komen nog andere belangen, politieke en emotionele redenen om verandering af te houden. ‘Mensen willen hun eigen functie veiligstellen, willen pas veranderen als volledig onderbouwt kan worden waarom dat dan beter is.’ Zelfs het woord angst valt. Veranderen staat gelijk aan: zorgen dat iets niet hetzelfde blijft. Dat is iets onzekers en bovendien een heleboel werk.

‘Ik ben me veel bewuster van mijn eigen positie geworden’

Kennis

Het toont eens te meer aan hoeveel er nog te doen is om de uitgesproken ambities te realiseren, dat we nooit klaar zijn en dat de NRP Academie kan bijdragen aan het begrip en de kennis die nodig is om processen te doorgronden en te veranderen. Als ik Claire vraag of ze de afgelopen bijeenkomsten ergens aan heeft gedacht waarvan ze zou willen dat het niet hetzelfde blijft, antwoord ze;

‘Ja! ‘Ik vind dat ik zelf moet veranderen, ik moet meer vragen stellen en minder aannames doen. Ik merk dat daar nog veel ruimte voor verbetering zit. Ik ben me daar veel bewuster van geworden tijdens de afgelopen module. Wat dat betreft brengt Claire het credo ‘Ben zelf de verandering die je wilt zien’ (Gandhi) direct in praktijk.

Challenge

Volgende week werken de cursisten twee dagen aan de CHALLENGE,  een bestaand en vastgelopen project dat vraagt om een vernieuwende aanpak. Aan de cursisten om het geleerde in hun aanpak te implementeren en met een goed doordacht ontwikkelplan te komen.

Blijf op de hoogte van de NRP Academie via de website.