< Terug naar overzicht

Verbinden dag 1

Op 6 januari zijn we te gast in het Kasteel van Nyenrode. De aftrap van de module Verbinden vindt plaats door Alexandra de Jong en als eerste spreker treedt Henk Diepenmaat op. De transitie van maatschappelijke ontwikkelingen heeft zijn belangstelling en hij ziet een sleutelrol weggelegd in het ‘verbinden’. Samen met Anke van Hal en Joost van Ettekoven en in samenwerking met de bouwpraktijk hebben zij de theorie van duurzaam innoveren vastgelegd in het boekje \"Mastering Three\" en deze is nu doorontwikkeld naar de Mastering Four.

De centrale vraag is: wat zijn krachtige werkwijzen samenwerking duurzaam te innoveren? Je moet daarvoor starten met de vraag hoe kun je in samenwerken innoveren. Het draait hierbij om het invullen van belangen, creëren van waarde voor verschillende betrokken actoren. Alleen als de meerwaarde voor de actoren aanwezig is, zal een samenwerking voortduren.

Om onderscheid te maken in de wijze waarop innoveert, wordt onderscheid gemaakt in \'Mastering Four\':

  1. een efficiënter proces: het samen beter doen, bijvoorbeeld lean (hoe)
  2. teamgeest: het samen beter willen doen
  3. een effectiever product (dienst):  samen de lat hoger leggen, bijvoorbeeld productinnovatie (wat)
  4. een betere maatschappij: meer latten voor meer actoren, bijvoorbeeld klushuizen, thuisbezorgd (waarom).

Edward van Dongen, hoofd initiatief en concept bij Era Contour (ruimtemakers) laat in de praktijk zien met een aantal voorbeelden hoe je bewoners kunt verbinden in nieuwbouw en verbouwprocessen. De voorbeelden zijn:

  • Bongerd in Steenbergen
  • Wetenschappersbuurt in Schiedam-Oost
  • Smitsweg in Soest.

Bij Bongerd (sloop-nieuwbouw) is aan de hand van leefstijlenonderzoek eerst een beeld van de toekomstige bewoners gevormd en zijn aan de hand hiervan de deelnemers voor het klantenpanel gezocht. Hier was veel enthousiasme voor. Het resultaat was niet zozeer grote aanpassingen van het stedenbouwkundige plan als wel dat er al een buurt was (men had elkaar leren kennen) voordat met de bouw was gestart. Bij de Wetenschappersbuurt (sloop-nieuwbouw) zijn de sterkten en de zwakten van de buurt eerst door de kinderen van de school in beeld gebracht. Op dat resultaat is het wijkoverleg verder gestart. Bij de appartementgebouwen aan de Smitsweg is contact gemaakt met de bewoners door twee dagen lang in de lift de bewoners te interviewen onder het genot van een kop koffie. Edward illustreert hiermee dat elk project en elke context zijn eigen oplossing vraagt om bewoners te verbinden.

verbinden henk

’s Middags geeft Henk Diepenmaat concrete handvatten om voor een specifiek project alle belanghebbenden, de belangen van deze partijen en het verbeterperspectief in beeld te brengen.  De “koffielijst” wordt gebruikt om de belanghebbenden in kaart te brengen.  De “kameel” is bedoeld om zicht te krijgen op het verbeterperspectief van een project.  Met het invullen van de PAIR-matrix (Positions, Actions, Interest, Role) voor een aantal cruciale belanghebbenden kan meer inzicht worden verkregen in de manier waarop ze zullen reageren op mogelijke verbetervoorstellen.  Hoe krijg je deze partijen mee?  Op welke vlakken kan je flinke tegenstand verwachten?  Met behulp van deze oefeningen wordt in groepen aan de slag gegaan met de casusopdracht.