< Terug naar overzicht

Verbinden dag 2 de bouwers verbonden

De tweede dag van de verdiepende module Verbinden vindt plaats bij de Nieuwe Stad in Amersfoort. Een prachtige industriële omgeving (voormalige Prodentfabriek) waar we neerstrijken in de Danswerkplaats: houten vloeren, ruwe wanden en heerlijke luie, groene stoelen. Een fijne setting voor de lezingen deze ochtend.

 

Hans van der Krogt, directeur van Smits Vastgoedzorg neemt ons mee in zijn organisatie, een bedrijf met aandacht voor professionaliteit. Welke veranderingen hebben plaatsgevonden en hoe reageer je daarop? Smits Vastgoedzorg heeft zich ontwikkeld van schildersbedrijf met ‘seizoenswerk’ naar ‘full partner’ op vastgoed onderhoud.

Het dilemma dat Hans neerlegt is dat als je zelf investeert in veranderingen in jouw organisatie (kennisontwikkeling, ander type medewerkers, matrixorganisatie) omdat je ziet dat je zo de grootste toegevoegde waarde hebt voor je opdrachtgever, je ook een opdrachtgever nodig hebt die op dezelfde wijze wil en kan werken. En dat is nog niet zo vanzelfsprekend, wisselende inkoop strategieën bij opdrachtgevers maken het heel spannend.

Hij pleit ervoor dat voor de 8 stappen/fases (van portefeuille strategie en initiatief tot oplevering en beheer& exploitatie) die doorlopen worden bewust keuzes worden gemaakt of je deze als opdrachtgever zelf doet, of je iemand voor een aantal stappen inhuurt (bijv. adviseur) of dat je het volledig uit handen geeft. Als de uitvoerende partij de stappen uitvoert dan is hij ook verantwoordelijk voor het resultaat. En natuurlijk heeft Hans daar zo zijn eigen voorkeur in.

 

De tweede spreker deze ochtend is Haico van Nunen, lector duurzame innovatie bij de hogeschool Rotterdam en adviseur duurzaam voorraadbeheer bij de Bouwhulpgroep, één van de partners van Alliantie+. Haico vertelt over nieuwe vormen van samenwerken, waar de Alliantie+ een ultiem voorbeeld van is. De Alliantie+ is een alliantie van toeleveranciers en bouwers, waarin de Bouwhulpgroep als architect/ adviseur deelneemt. Deze alliantie ontwikkelt renovatie componenten (dak, gevel, badkamerrenovatie in een dag). De Bouwhulpgroep heeft heel veel data en kennis over bestaande woningbouw verzameld en vervolgens gekeken: hoe kan het nou slimmer en beter? Slimmer samen plannen, beter organiseren en een ander aanbod aan de klant. Zo hebben de partners gezamenlijk een aanbod voor de (renovatie)markt ontwikkeld. Een complete gevel, een energieneutraal dak of de complete installatie zijn los of in combinatie te verkrijgen.

 

Na de lunch bij Hoog Vuur neemt Paul Hansum, gids in de Nieuwe Stad, ons mee over het terrein. Fascinerend om te zien hoe in een paar jaar een kaal terrein tot een levendige en creatieve wijk is gegroeid. De woningbouw zoals gepland is nog onderbelicht, maar Paul laat zien waar de grote woontorens in de nabije toekomst gaan komen.

 

Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft en managing partner bij Brink begint snel! Ze geeft aan dat het goed kan dat ze aan het eind van de middag niet meer aardig gevonden wordt: want er moet hard gewerkt worden en het komt niet af. De stemming is gezet, nu in de actie! Marleen geeft een introductie over samenwerkings- en contractvormen, van traditioneel tot alliantie. In een tweetal workshops worden de cursisten aan het werk gezet met deze materie.

In de eerste workshop kregen de cursisten in vier groepen de opdracht om met een pitch de opdrachtgever te overtuigen van een (toegewezen procesvorm), variërend van traditioneel, Design Build, DBFMO en alliantie. In de tweede workshop kreeg elke groep een veel aanbesteding voor zich vanuit het waterschap. Opdracht: Bekijk de opgave vanuit ‘de ander’ (dus als je werkt als opdrachtgever was je nu opdrachtnemer) en verkrijg zo inzicht in elkaar en in de consequenties van bepaalde keuzes.

 

prodentfabriek