< Terug naar overzicht

Verbinden dag 2 Sancta Maria Noordwijk

En wat een bijzondere locatie: Sancta Maria in Noordwijk. In een voormalig RK psychiatrisch ziekenhuis van 40 ha groot in gebied in een deel van de Duin en Bollenstreek, tegen de Noordwijkse duingebied aan, vindt een grote gebiedstransformatie plaats. transVORM realiseert appartementen, herenhuizen en woningen in de monumentale panden en voegt ook nieuwbouw toe. Er ontstaat een bijzonder luxe woonmilieu in een geringe dichtheid met een zeer fraaie uitstraling. Maar het is nog een bouwlocatie wat er voor zorgt dat we in de voormalige brandweerkazerne als ware pioniers met warmtekanonnen en dekens naar de lezingen van de docenten luisteren. En de maaltijden worden in de kapel genuttigd, onder terrasverwarmers. Het in de opgave zitten, is nu wel heel letterlijk opgevat door de NRP Academie.

 

Maar het is een goede locatie om het thema ketensamenwerking op te pakken. Dr. Marcel Noordhuis (Deloitte, Nyenrode) heeft tien jaar gewerkt aan zijn promotie onderzoek naar ketensamenwerking. Zijn drijfveer om dit te onderzoeken zijn de nog altijd hoge faalkosten in de bouw, iets waar maar geen verandering in schijnt te komen. Dit komt door een zevental probleemdossiers gedefinieerd door prof. Jack van der Veen, te weten: risico’s doorschuiven, een plan-do-check-act, tenderen voor de laagste prijs, conflict model, gebrek aan vertrouwen, weinige en slechte communicatie en weinig aandacht voor kwaliteit. Komt het u bekend voor? De vraagstelling is: is ketensamenwerking niet de antistof tegen faalkosten? Marcel heeft hiervoor veel data onderzocht van ketens die zich bij hem hebben aangemeld. De eerste teleurstelling was al dat tweederde van de ketens niet aan de definitie van ketensamenwerking voldeden. Ketensamenwerking wordt gedefinieerd als het systematisch en strategisch coördineren van traditionele bedrijfsfuncties binnen bedrijven en tussen bedrijven binnen de keten met als doel om de lange termijn presentatie van zowel de individuele organisatie alsook de keten als geheel langdurig te verbeteren. Zijn onderzoek leidt tot de conclusies dat er een beetje winst te boeken valt in tijd bij ketensamenwerking bij nieuwbouw en meer winst op dimensies kwaliteit en geld wordt gescoord bij ketens in renovatie en onderhoud. Maar tevens concludeert hij dat we nog maar de eerste schreden hebben gezet op het pad van de ware ketensamenwerking. In de middag leren de cursisten de ketensamenwerking Stichting Alliantie+ kennen. Dit betreft een samenwerking van toeleveranciers voor gevel -en dakrenovaties bij huurwoningen van corporaties. Een eerste pilot is net gestart. Directeur van de stichting Michel Kalis en Bart Eissens van PPG (onderdeel Sigma, verven) lichten de ketensamenwerking toe maar vragen ook de cursisten om tips te geven voor een betere afstemming van vraag en aanbod. 

 

Een andere invalshoek van verbinden wordt verzorgd door Laura Zuidgeest, conceptontwikkelaar bij EraContour.  Een van de belangrijkste verbindingen die wij kunnen maken is die met de klant, maar hoe doe je dat? Aan de hand van de casus De Smaaktuin op het voormalige terrein van de veemarkthallen in Utrecht, licht zij toe hoe hun benadering ervoor gezorgd heeft dat zij de tender van de gemeente hebben gewonnen met hun aanpak met de consumenten. Door de context van de locatie eerst goed in beeld te brengen en vervolgens doelgroepen en leefstijlen te definiëren ontstaat het concept voor de plek. Dit concept is voor selectie al getoetst in de markt. Door het concept uit te ontwikkelen in architectuur en de inrichting van de openbare ruimte, spreek je de doelgroep aan en ontstaan de eerste ambassadeurs van het project. Zij daagt de cursisten uit om deze werkwijze ook in bestaand vastgoed, bij renovatie of transformatie toe te passen. Veel informatie is aangereikt aan de cursisten die de rest van de dag gebruiken om met hun eigen casus aan de gang te gaan.

sancta_maria_2