< Terug naar overzicht

Verbinden dag 3 de gebruikers verbonden

De zon schijnt heerlijk naar binnen en ondanks dat het buiten vriest is het in de voormalige gymzaal van Ru Paré heel aangenaam. Op deze derde dag van de verdiepende module Verbinden staan de gebruikers centraal. Annemieke van Doorn, van de woningcorporatie Portaal vertelt in de eerste lezing over hun huurders. Zij heeft onderzocht wat de huurders van Portaal nu vinden van duurzaamheid, want dat is voor de corporatie DE opgave voor de toekomst. Maar van de bewoners is slechts een klein deel (8%) geïnteresseerd in duurzaamheid, het gaat de bewoner vooral om andere dingen om hun woning te verbeteren en om zelf daarin te kunnen kiezen (autonomie).

Bij Portaal doen ze nu een proef door bewoners producten aan te bieden waarmee ze hun woning kunnen verbeteren op een moment dat zij dit willen. Er zijn drie productlijnen: Langer Thuis, Energie Zuinig en Lekker Wonen. De producten sluiten aan op de behoefte van de bewoners èn passen bij de woningen in bezit van Portaal. Door gebruik te maken van klantenpanels kan Portaal de bewoners betrekken, maar wel zelf in de lead blijven. Onder de noemer ‘Jouw thuis’ kiezen de huurders zelf producten voor hun huis.

Een dergelijk vernieuwend proces vraagt natuurlijk niet alleen veel van de eigen organisatie, maar ook van de partners in de uitvoering. Portaal heeft haar partner selectie voor ‘Jouw Thuis’ dus ook anders ingezet en is op zoek gegaan naar product leveranciers, die ervaring hebben in project partnering. Niet laagste prijs, meer beste koop bepaalde de keuze voor de producten en in de keuze van partner is vertrouwen het grootste goed door het besef dat je dit zonder elkaar niet kunt realiseren.

 

Anke van Hal, hoogleraar duurzaam bouwen aan de Business Universiteit Nyenrode vertelt tijdens de tweede lezing dat ze zich heeft gespecialiseerd in de derde succesfactor. Naast techniek en geld, twee noodzakelijke succesfactoren in het energetisch renoveren, is een derde succesfactor nodig: SAMEN. Samen willen (bewoner centraal), samenbrengen (inbedden in bredere context) en samen werken (gaat niet vanzelf).

In de ‘fusie van belangen’ gaat Anke uit van People Planet Profit model van Elkington. Maar dan wel in de juiste volgorde: begin vanuit het People aspect. Weet wat de diepere belangen en behoeften van de eindgebruikers zijn. Vervolgens het Planet aspect: vanuit de technische kant deze belangen invullen met duurzame maatregelen. En ten slotte het Profit aspect: hoe krijg ik het op een aantrekkelijke manier gefinancierd?

Onderzoek naar ecowijken uit de jaren 80-90 levert interessante resultaten op over het gedrag van bewoners, maar ook over hun wensen en beleving van hun omgeving. Veel van de maatregelen die bepalen of je prettig woont zijn op wijkniveau, zoals wonen aan het water, autoluwe wijken, ruimte voor moestuinen en ontmoeting.

Op het kennisplatform www.homemates.nl zijn resultaten van onderzoeken, factsheets, blogs en fantastische voorbeelden te vinden die bijdragen aan het samen realiseren van energievriendelijk renoveren.

 

Na een heerlijke lunch verzorgd door de mensen van de stichting Samen wonen Samen leven vertelt Auguste van Oppen, als architect betrokken bij de transformatie van Ru Paré over deze fantastische locatie. Slotervaart als wederopbouwgebied met heel veel ruimte is in de loop van de jaren enorm verdicht, de functies voor de samenleving en de openbare ruimte zijn in de verdrukking gekomen. Halverwege jaren negentig werd de Ru Paré school gebouwd en in 2013 kwam hij leeg te staan. Stichting Samen wonen Samen leven wilde graag intrek nemen op deze locatie met een broedplaats op basis van wederkerigheid: als je hulp vraagt dan krijg je die en geef je wat hulp aan anderen daarvoor terug. Met een budget van €575.000,- en een oplevertijd van 1 jaar was de noodzaak om samen te werken en het planproces van lineair naar adaptief in te richten met alle organisaties die in Ru Paré actief zijn. Met recht heeft deze opgave de Gulden Feniks 2017 in de categorie Low budget - High impact gewonnen.

http://www.nrpguldenfeniks.nl/hall-of-fame/jaargangen/2017/low-budget-high-impact/ru-par-community-1/

Anke van Hal is in de middag gebleven om de reality game ‘Energiebesparing Bestaande woningbouw’ te begeleiden. De game is een simulatie van een opgave met een forse energie ambitie.  De grote les die met zijn allen is geleerd, is om de tijd te nemen om met elkaar uit te diepen wat nu eigenlijk de opgave is door naar elkaar te luisteren en vooral door te vragen. 

dupare2