< Terug naar overzicht

Verbinden dag 3 Amstel III

Een mooi en interactief ochtendprogramma dat werd begonnen met een lezing van Anke van Hal, hoogleraar Duurzaam Bouwen. Zij neemt ons mee door de geschiedenis van Duurzaam Bouwen in Nederland. Via het Rapport van Brundtland 1987 en de Nationale Milieubeleidsplannen uit de jaren negentig tot het Energieakkoord in 2013. Duurzaam bouwen is dus al ruim dertig jaar een begrip waar we binnen de bouw mee bezig zijn. In Nederland signaleert zij de tendens dat het begrip duurzaam bouwen zich steeds meer verengt tot het thema ‘energie’. Dit in tegenstelling  internationale ontwikkelingen, waar het begrip zich juist verbreedt en waart ook het thema geluk onderdeel uitmaakt van duurzaamheidsbenadering.

 

Geluk. Mensen moeten het graag willen. Uit hersenonderzoek blijkt dat wanneer mensen dingen waarnemen die zij graag willen hebben de prefrontale cortex geactiveerd wordt. Dit effect zouden we idealiter ook met duurzaamheidsingrepen in de gebouwd omgeving bereiken.

 

Een serie inspirerende voorbeelden uit binnen en buitenland versterken het verhaal. Van diepe vensterbanken tot schoenenopruimkast zijn ingrepen geweest waar de bewoner uiteindelijk zelf heel blij van werd.

 

Het Fusie van Belangen gedachtegoed pleit dan ook voor de volgende stappen in de benadering van bouwopgaven:

 

1. analyseer de behoeften van de mensen in het hier en nu

2. behartig deze belangen vanuit je kennis van duurzaam bouwen (rekening houdend met generaties daar en later)

3. ga op zoek naar een manier om deze wensen gefinancierd te krijgen

 

In de praktijk wordt deze volgorde vaak andersom gehanteerd en is geld vaak uitgangspunt, waardoor alle ambities het loodje leggen (doelerosie) Als voorbeeld dat het ook anders kan noemt Anke dat veel van haar studenten, die toch niet de hoogste inkomens hebben, wel manieren vinden om een dure iPhone en andere Apple producten gefinancierd te krijgen.

 

Na de lezing introduceert Maurice Coen de Reality Game. Deze Reality Game is door Nyenrode ontwikkeld en kan worden ingezet bij de start van renovatieprojecten of als middel om ervaring op te doen met de dialoog over belangen en rollen die spelen bij renovatieopgaven. We spelen de korte versie en na de eerste ronde reflecteren we op het gespeelde spel.

 

In de middag neemt Saskia de Beer ons mee in de wereld van Zo!City. Zij vertelt hoe ze de gebiedsontwikkeling in Amstel III, kantorengebied in Amsterdam Zuid-Oost met veel leegstand en een monofunctionele opzet, op een heel onconventionele manier heeft laten ontstaan. Het GlamourManifest, gepaard met borrels en champagne, bleek de juiste insteek om een community van gebruikers en vastgoedeigenaren op te bouwen om pas in een veel later stadium samen vanuit de wensen en behoeften van de eigenaren en gebruikers ideeën en plannen voor gebiedstransformatie te ontwikkelen.

 

De locatie Carteblanche waar we vandaag te gast zijn is een van de eerste vastgoedtransformaties binnen het gebied. Het leegstaande kantoorpand is getransformeerd tot een verzamelgebouw voor diverse bedrijven en biedt de eerste horeca gelegenheid in dit gebied. In de loop van de tijd zijn er andere panden herontwikkeld, waaronder een kantoorgebouw tot studentenwoningen. Vanuit Zo!City ontwikkelt Saskia momenteel een gebiedsdashboard, waarop al het vastgoed in het gebied, maar ook alle initiatieven, plannen, projecten en visies zijn in te zien. Het dashboard maakt de community en de potentie voor het gebied visueel.

 

Na een rondleiding door het gebied met spontane interacties met voorbijgangers, daagt Saskia ons uit om een vergelijkbare aanpak te ontwikkelen voor het fictieve Sloterswijk-West.

 

verbinden_3_carte_blanche