< Terug naar overzicht

Verbinden dag 4 Pathologisch Laboratorium Leiden

De NRP Academie staat niet stil. Vrijdag 12 februari werd op een bijzondere locatie de tweede module afgerond; Verbinden. Met drie korte inhoudelijke introducties, een rondleiding, drie presentaties van de cursisten en een analyse van het begrip ‘Verbinden’ was het een effectieve en leerzame dag. Wat hebben de cursisten geleerd over ‘verbinden’? 

 

De module verbinden bestaat uit vier cursusdagen op vier locaties door het land.

Doel; de cursisten de mechanismen en belangen van verbinden leren kennen én toepassen tijdens renovatie- en transformatieprocessen. Hoe verbind je verschillende belangen, verschillende partijen en verschillende gebruikers in een renovatie- of transformatieproces? De cursisten kregen tijdens de cursusdagen presentaties en workshops vanuit zowel praktijk als onderwijs en dienden op de laatste dag een zelf aangedragen casus te presenteren.

Sprekers

Jeroen van der Velden, hoogleraar Stategic Alignment aan Nyenrode Business Universiteit onderstreept het toenemend belang van de vaardigheid van verbinden. ‘Om van betekenis te kunnen zijn en te blijven is het noodzakelijk in verbinding met de klant en samenwerkingspartners te staan.’

‘Verbinding vind je niet in competitie, verbinding vind je in co-optitie.’

Sprekers tijdens de module Verbinden zijn onder andere Paul Terwisscha, (Woonbedrijf), Henk Diepenmaat (Nyenrode), Dr. Marcel Noordhuis (Deloitte, Nyenrode), Michel Kalis (Stichting Alliantie+) en Bart Eissens (PPG), Laura Zuidgeest (Era Contour), Anke van Hal (Nyenrode en TU Delft) en Saskia de Beer (ZoCity). Zij spraken vanuit hun eigen praktijk onder andere over ketensamenwerking, Co-Creatie, waar de NRP Academie zelf een voorbeeld van is, en het in kaart brengen van de posities en mogelijkheden en van de actoren.

Op de laatste dag worden we verwelkomd door Jos van Boxtel van Coen Hagedoorn Bouwgroep. We bevinden ons in een 100 jaar oude snijzaal van het Pathologie laboratorium in Leiden. Coen Hagedoorn Bouwgroep is momenteel bezig het enorme complex op te knappen en te transformeren naar woningen. Een inspirerend project waar we ons midden in bevinden.

‘Verbinden moet je actief ondernemen’

Knelpunten

Tijdens een proces van renovatie of transformatie heb je met meerdere partijen te maken en dus kan er van alles misgaan. Bijvoorbeeld het helder formuleren van de uitvraag door de opdrachtgever, het onjuist interpreteren van de uitvraag door de aannemer, starre houding van ofwel bevoegd gezag of eindgebruiker.  Kwetsbaarheid als gevolg van het dragen van het proces door één persoon binnen een organisatie en het onvoldoende inzicht hebben in elkaars belangen met als resultaat verkeerde beeldvorming worden als enkele van de vele mogelijke problemen herkent.

 

 

Oplossingen

In drie groepen presenteren de cursisten hun casussen waarin ze oplossingen geven om vastgelopen processen glad te strijken en van diversiteit geen conflict maar juist een kracht te maken. Door middel van rollenspellen leren ze zich te verplaatsen in de belangen van de andere actoren in de projecten.

 

Herbestemming van molen De Otter in Amsterdam West, waar partijen met diverse belangen zich ingraven. Transformatie van het voormalige postkantoor in Dordrecht waar alle betrokken partijen elkaar van alles verwijten in plaats van door samenwerking een gezamenlijk doel realiseren. De tweede fase van de wijkvernieuwing door een corporatie en ontwikkelend bouwbedrijf, de revitalisatie van 4 galerijflats op Kanaleneiland in Utrecht, waar de bewoners een belangrijke groep vormen zijn de aangedragen casussen.

“Verplaats je in de andere partij. Kijk naar je eigen handelen en de impact hiervan op de samenwerking.”

‘Verbinden moet je actief ondernemen’ is een van de zaken die in alle presentaties terug komt. Verbinden is een werkwoord, je moet er iets voor doen. Wees daarbij inventief, organiseer bijeenkomsten met iedereen aan tafel en belangrijker nog, nodig de goede mensen uit. Wie zijn de actoren, wat is hun positie en rol en hoe kunnen zij invloed uitoefen of van waarde zijn in het proces? De groepen formuleerden enkele belangrijke punten om tot een succesvolle samenwerking te komen:

  • Kies bewust voor ketensamenwerking;
  • Probeer prestaties meetbaar te maken;
  • Formuleer samen het gewenste einddoel;
  • Monitor voortdurend de uitgangspunten stel ze zo nodig tijdig bij;
  • Stel een onafhankelijk persoon aan die alle belangen inventariseert en als mediator kan optreden;

De presentaties werden besproken en door een jury bestaande uit Reinier van de Kuij (NRP Academie, TU Delft), Laura Zuidgeest (Era Contour) en Henk Diepenmaat (Nyenrode). Vervolgens gaf prof. Dr. Sandra Schruijer vanuit sociaal-psychologische hoek een inhoudelijke reflectie van de presentaties en ‘samenwerken’, waarbij ze het belang van emoties als drijfveer onderstreepte. Op deze manier kregen de cursisten ook vanuit een ander perspectief inzicht op het begrip verbinden.

boerhaave2_leiden