< Terug naar overzicht

Verdienen dag 1

Weer terug bij de TU Delft, BK City, voor de start van de module Verdienen. Arie Voorburg van Arcadis doet de aftrap en maakt een verbinding met de eerste module Veranderen door te kijken naar wat zich in de wereld afspeelt. Er vindt op wereldschaal nog altijd een grote groei van de bevolking plaats en deze groei speelt zich vooral af in steden. Tegelijkertijd zien we dat de voorraad grondstoffen die wij gebruiken drastisch vermindert. Dit vraagt om een andere economie en andere technologieën. Het vraagt ook om ander systemen. Een mooi voorbeeld is ons onderwijs dat is gebaseerd op een 19e eeuws model met een 20e eeuwse financiering en zich nog afspeelt in de 21e eeuw. We moeten van de organogrammen naar een multi-circulair stelsel. Wat als ordenend principe helpt, is je af te vragen wat nou echt bijdraagt aan het oplossen van het dominante vraagstuk. Dit moet worden gekoppeld aan de sterktes van de stad of het gebied en daar moet het geld in worden geïnvesteerd. Dit zal vele van de cirkels in economie raken en daarmee genereer je spinoff. Arie illustreert dit aan de hand van voorbeelden zoals Dutch Innovation Factory Zoetermeer, Medical Care Campus in Rotterdam of het feit dat Philips, IBM en Daan Roosegaarde nu landen in Spangen. Zijn les is dat er geld genoeg is. Het zit vaak alleen op de verkeerde plek en de timing is meestal niet goed.

Philip Koppels, docent bouweconomie aan de TU Delft, vervolgt met een basiscursus vastgoedrekenen. Na afloop van het college kan iedereen een vraagstuk herstructureren via het tekenen van een kasstroomschema, de geïndexeerde waarde en de netto contante waarde van een kasstroom berekenen. Met deze ervaring en kennis van de terminologie van vastgoedrekenen, kan de haalbaarheid van een project worden bepaald. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het boek Rekenen op herbestemming (Frank Strolenberg, Sander Gelinck). Wel tekent hij aan dat het wel verstandig is om van een eindwaarde uit te gaan bij je berekeningen, al blijf je zelf eigenaar van het herbestemde vastgoed. En hij maakt inzichtelijk dat tijdelijke functies echt een financiële bijdrage aan je project kunnen leveren.

verdienen

In de middag laat Wim Weide, partner bij Fakton, zien dat alle spelers in het veld van vastgoed verschillend kijken naar de kosten en hier eigen indicatoren voor hanteren. Na de recessie kunnen we nu spreken van een structureel andere vastgoedmarkt en andere financiële uitgangspunten. De grootste verandering is dat alles nu draait om de gebruiker en - in aansluiting met het college van Philip - om kasstromen. Deze verandering vraagt ook om een andere benadering. De oude verdienmodellen zijn gericht op de korte termijn, zijn incentive gedreven en niet transparant. Het vastgoed object was een financieel product. In een werkgroep van NRP is onderzocht wat nieuwe verdienmodellen zouden kunnen zijn en dit leidde tot een drietal modellen: co-creator, co-owner en co-investor. Bij deze modellen is te zien dat er verschillende rollen ontstaan van partijen en dat de risicoparticipatie per rol verandert. Grootste drijfveer van deze modellen is dat je niet geld verdient ten koste van een ander en er allemaal baat bij hebt als de waarde van het product stijgt.