< Terug naar overzicht

Verdienen dag 3

Gemeentehuis Brummen was een van de voor de NRP Gulden Feniks 2014 genomineerde projecten en dat is niet onterecht. Van deze herontwikkeling kan heel veel van worden geleerd: ontwerpen vanuit de gedachte van de circulaire economie, aanbesteden op basis van prijs plafond voor de bouw en de herhuisvesting en prestatie eisen en het behoud en de ontsluiting van de monumentale villa. Een inspirerende locatie voor dag 3 van de module Verdienen. Maartje van den Berg van Bloom Consultancy heeft het aanbestedingstraject begeleid en geeft in haar presentatie de kern van de werkwijze weer. Ellen Hanzens, projectleider namens de gemeente, vertelt trots dat zowel de werkorganisatie, de aannemer BAM en het college en de raad zich aan de afspraken hebben gehouden. Het budget is niet overschreden en de politiek heeft niet onderweg ingegrepen.

dag 3 verdienen

Jan Martijn Buruma van Finance Ideas geeft een college over de alternatieven in financiering om verduurzaming van de woningvoorraad mogelijk te maken, zowel in de huur- als in de koopmarkt. Het uitgangspunt bij alle alternatieven is dat de huidige energierekening wordt ingezet t.b.v. de verduurzaming. De Energie Prestatie Vergoeding (EPV) maakt mogelijk dat de corporaties geld mogen innen voor het leveren van energie zonder dat dit invloed heeft op de huurprijs van de woning. De EPV mag niet hoger zijn dan wat huurders nu aan energie betalen. Deze regeling is van belang om de woningen binnen de grenzen van de huursubsidie te houden. Op woningen te realiseren met ‘0 op de meter’ is gemiddeld een investering van € 60.000,- nodig. Het is niet mogelijk om deze investering via het WSW te financieren omdat de Loan to Value (LTV) te hoog wordt. Een alternatief is om mezzanine financiering toe te passen (achtergestelde lening met hoge rente); deze kan als eigen vermogen worden meegeteld en dit heeft een gunstige invloed op de LTV. Op de particuliere woningmarkt is het ook niet voor de hand liggend om een dergelijk grote investering via een hypotheek te financieren, daar er geen zekerheid is dat de waarde van het pand met hetzelfde bedrag wordt verhoogd. In de VS is daarom een vorm van financiering ontwikkeld (Pace Finance) waar het object en niet de persoon wordt gefinancierd. De gemeente int een WOZ met opslag, de opslag gaat in een fonds waar pensioenfondsen bijvoorbeeld in beleggen.  De fonds betaalt de bouwer om het pand te verduurzamen. Als de woning verkocht wordt zit je niet met een extra schuld en de nieuwe eigenaar krijgt de garantie van de bouwer van 0 op de meter. Er zijn nog geen gerealiseerde voorbeelden van deze financieringen, het zet iedereen wel aan het denken.

In de middag gaan alle cursisten in hun groepen met de NRP experts van het expert carrousel in gesprek over hun casus. De experts zijn Bart Moesbergen van Haag Wonen, Barend-Jan Schrieken en Ina Roeterdink van Nationaal Restauratiefonds, Gijs Postma van Eneco en Wilbert-Jan de Ridder van Dura Vermeer.