< Terug naar overzicht

Vernieuwen dag 5 Ontregelen in Breda

Een dag in het teken van veranderende wet- en regelgeving: hoe je erop kunt anticiperen, hoe je de ruimte erin kunt ontdekken (met ook de kanttekeningen), hoe je je erop kunt voorbereiden en hoe je het voor je kunt laten werken.

Emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw geeft zijn kritische beschouwing op de Omgevingswet, die het zich nu laat aanzien in 2021 ingevoerd zou kunnen worden. Niemand kon het niet eens zijn met de beweegredenen om het oude stelsel te herzien. Het zou inzichtelijker, sneller en beter, meer samenhangend zijn en er ontstaat bestuurlijke afwegingsruimte. En dat willen we toch allemaal? Maar de werkelijkheid is zoals altijd weerbarstig. Friso is complimenteus in de richting van de minister die de teksten door de politiek loodst, maar de uitwerking in algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen boren zijn positieve gedachten de grond in. Maar niet getreurd, de Crisis- en Herstelwet biedt de mogelijkheid op de nieuwe Omgevingswet te anticiperen nu de onderliggende onderdelen nog niet klaar zijn.

De eerste proeftuinen geven inzicht in de spanning tussen de voorspelbaarheid en rechtszekerheid die een bestemmingsplan bijvoorbeeld gaf, versus de ruimte die aan initiatieven wordt geboden. De wereld van de projectontwikkelaars is natuurlijk blij met de extra ruimte die wordt geboden en voor gemeenten biedt het de kans om snel en tijdig op initiatieven te reageren. Plannen die vervolgens binnen het omgevingsplan vallen, kunnen in 8 weken worden vergund. De keerzijde hiervan is natuurlijk wel dat de burgers minder tijd en gelegenheid hebben om te reageren op plannen. Om dit voor een deel te ondervangen, is participatie wel een belangrijk onderdeel in de Omgevingswet. Nu nog zien hoe dit in de praktijk uitpakt.

Een eerste kijk in de praktijk wordt ons geboden door wethouder Alfred Arbouw van Breda. Wij zijn bij hem te gast in het net verplaatste informatiecentrum Via Breda zoals het 100 ha tellend gebied in en rondom het net nieuw gerealiseerd station van Breda heet. Een bijzonder onderdeel van dit gebied is het Havenkwartier. Het gebied is voor een groot deel in eigendom van de gemeente en voor een deel bij (nieuwe) eigenaren. En het bijzondere van dit gebied is dat de gemeente geen planologische regels heeft gesteld en er ook nog geen plan is gemaakt. De richting voor het gebied is wel bepaald: urban. Jeroen Hoefsloot, projectmanager van dit gebied bij de gemeente, meldt dat er onderscheid wordt gemaakt in drie snelheden voor de transformatie van dit gebied. Tijdelijk, organisch-geleidelijk en snel. Een door een ontwikkelende belegger gekochte locatie ten noorden van de haven hoort bij de snelle ontwikkeling. Hoewel men aanvankelijk alle gebouwen wilde slopen, is door toedoen van de bewoners van de buurt nu een tweetal beeldbepalende gebouwen behouden. Tijdelijk geldt voor een deel van het gebied ten zuiden van de haven, waar onder andere Belcrum Beach is gerealiseerd. Tim van den Burg van Stichting Braak! is trekker van een aantal van die tijdelijke initiatieven, waaronder het stadsstrand. Hij geeft aan dat de gemeente is gestart met medewerking aan de nieuwe initiatieven. Ook het deelnemen van verschillende partijen aan het overleg in de vorm van krachtateliers heeft zijn vruchten afgeworpen. De tijdelijke initiatieven vinden plaats naast bedrijven die nog altijd op dit terrein staan en functioneren. Nu het wat langer werkt, moet er meer werk gestoken worden in de samenwerking maar ook in het overleg met de gemeente. Wat zijn de plannen voor dit gebied maar ook voor de omgeving? Kunnen tijdelijke functies worden verplaatst? Is de skatehal Pier 15 zo geprofessionaliseerd dat deze kan blijven? De wethouder geeft aan dat het is gebleken dat de regelvrijheid werkt mits de veiligheid wordt gegarandeerd en dat de omgeving zich kan vinden in de plannen.

Om de sfeer van het gebied letterlijk en figuurlijk te proeven wandelen de cursisten voor de lunch naar Foodguerilla in het Havenkwartier, het restaurant van de idealist Babbe. Zij heeft zelf het gebouw gerealiseerd dat nagenoeg geheel van sloopmateriaal is gemaakt. Zij maakt zich hard voor duurzaam voedsel waarbij biologisch het uitgangspunt is maar ook voedselverspilling tegengaan. Na een wandeling op het terrein, keren de cursisten terug om in gesprek te gaan met het expertcarrousel. Deze bestaat uit Wico Ankersmit (Vereniging Bouw- en Woningtoezicht), Joost Pothuis (Arcadis), Dorine Cleton (Cleton + Com) en Caroline Weebers (Weebers vastgoedadvocaten). De groepen leggen hun casus aan de experts voor en proberen in een korte tijd alle relevante informatie over bouwregelgeving, contracten, wabo, milieu te vergaren. Misschien vinden zij dan ook een weg tegen - zoals Friso de Zeeuw dat in de ochtend onder woorden bracht de overbodige bureaucratie.

havenkwartier