< Terug naar overzicht

Vincent Gruis, hoogleraar TU Delft: 'NPR Academie is een win-win voor NRP en TU Delft'

Vincent Gruis, Hoogleraar Housing Management TU Delft en docent NRP Academie

Vincent Gruis, professor en hoofd van de afdeling Management in the Built Environment, faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, blikt terug naar de ontwikkeling van de NRP Academie, zo’n zes jaar geleden. “Het was een heel mooi moment toen de stichting NRP naar TU Delft kwam met de vraag of wij met hen een opleiding tot stand wilden brengen. Het doel was om professionals uit de volle breedte van de bouw om- en bij te scholen voor de renovatie- en transformatieopgave. Dit sloot erg goed aan bij de missie van de TU Delft op dat moment. De aandacht verschoof van nieuwbouw naar het bestaande vastgoed. Naast het opleiden van de masterstudenten wilden we kennis opbouwen in dit vakgebied, programma’s ontwikkelen en promovendi aantrekken. En ‘life long learning’ een plek geven. Waar ik zelf van overtuigd ben, is dat het naast die kennis opdoen, gaat om een verandering van attitude en daar zijn andere competenties voor nodig. Wij hebben als universiteit deze kans dus met beide handen aangegrepen!”
 

Heeft het meewerken aan de NRP Academie de TU Delft nog meer opgeleverd?


“We leveren een aantal docenten en modulecoördinatoren voor verschillende modules van de opleiding. Het is heel goed dat we als opleidingsinstituut daarmee ook naar buiten komen. Anderzijds is het ook goed dat de docenten de ervaring uit de praktijk en de casussen waar men mee bezig is weer meenemen naar hun dagelijks werk op de universiteit. Verder biedt de NRP Academie ook een mooie mogelijkheid om modellen waar ze aan werken in de praktijk te testen.” Past de opzet van de opleiding nog in de huidige tijd? Het blijft een sterk programma, mede doordat het met de praktijk, de NRP-partners, is opgezet. Net als in de wetenschap starten we met de opgave en dat doen we in de module Vernieuwen. We brengen iedereen op een abstractieniveau waar je in de goede stand wordt gezet om out-of-the-box te kunnen denken. Vervolgens gaan we verder met de kerncompetenties: mensen, stenen en geld. We hebben bewust gekozen voor werkwoorden voor de modules bij de NRP Academie omdat het een opleiding is die veel actie vraagt van de cursisten. Dus Verbinden, Verduurzamen en Verdienen.

Bij de universiteit zijn we bezig met digitale onderwijsvormen. Niet om contactonderwijs te vervangen maar ter aanvulling, bijvoorbeeld voor het aanleren van een specifieke competentie, zoals een rekenmethode, of basale kennis op te doen over een begrip, zoals circulaire economie. Maar het is niet eenvoudig om een digitale les te maken én up to date te houden, daar vergissen mensen zich snel in. Het voordeel van contactonderwijs is dat je sneller met de ontwikkelingen mee kunt gaan en daar zijn wij met de NRP Academie ook voortdurend mee bezig.
 

Je ziet de cursisten op de eerste en de laatste dag van de opleiding; wat valt je op?

Eind augustus hebben de cursisten een kennismakingsdag, zodat ze elkaar op de eerste dag van de opleiding alvast een beetje kennen. Wat mij opvalt op de eerste onderwijsdag, is dat er direct een goede sfeer is en dat de cursisten echt willen leren. Het is van begin af aan interactief, wat het ook leuk maakt voor de docenten. We hebben een mooi ijkmoment met de eerste NRP Challenge eind november, waar ze kunnen laten zien wat ze al hebben geleerd. Als je dan kijkt naar de tweede NRP Challenge dan is goed te zien hoeveel ze daarna hebben opgehaald in de verdiepende modules. En het enthousiasme is dan nog altijd groot, een compliment voor de cursisten maar ook voor de begeleiding.”
 

Blijft er vraag naar de NRP Academie nu de markt weer meer naar nieuwbouw verschuift?

“De verduurzamingsopgave van bestaand vastgoed is enorm groot, zeker met de ambities voor 2050. Dat zullen we met elkaar en met de gebruikers moeten doen. Daarvoor zijn kennis en vaardigheden nodig die de NRP Academie aanbiedt. Maar ook bij nieuwbouwopgaven kan dit worden ingezet, want ook daar is de opgave complex en wordt bijvoorbeeld veel aandacht voor de circulaire economie gevraagd. Je moet dan in feite al nadenken over toekomstige renovaties als je nieuwbouw aan het ontwikkelen bent. Daarnaast hoop je dat de opleiding impact heeft bij de bedrijven waar de cursisten werken. We willen dat de cursist een gamechanger is, maar dat werkt alleen als de organisatie ook mee wil. We proberen de cursisten daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld met het collegiaal programma. Op zes cursusochtenden mag een collega gratis mee. Dit zou ik nog wel willen uitbreiden. Als een cursist een geniaal idee heeft, dan zouden we dit idee vanuit de NRP Academie en NRP kunnen ondersteunen en helpen een soort start-up ervoor te realiseren. Een alumni programma zou hier ook een rol in kunnen spelen.“
 

Tot slot

“Bedrijven en de overheid zouden meer moeten stimuleren dat mensen een opleiding zoals NRP Academie volgen. Het invullen van ‘life long learning’ is goed voor de medewerkers en een vliegwiel om je organisatie met de laatste ontwikkelingen mee te laten groeien of voor de troepen uit te gaan. En is dat niet wat de bedrijven willen?“