< Terug naar overzicht

Wordt ondernemend!

De tweede dag van de module Verdienen staat in het teken van ondernemerschap. Je hoeft geen eigen ondernemer te zijn om ondernemerschap in je dagelijkse werk een plek te geven. Daar kunnen jij, je project en het bedrijf waar je voor werkt van profiteren. En wat zijn we blij dat we deze tweede dag van deze leergang op locatie mogen zijn! Een aantal zieken kon digitaal aansluiten; we kunnen tegenwoordig ook hybride werken. WE zijn op een bijzondere locatie: Fort Isabella in Vught. In de 17e eeuw werd dit fort gebouwd in de Zuiderwaterlinie om vervolgens in de 20e eeuw als kazerneterrein in gebruik te worden genomen en in de 21eeeuw te worden getransformeerd in een nieuwe woon-werkgebied met een accent op zorg. 

 

Jan Hein Janssens van Wakker Architecten leidt ons op het terrein rond. Hij is hier met zijn kantoor jaren geleden neergestreken toen het in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) antikraak werd verhuurd. Nadat twee particulieren een plan hadden ingediend, waarin veel ideeën van de omgeving waren meegenomen, kwam twee jaar geleden de uiteindelijke verkoop aan een beheerorganisatie in beeld. Wakker Architecten kreeg de opdracht voor de transformatie van de bestaande gebouwen. Jan Hein verbaasde zich erover dat buiten de poort en het hoofdgebouw, geen van de gebouwen op het terrein enige monumentenstatus hadden. Het is niet voor te stellen dat het ook allemaal gesloopt had kunnen worden. De maat en schaal van de gebouwen van de kazerne lenen zich bij uitstek voor transformatie. De grotere gebouwen voor woningbouw, werkruimten en hotel, de kleinere voor wonen voor mensen met dementie, dierenkliniek, foodhal en restaurant. De visie van Jan Hein is de monumentaliteit vooral te behouden aan de zijde van het binnenplein. Daar worden de gevels hersteld en verduurzaamd. Nieuwe elementen als dakkapellen en balkons worden aan de andere zijde van de gebouwen aangebracht. Deze elementen zijn zichtbaar nieuw en er is één lijn gekozen voor alle gebouwen. De nieuwbouwappartementen, ontworpen door Hilderink Bosch architecten, hanteert eenzelfde maat en schaal als de bestaande gebouwen en voegt zich daardoor erg goed met de bestaande gebouwen. De inrichting van het terrein is nog in volle gang en er komen nog nieuwe gebouwen bij dit jaar. Reden voor ons om ook volgend jaar weer naar Fort Isabella te gaan en dan in het voorjaar zodat we meer van de groene omgeving kunnen genieten. 

 

De workshops werden gegeven door mensen met ervaring in ondernemen. De lessen die zij daarbij hebben opgedaan hebben ze met de cursisten gedeeld, ieder op hun eigen manier. 

Mariëlle de Groot heeft haar eigen bedrijf. Zij heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het opzetten van sociale bedrijven in wijkvernieuwingsgebieden. Terugkijkend op deze ervaring, zegt ze ‘je weet dat je aan het stuur ziet maar niet altijd heb je het gevoel dat je het project onder controle hebt’. Waar ligt dat aan? Ze put voor deze workshop uit het boek dat ze hierover heeft geschreven ‘Projectamanagers geheimen’. Zij introduceert de cursisten in de onderwaterwereld. Met een metafoor van zeilen op zee en het effect van de onderstromen op je koers, begrijpen de cursisten direct wat ze bedoelt. Een van die onderstromen wordt belicht: communicatiestijlen. Het is goed je te realiseren dat je zelf een bepaalde communicatiestijl hebt en dat andere mensen andere communicatiestijlen hebben. Met een test hebben de cursisten een beeld van hun eigen communicatiestijl gekregen. Mariëlle vraagt de cursisten ook een beeld te vormen van de communicatiestijlen van het team waar ze mee aan een project werken. Als je hier meer inzicht in hebt, dan begrijp je ook beter waarom ze reageren zoals ze doen. Door je hier bewust van te zijn, kun je je communicatie aanpassen en zal je zien dat je veel meer resultaat boekt. Ze eindigt haar workshop met de tip om altijd je vergaderingen af te sluiten met een ‘clearing ronde’. Vraag alle deelnemers wat ze vonden dat goed is gegaan. Vervolgens vraag je wat de kritiekpunten waren of wat de volgende keer beter kan. En als laatste vraag je met welk gevoel ga je weg: heb je direct een fundament gelegd voor de volgende bespreking. 

 

Cindy van de Bremen noemt zichzelf een empathische ontwerper gespecialiseerd in Social Design en Culturele Diversiteit. Co-design is waar zij zich op focust en empathie is een manier om dat succesvol te laten zijn. Bij design denken veel mensen aan ontwerpers van producten. Maar tijdens de opleiding kreeg zij onder Lidewij Edelkoort mee dat je als ontwerper verantwoordelijk bent voor de ’rommel’ die je achterlaat. Daarmee werd het voor haar duidelijk dat je met ontwerpen niet naar product maar naar functie of behoefte moet kijken. Dus niet een stoel ontwerpen, maar kijken naar ‘zitten’. Nu werkt ze veel als verbinder van bewoners en corporaties en wordt co-design ingezet om vroegtijdig te bouwen aan gemeenschappen en om professionals te leren vraaggericht te werken. Participatie echt doen en niet voor de vorm, betekent voor de partijen in het vastgoed het leren loslaten. Ze doet daarvoor een aantal handreikingen. Zij leert de cursisten dit te ervaren door te werken met the empathy map workshop. Je moet je namelijk realiseren dat mensen zeggen he t een zeggen en het andere bedoelen. Om dit helder te krijgen kun je gebruik maken van the empathy map. Je leert luisteren vanuit het perspectief van de ander je ervaart dat je op die wijze tot verrassende oplossingen kan komen. 

 

Sean Vos van Slim renoveren neemt de cursisten mee in zijn carrière na het afstuderen aan de TU Eindhoven zo’n 11 jaar geleden. Tijdens zijn afstuderen was hij al bewust van het feit dat er een systeemverandering in de bouw nodig is om een echte versnelling in de renovatieopgave te bereiken. De opdrachtgevers, bouwers en toeleveranciers zitten te veel vast aan hun eigen werkmethoden om zonder te veel kosten de sociale huurwoningvoorraad te verduurzamen. Je bent jong en eigenwijs. Je kunt dan ook niet bij een van die partijen gaan werken, dus je start met een collega een eigen bureau. Hij heeft zich direct gericht op een schil renovatiesystemen. Om aansluiting te vinden bij de partijen, is hij veel vragen gaan stellen. Hoe ze rekenen, hoe ze werken, hoe hebben ze de gebruiker meegenomen? Als je jong bent, werken partijen hier snel aan mee. Vervolgens heeft hij zich gericht op het veranderen van de uitvraag. Hoe kun je zorgen dat er veel meer ruimte komt voor de creativiteit in de markt? In een korte pakkende uitvraag kun je als opdrachtgever juist heel goed kwijt wat jij belangrijk vindt. Dan hoeven marktpartijen dat ook niet tussen alle regels van een bestek door te zoeken. Wees niet bang voor regisserend opdrachtgeverschap. Ja, dit vraagt om een systeemverandering, om gamechangers. Velen lachten Elon Musk uit met zijn plannen voor de Tesla, maar ondertussen heeft hij al in de ruimte gevlogen! Hij daagt de cursisten uit om een gamechanger te durven zijn. 

 

André van der Zalm is werkzaam bij Dura Vermeer. In zijn carrière heeft de mens altijd centraal gestaan en dus ook de gebruiker. In zijn workshop wil hij duidelijk maken dat attitude en mindset van groot belang zijn om concepten en projecten te ontwikkelen. Als ondernemer moet je constant bezig zijn met vernieuwen. Misschien een beetje eng, maar hij geeft houvast met een quote: ‘you don’t have to see the whole staircase tot just take the first step’. De centrale vraag is daarbij: hoe krijg ik mensen mee (zowel klanten als je eigen organisaties)? Na een korte toelichting op het verschil tussen branding en marketing gaat hij met de groep cursisten een casus van een van de cursisten bij de kop pakken. Samen onderzoeken ze wat nu echt de hulpvraag is. Wat is de vraag waar je antwoord op wilt hebben, wat is de kern van het probleem? Als de cursisten hierop reageren, wordt al snel duidelijk dat iedereen dat vanuit een eigen perspectief doet. Als je met elkaar aan die vraag wilt werken, is het van belang te starten vanuit één perspectief. Vervolgens zijn er verschillende brainstormtechnieken hoe je nieuwe oplossingen voor dat probleem kunt vinden. Het vraagt om durf en creativiteit om het veld van oplossingen te vergroten en dat is iets wat je als persoon maar ook als bedrijf kunt omarmen. 

Vught2

vught2

vught4