Collegiaal programma en NRPFORUM meets NRP Academie

 

Tijdens de leergang van de NRP Academie zijn er 6 ochtenden waarop gasten welkom zijn bij de colleges van de NRP Academie: de collega’s van de cursisten en de leden van NRPFORUM. Het programma is telkens van 10.00 – 12.45 uur. De inloop is om 09.30 uur en er kan van de lunch gebruik worden gemaakt. Graag aanmelden bij secretariaat@nrpacademie.nl.

Het programma is onder voorbehoud. Voor de locatie, de NRP Academie is een road show en is telkens op andere locaties in het land, zie de website op de homepage onderaan bij agenda voor de meest actuele informatie.

TIJDENS DE CORONAMAATREGELEN VERVALT HET COLLEGIAAL PROGRAMMA

Dinsdag 5 januari 2021 - Ontdekken


Het eerste college van de eerste module, Vernieuwen. De wereld is in verandering en in deze veranderende wereld moeten we onze plek vinden en onze opgave in het vastgoed. Hans Boutellier (directeur Verwey-Jonker instituut en bijzonder hoogleraar Burgerparticipatie) vertelt over de netwerkmaatschappij. Hans-Lars Boetes van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed geeft het nieuwe beleid van de Rijksdienst weer langs de lijnen van moeten - willen - kunnen. 

Locatie: Berlagezalen, BK City, TU Delft

 

Dinsdag 2 februari 2021 -  (Rond)omdenken


Derde college van de eerste module Vernieuwen. Hoe kunnen we circulair denken een plek geven in de opgave van renovatie en transformatie? En hoe moet je deze opgave benaderen?

Locatie: Dongecentrale Geertruidenberg

 

Dinsdag 2 maart 2021 - Ontregelen

 

Vijfde dag van de eerste module Vernieuwen. Hoe gaan we nu werken met de Omgevingswet, wat betekent dat voor ons in de keten? Een eerste spreker geeft het brede beeld van het werken met de Omgevingswet, Astrid Sluis zal vanuit gemeente Apeldoorn vertellen wat de gemeente doet vooruitlopend op de Omgevingswet. 

Locatie: Zwitsal Apeldoorn

 

Dinsdag 20 april 2021 - Verbinden

 

We concluderen allemaal dat we de opgave van vandaag en morgen niet meer alleen kunnen doen. Dus: samenwerken. Maar wat komt er bij kijken om een goede samenwerking op te zetten en vooral ook vol te houden?  Sandra Schruijer (hoogleraar organisatie psychologie, Universiteit
van Utrecht) duikt dieper in wat het betekent om samen te werken en waarom het veel moeilijker is dan je denkt. Bart Krol heeft vanuit zijn eigen ervaring bij de overheid zijn visie op hoe overheid en marktpartijen beter kunnen samenwerken. 

Locatie: Universiteit van Utrecht

 

Dinsdag 15 juni 2021 - Verduurzamen

 

De derde module gaat over het verduurzamen van het vastgoed. Verduurzamen moet daarbij breed worden beschouwd, niet alleen technisch maar ook vanuit levensduur van het object en zijn omgeving. Margret Brons (Dijkoraad) werkt als bouwhistoricus bij een technisch installatie bureau en deelt haar ervaring met het verduurzamen van monumenten. Wessel de Jonge (hoogleraar Heritage & Design, TU Delft en directeur Wessel de Jonge architecten) maakt duidelijk dat je alleen vanuit een goede waardestelling kunt starten met de opgave van het verduurzamen, renoveren, transformeren en/of restaureren van erfgoed en onderbouwt dit met voorbeelden voor welke keuzes je dan komt te staan.

Locatie: n.t.b.

 

Dinsdag 28 september 2021 - Verdienen

De laatste colleges van het Collegiaal Programma gaan vooral over waarde en waardecreatie. Het waardebegrip moet weer centraal worden gesteld bij de discussies over verdienmodellen. 

Locatie: n.t.b.