Collegiaal programma en NRPFORUM meets NRP Academie

 

Tijdens de leergang van de NRP Academie zijn er 6 ochtenden waarop gasten welkom zijn bij de colleges van de NRP Academie: de collega’s van de cursisten en de leden van NRPFORUM. Het programma is telkens van 10.00 – 12.45 uur. De inloop is om 09.30 uur en er kan van de lunch gebruik worden gemaakt. Graag aanmelden bij secretariaat@nrpacademie.nl.

Het programma is onder voorbehoud. Voor de locatie, de NRP Academie is een road show en is telkens op andere locaties in het land, zie de website op de homepage onderaan bij agenda voor de meest actuele informatie.

TIJDENS DE CORONAMAATREGELEN VERVALT HET COLLEGIAAL PROGRAMMA

Dinsdag 10 januari 2023 - Ontdekken


Het eerste college van de eerste module, Vernieuwen. De wereld is in verandering en in deze veranderende wereld moeten we onze plek vinden en onze opgave in het vastgoed. Hans Boutellier (directeur Verwey-Jonker instituut en bijzonder hoogleraar Burgerparticipatie) vertelt over de netwerkmaatschappij. Hans-Lars Boetes van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed geeft het nieuwe beleid van de Rijksdienst weer langs de lijnen van moeten - willen - kunnen. 

Locatie: ntb

 

Dinsdag 7 februari 2023 -  (Rond)omdenken


Derde college van de eerste module Vernieuwen. Hoe kun je Maakkracht en Ontwerpkracht inzetten voor renovatie en transformatie?

Locatie: ntb

 

Dinsdag 14 maart 2023 - Ontregelen

 

Zesde dag van de eerste module Vernieuwen. Hoe gaan we nu werken met de Omgevingswet, wat betekent dat voor ons in de keten? En hoe kun je de Rijksdienst Cultureel Erfgoed inzetten bij monumenten?

Locatie: ntb

 

Dinsdag 4 april 2023 - Verbinden

 

We concluderen allemaal dat we de opgave van vandaag en morgen niet meer alleen kunnen doen. Dus: samenwerken. Maar wat komt er bij kijken om een goede samenwerking op te zetten en vooral ook vol te houden?  Sandra Schruijer (psycholoog) duikt dieper in wat het betekent om samen te werken en waarom het veel moeilijker is dan je denkt. Bart Krol heeft vanuit zijn eigen ervaring bij de overheid zijn visie op hoe overheid en marktpartijen beter kunnen samenwerken. 

Locatie: ntb

 

Dinsdag 13 juni 2023 - Verduurzamen

 

De derde module gaat over het verduurzamen van het vastgoed. Verduurzamen moet daarbij breed worden beschouwd, niet alleen technisch maar ook vanuit levensduur van het object en zijn omgeving. Peter Luscuere (TU Delft) licht toe dat we naar een positieve footprint toe moeten werken. Hans van der Krogt en Wendy Scherpenisse (Smits Vastgoedzorg) laten zien hoe dat in de praktijk zijn weg vindt.

Locatie: n.t.b.

 

Dinsdag 26 september 2023 - Verdienen

De laatste colleges van het Collegiaal Programma gaan vooral over de verdienmodellen van stakeholders. Vandaag de corporatie met Jos Goijaerts (Trudo) en de bank Roel van der Bilt/Patrick Eversen (Rabobank) 

Locatie: n.t.b.