Docenten

De docenten die verbonden zijn aan de NRP academie komen van NRP partners, TU Delft, Nyenrode en Hogeschool Utrecht.

Erna van Holland (NRP)
Erna van Holland (NRP)
Programmamanager
„Professionaliseren van opdrachtgeverschap en mensen tot hun recht laten komen.”

Erna is programmamanager voor de NRP Academie namens de stichting NRP vanuit haar bureau COB-WEB advies. Website

Vincent Gruis
Vincent Gruis (TU Delft)
Vernieuwen
„Kennis inzetten antwoorden te vinden op vraagstukken die te maken hebben met optimalisatie van dit bestaande vastgoed.”

Vincent is hoogleraar Management in the Built Environment TU Delft  Website

Hilde Remøy (TU Delft)
Hilde Remøy (TU Delft)
Vernieuwen en coördinator Verdienen
„Door middel van onderzoek leren over de leerpunten en successen bij transformatie.”

Hilde Remøy is universitair hoofddocent vastgoedmanagement. Website

André van der Zalm (Rauwe Zalm BV)
André van der Zalm
Vernieuwen
„Mensen in beweging brengen, ze motiveren en inspireren.”

André adviseert met zijn eigen bedrijf Rauwe Zalm BV over concept- en visieontwikkeling.

Saskia Beer (ZOCity)
Saskia Beer (ZOCity)
Verbinden
„Het verbinden en activeren van de lokale gemeenschap en deze te helpen stapsgewijs eigenaarschap te nemen over de transformatie van haar eigen leef- en werkomgeving.”

Saskia is van origine architect maar sinds 2010 een Amsterdamse gebiedsontwikkelaar nieuwe stijl. Website

Hans de Jonge (TU Delft en Brink Groep)
Hans de Jonge (Brink Management & Advies)
Verdienen
„We moeten blijven investeren in het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden om samen de opgave van renovatie en transformatie op te pakken. Wij hebben de taak om de jongere generatie de mogelijkheid te bieden dat te doen, dat is onze verantwoordelijkheid.”

CEO. Linkedin

Cees Anton de Vries (Origame)
Cees Anton de Vries (Origame)
Vernieuwen
„Leer een change agent te worden, zorg dat jij de dromer bent die de droom kan waarmaken. Begin met een verhaal dat het gebied als geheel omvat, verbindt het met mensen, dan met de organisaties, dan met de stromen door de schalen heen en dan aanhouden.”

Organisatie adviseur. Linkedin

Jan van der Tol (FGH Bank)
Jan van der Tol (FGH Bank)
Verdienen
“Als oud-cursist geef ik een plek in mijn huidig docentschap. Ik breng niet alleen de standaard zienswijzen van een vastgoedfinancier over, maar probeer de cursisten juist uit te dagen in hun denken over de maatschappelijk context en rol van vastgoed. En wat van van een vastgoedfinancier mag worden verwacht.”

Linkedin

frank_hofmans_abt
Frank Hofmans (ABT)
Verduurzamen
Hergebruik van bestaande gebouwen boeit mij in het bijzonder. Ik zie het als uitdaging om door onderzoek, analyse, een integrale benadering en creativiteit tot een oplossing te komen, wat wel eens betekent dat je buiten de geijkte paden moet treden. Dit geeft extra dynamiek aan ons vak.

Manager Transformatie en Onderhoud Website

sandra_schruijer
Sandra Schruijer (UvU)
Verbinden
Er moet veel meer aandacht komen voor de relationele dynamiek van samenwerking

Hoogleraar Organisatiepsychologie aan Universiteit van Utrecht, TIAS in Tilburg en directeur van Professional Development International bv. Website

inbo_bert_van-breugel
Bert van Breugel (inbo)
Verduurzamen
Gebouwen en landschap zijn faciliterend aan het gebruik en de gebruikers. Het gaat om de mensen. Als als professional faciliteer je het proces om tot passende gebouwen en omgevingen te komen.

Partner bij Inbo Architecten Website

geen_foto_2
Boris van der Gijp (Syntrus Achmea)
Verdienen
De wereld van het kapitaal verbinden met de ruimtelijke opgave van morgen, om zo zowel een goed pensioen als een betere stad mogelijk te maken, dat is waar ik met mijn team aan werk.

Director Strategy & Research Website

hans_boutellier
Hans Boutellier (VU)
Vernieuwen
De samenleving lijkt complex en zonder richting, maar dit is niet het geval. In een improvisatiemaatschappij moet je een jazz orkest durven zijn.

Directeur Verwey-Jonker Instituut, hoogleraar Veiligheid en Burgerparticipatie Website 

jan_metz
Jan Metz
NRP Challenge
De NRP Academie opent nieuwe perspectieven in de bestaande kaders van renovatie en transformatie

Illustrator http://www.janmetz.nl

tristan_kunen
Tristan Kunen (Brink Management & Advies)
Vernieuwen
De toekomstige huisvestingsvraag accommoderen in de bestaande voorraad, dat is pas duurzaam!

Senior consultant, Brink Management/Advies http://www.brink.nl/mensen/tristan-kunen/

jack_van_schoonneveldt
Jack van Schoonneveldt (VB&T)
Vernieuwen
Brandveiligheid is niet een regeltje waar je aan moet voldoen; daar moet je je hard voor willen maken. En met kennis en de goede contacten kun je de waarde van bestaand vastgoed behouden en versterken.

Adviseur Brandveiligheid en Milieu VB&T https://www.linkedin.com/in/jack-van-schoonneveldt-a4255812

wessel_de-jonge
Wessel de Jonge
Verduurzamen
Geen maatschappij kan zich veroorloven om zoveel vastgoed af te danken, we moeten leren dit duurzamer te benutten.

Architect (Wessel de Jonge Architecten) en hoogleraar Heritage & Design (TU Delft)

http://www.bna.nl/architect/wessel-de-jonge-architecten-bna-bv/

timme_hendriksen
Timme Hendriksen (ProRail)
Verdienen
Ook bij renovatie en transformatie is het sturen op waarde van groot belang

partner bij Value FM coordinator Value Engineer  ing bij ProRail  http://value.fm/partners/timme-hendriksen/

pascalsijstermans
Pascal Sijstermans (Sumcity)
Verdienen
Behouden gaat voor Vernieuwen.. na afweging van alle alternatieven.

medeoprichter van Sumcity Advisory, een adviesbureau dat haar opdrachtgevers helpt met het financieel management en waarderings- en haalbaarheidsvraagstukken van stedelijke projecten

  //www.linkedin.com/in/psijstermans/

timo
Timo Stoopman
ERA Contour
Waarde is kennis, middelen, gevoel en financiën. Door dit slim te combineren maken we prettige en betaalbare plekken om te wonen. Bewoner blij, opdrachtgever blij, wij blij.

Concept coordinator bestaande bouw ERA Contour

https://www.linkedin.com/in/timostoopman/

bartmoesbergen
Bart Moesbergen
Verdienen
Van 2e keus naar 2e kans, het paradigmatiseren van het alternatief!

Projectontwikkelaar betaalbaar wonen http://www.enstraks.nl

hans_lars_boetes
Hans-Lars Boetes (RCE)
Vernieuwen
Je moet weten waar je vandaan komt als je iets gaat ontwikkelen. Verdiep je in het DNA van een plek voor je bedenkt wat er gerealiseerd kan worden

Senior Adviseur Erfgoed & Ruimte bij Rijksdienst Cultureel Erfgoed (min. OCW) https://nl.linkedin.com/in/hanslarsboetes

henk_diepenmaat
Henk Diepenmaat (Actors Procesmanagement BV en ICIS Maastricht University)
Verbinden
Hoe gaat u professioneel en resultaatgericht om met de spelers in uw beroepspraktijk? Hoe krijgt u grip op het spelersveld? Hoe richt en versnelt u complexe processen?

Strategie, ontwikkeling en implementatie van programma’s en projecten met verschillende spelers; ook lezeingen en workshops 

https://nl.linkedin.com/in/henk-diepenmaat-93265538

barbara
Barbara Middelhoff
Onderwijs coördinatie
Haar belangrijkste missie ligt in kennisoverdracht: alle (project)partners mee laten groeien door nieuwe inzichten op te doen en die te delen.

Partner bij DIEP. Zij houden zich bezig met energietransitie, gebiedsontwikkeling, duurzaam-circulair en innovatiegericht inkopen. 

http://www.diep.nl

mariale
Marielle de Groot
Vernieuwen
Een brede opleiding. Zo leer je dat sociaal ondernemerschap als duurzame oplossing voor vastgoedtransformaties kan worden ingezet.

Marielle de Groot adviseert via haar bedrijf de P8-methodiek projecten in de wijkvernieuwing. 

https://www.linkedin.com/in/marielledegrootp8/

 

 

helwin
Helwin Teunissen
Vernieuwen
Sloop niet wat niet gesloopt hoeft te worden. Kennis delen en ervaringen uitwisselen is dé manier om de vele uitdagingen die herbestemming- en herontwikkelingsopgaven het hoofd te bieden.

Makelaar nieuwe stijl met de Nieuwe Staat: geloof niets van wat je hoort en de helft van wat je ziet. 

http://denieuwestaat.com/wie-zijn-we/

Cindy
Cindy van den Bremen
Vernieuwen
Bij complexe opgaven moet je het eigenaarschap activeren en projecten scheppen met een duurzaam en volhoudbaar karakter. Sociaal design kan je daarbij helpen.

Design is the ability to empathize with others

http://www.cvdbremen.com

 

 

moniquearkensteijn
Monique Arkensteijn
Vernieuwen
Leer te sturen in je besluitvorming op zowel harde en zachte waarden kunnen sturen. Alles van waarde weerbaar maken (naar Lucebert)

Assistent professor Real Estate Management, Bouwkunde, TU Delft

https://www.linkedin.com/in/moniquearkesteijn/?originalSubdomain=nl