Locaties NRP Academie

Tijdens de opleiding gaan we niet op 'losse' excursies, we plannen lesdagen in gerealiseerde transformatie- of renovatieprojecten. Op die manier heb je de hele dag de tijd om het project te bekijken en mee te maken. Veelal zijn dit projecten waar een NRP partner een rol in heeft gespeeld of winnaars van de NRP Gulden Feniks. Cursisten kunnen tijdens de leergang ook locaties aandragen en dit proberen we in te passen. 

Kantoor IMd, Rotterdam
Kantoor IMd, Rotterdam

Het constructiebureau heeft in een oude loods op de kop van Feijenoord haar werkruimten opgehangen en wordt de overvloedige extra ruimte voor ontmoeten gebruikt. Website

Amstel III, Amsterdam
Amstel III, Amsterdam

Een grootschalig werkgebied van circa 250 ha in het stadsdeel Zuidoost. Het oostelijk deel wordt getransformeerd in een functionele stadswijk. Website

ruepare
Rue Pare Community Amsterdam

NRP Gulden Feniks winnaar 2017 voor de categrorie low budget high impact. Een voormalige school is getransformeerd naar 'Huis van de Wijk' Website

burgerweeshuis
Burgerweeshuis Amsterdam

Het voormalige Burgerweeshuis naar ontwerp van Aldo van Eijk iut 1960 is nu in gebruik als kantoor van Bouwfonds. De renovatie is verzorgd door Wessel de Jonge Architecten. Website

haka1
HAKA-gebouw Rotterdam

Het HAKA gebouw is een groothandelskantoor in het havengebied van Rotterdam. Het is een in 1931-32 gebouwd bedrijfsgebouw met graansilo . Het is herbestemd voor clean tech bedrijvigheid. Website

 

duwodelft
DUWO Delft

Studentenhuisvester DUWO heeft intrek genomen in het voormalig Laboratorium van Physica en Electrotechniek, een van de panden van TU Delft buiten het centrum, Gebouwd in 1902-03 in neogotische stijl.  

degruyter
De Gruyterfabriek Den Bosch

Het 55.000m2 groot complex van voor en na de oorlog. Door de Bosshce Investerings Maatschaplij herontwikkeld voor 185 bedrijven in de creatieve industrie.  Website

 

gak1
GAK gebouw Amsterdam

Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) was destijds het grootste en modernste kantoorgebouw van Nederland, ontworpen door Ben Merkelbach. Nu getransformeerd in wonen, horeca en werkruimten. Website

stanna
St Anna Venray

Voormalige psychiatrisch ziekenhuis St Anna is drie jaar geleden gekocht om te langzaam te transformeren met behoud van het park en de monumenten. Website

 

zwitsal3
Zwitsal Apeldoorn

Het familiebedrijf Zwitsal aan het kanaal in Apeldoorn is door de gemeente gekocht. Zij herontwikkelt het 9 ha groot terrein met 30.000m2 bedrijfsgebouwen. Website

anatomie
Anatomiegebouw Utrecht

Het historische gebouw aan Veeartsenijpad in Utrecht is herbestemd na 30 jaar de faculteit Diergeneeskunde is vertrokken. Het is herontwikkeld en gerestaureerd in woningen en gezamenlijke voorzieningen. Website

 

tandheelkunde
Tandheelkunde Universiteit Nijmengen

De faculteit Tandheelkunde is gerenoveerd en heeft de Architectuurprijs Nijmegen 2017 en de NRP Gulden Feniks 2017 voor renovatie gewonnen. Website