Locaties NRP Academie

Tijdens de opleiding gaan we niet op 'losse' excursies, we plannen lesdagen in gerealiseerde transformatie- of renovatieprojecten. Op die manier heb je de hele dag de tijd om het project te bekijken en mee te maken. Veelal zijn dit projecten waar een NRP partner een rol in heeft gespeeld of winnaars van de NRP Gulden Feniks. Cursisten kunnen tijdens de leergang ook locaties aandragen en dit proberen we in te passen. 

BK City, TU Delft
BK City, TU Delft

Na de brand van de faculteit Bouwkunde in 2008 is onder grote tijdsdruk het voormalig hoofdgebouw gerenoveerd. Aanvankelijk tijdelijk, nu de definitieve nieuwe plek voor Bouwkunde. Website

Kantoor IMd, Rotterdam
Kantoor IMd, Rotterdam

Het constructiebureau heeft in een oude loods op de kop van Feijenoord haar werkruimten opgehangen en wordt de overvloedige extra ruimte voor ontmoeten gebruikt. Website

Amstel III, Amsterdam
Amstel III, Amsterdam

Een grootschalig werkgebied van circa 250 ha in het stadsdeel Zuidoost. Het oostelijk deel wordt getransformeerd in een functionele stadswijk. Website

chv
Noordkade Veghel

Aan de Noordkade in Veghel wordt het voormalige Cooperatieve Handelsvereniging CHV) langzaam omgetoverd in een thuishaven voor organisaties die zich richten op kunst, food, cultuur en vrijetijdsbesteding. Website

haka1
HAKA-gebouw Rotterdam

Het HAKA gebouw is een groothandelskantoor in het havengebied van Rotterdam. Het is een in 1931-32 gebouwd bedrijfsgebouw met graansilo . Het is herbestemd voor clean tech bedrijvigheid. Website

 

zwitsal3
Zwitsal Apeldoorn

Het familiebedrijf Zwitsal aan het kanaal in Apeldoorn is door de gemeente gekocht. Zij herontwikkelt het 9 ha groot terrein met 30.000m2 bedrijfsgebouwen. Website

uni2
Academiegebouw Utrecht

De aula is het oudste deel van het pand en dateert uit 1462. in 1579 werd hier de Unie van Utrecht ondertekend, die wordt beschouwd als het begin van de Nederlandse Staat. Pas in de negentiende eeuw ontstond er behoefte aan een representatief gebouw aan Domplein. 

domusdela3
Domus Dela Eindhoven

Domus Dela was voorheen de Paterskerk en het Augustijnenklooster in het centrum van Eindhoven. Door DELA is het getransformeerd naar het nieuwe centrum voor ontmoeten-vieren-verblijven. Er zijn vergader- en congresruimten, een hotel en een restaurant ondergebracht. Website 

LocHal1
LocHal Tilburg

De voormalige locomotievenhal van de NS is getransformeerd in een bibliotheek, werk- en vergaderruimten. Thema's zijn werken & doen, zien & doen, maken & experimenteren. Er is tevens een restaurant aanwezig. Illustratie: Anneke Vervoort. Website

donge
Dongecentrale Geertuidenberg

De Dongecentrale is gebouwd in 1919, is uitgebreid in 1928 en is in dienst gebleven tot 2010. Er staan vier gebouwen: een centrale en een filterhuis (beide Rijksmonument), een kantoor (gemeentelijk monument) en een zevental woningen. Boost ontwikkeling onderzoekt i.o.v. BOEi de transformatiemogelijkheden. Website

greswarenfabriek
Gresfabriek Reuver

De voormalige greswarenfabriek in Reuver is getransformeerd in een bedrijfsverzamelgebouw waar ook een school (Grescollege) in zit. De fabriek die rioolbuizen, dakpannen en raamdorpels maakte is nu een bedrijvig centrum voor jong en oud.  Website

 

canisiuscollege
Canisiuscollege Nijmegen

Voormalig schoolgebouw van 7000 m2 en 7 verdiepingen met een historische bibliotheek was tot 1965 een jezuiteninternaat voor jongens (o.a. Ruud Lubbers) gaat binnenkort getransformeerd worden.