Carin Hemeltjen
Carin Hemeltjen
Woonbedrijf ieder1

"De NRP Academie leert mij door een nieuwe bril te kijken naar de mogelijkheden  van panden. Denk hierbij aan nieuwe methoden om transformatie analyses uit te voeren, waar je mee kunt kijken of het pand  wel of niet geschikt is voor zo'n transformatie. Hierdoor kom je sneller tot een oplossing. Deze inzichten gebruik ik nog dagelijks in mijn werk." 

LinkedIn
Mei van Eeghen
Mei van Eeghen
Gemeente Amsterdam

„Het hoeft niet allemaal niet zo moeilijk te zijn, wat betreft techniek, financiering of in de samenwerking. Ik merk dat planeconomen waar ik mee te maken heb, heel bang zijn voor renovatie en transformatie en dan met nieuwbouwprijzen gaan rekenen. Daarop lopen projecten stuk. Tijdens de opleiding kreeg heel veel voorbeelden van hoe dat anders kan.”

LinkedIn
Dési van de Swaluw
Dési van de Swaluw
Ymere

"Vooral de verbreding is erg belangrijk. Iemand die bij een corporatie werkt, denkt vaak dat hij wel weet hoe het moet. Maar bij de academie leer je juist dat je gezamenlijk tot het beste resultaat komt. Dat is iets waar iedereen wat van kan leren."

LinkedIn
Niek Schaap
Niek Schaap
Eigen Haard

"Waardevolle opleiding. Wat ik nog steeds gebruik, is de reflectie die je van elke studiedag moest maken. Dit geeft een duidelijk tijdpad van wat je hebt geleerd, en geldt als een soort naslagwerk tijdens mijn werk."

LinkedIn
Martijn Stekelbos
Martijn Stekelbos
transVORM

“De opleiding kent een fantastische opbouw met inspirerende sprekers. En de gevarieerde samenstelling van de groep, met mensen van de werkvloer, was minstens zo bepalend voor het succes. Het geeft enorm  veel energie om bij elkaar in de keuken te kijken en verschillende inzichten op te doen.”

LinkedIn
Huub Nouwens
Huub Nouwens
Woonbedrijf

“De opgedane kennis van theorieën en praktijkvoorbeelden hebben me verrijkt en meer zelfvertrouwen gegeven. De theorie van de fusie van belangen en de contacten met de collega cursisten hebben direct resultaat opgeleverd. Het cursusgeld is daardoor inmiddels met een factor 15 terugverdiend.”

LinkedIn
Sabine Beitler
Sabina Beitler - van Denter
Mitros

“Er ligt geen kant en klare oplossing voor het aanpakken van renovatie vraagstukken. Wel is het volgens mij mogelijk om een duidelijke lijn te volgen, zodat iedereen weet waarom we renovaties aanpakken zoals we dat doen. We gaan het anders doen.“

LinkedIn
Martijn van Baarsen
Martijn van Baarsen
Woonbron

“Met de NRP Academie krijg je toegang tot een netwerk waardoor je pas echt goed kan renoveren. Dus onmisbaar voor elke renovatie professional.”

LinkedIn
Edwin Blom
Dura Vermeer

De NRP academie geeft me inzicht in de belangen van de verschillende stakeholders in de bouwketen, simpelweg doordat je met elkaar in een ongedwongen sfeer een jaar samenwerkt.

LinkedIn
Saskia van der Weerd
Saskia van der Weerd
Eracontour

Het succes van deze opleiding zit er voor mij in dat het mix is van theorie en praktijk. Ik heb veel van de kennis van de medecursisten en hun invalshoek van renovatie- en transformatieopgaven geleerd.

LinkedIn
Ralph Muller
Ralph Muller
Heembouw Wonen

De NRP Academie speelt als opleiding geweldig in op de kennis, netwerk en ervaring die nodig is in de huidige en toekomstige ruimteontwikkeling, met renovatie, transformatie herontwikkeling en circulaire economie, onze wereld vraagt erom!

LinkedIn
Jan van der Tol
Jan van der Tol
FGH bank

Met mijn ervaring als oud-cursist geef ik een plek in mijn huidig docentschap. Ik breng niet alleen de standaard zienswijzen van een vastgoedfinancier over aan de cursisten, maar probeer de cursisten ook – of juist - uit te dagen in hun denken over de maatschappelijk context en rol van commercieel vastgoed en welke rol daarbij van een vastgoedfinancier mag worden verwacht.

LinkedIn
Eric Aerts
Eric Aerts
Woonbedrijf

Ik voel me dankzij de opleiding ook ‘’trekker van de transitie’’. Ik open nu deuren in ons bedrijf, die ik vooraf dichthield omdat ik dacht dat het niet aan mij was om die te openen. ‘’ik zeg; gewoon doen’’.

LinkedIn
geen_foto_1
Jurgen Schoenmakers
Dienst Huisvesting TU/e

De NRP Academie heeft mij geholpen in het ontwikkelen van een gemeenschappelijk vocabulair en integrale denkwijze door de samenwerking met verschillende disciplines. Deze kennis is direct toepasbaar bij herbestemmings- en transformatieopgaven. De coaching door ervaren medecursisten heeft er bij mij geresulteerd in het snel en effectief maken van nieuwe kennis en vaardigheden. Website

LinkedIn
Jeroen Molenkamp
Ymere

Alleen ben je beter maar samen kom je verder. 

LinkedIn
geen_foto
Diderik Lock
Woonbron

De opleiding geeft, naast inhoudelijk kennis, veel inzicht in de rol van verschillende actoren in de vastgoedketen. Dit maakt je bewuster van je (eigen) optreden en dat van anderen waardoor je sneller betere keuzes maakt.

LinkedIn
maaike_van_kats
Maaike Kats-Schouwerwou
Brink Groep

Transformatie of renovatie vraagt nogal wat: enthousiasme, flexibiliteit, een ‘open mind’, oplossingsgerichtheid, creativiteit en vertrouwen.onderwerpen die allemaal aan bod komen tijdens de NRP academie. En daarmee is de opleiding voor mij een zeer waardevolle ervaring en inspiratie geweest.

LinkedIn
bram+3
Bram Aalders
Coen Hagedoorn Bouw

De NRP Academie heeft mij laten inzien dat samenwerken en samen denken tot duurzamere inpassingen zal leiden waardoor de toekomstbestendigheid van het te transformeren object wordt vergroot. 

LinkedIn
stan_steegeling
Stan Steegeling
Gemeente Amsterdam (ruimte en duurzaamheid)

Wat ik heb geleerd: Om schoonheid te creëren moet je aanvankelijk met minder genoegen nemen maar schoonheid leidt op den duur wel tot een groter genoegen. Met sloop verdwijnt alles, dus ook de schoonheid van een gebouw. Renovatie biedt de kans om die schoonheid weer zichtbaar te maken en te benutten voor transformatie.

LinkedIn
claire_verspoor
Claire Verspoor
Woonbedrijf

De stof die je aangereikt krijgt is theorie en praktijk van uiteenlopende professionals. Zij vertellen hun waarheid. En jij mag hieruit jouw eigen waarheid filteren om deze vervolgens weer te delen met anderen.

LinkedIn
foto_judith
Judith van Iddekinge
Ymere

De NRP Academie heeft mijn blik verruimd en mijn netwerk is verstevigd. Ook vond ik het werken aan cases in wisselende teams een positieve ervaring. Ik heb hierdoor meer vertrouwen gekregen in mijn kerncompetentie: het verbinden van mensen en inhoud.

LinkedIn
Smits Vastgoed
Mike Luiten
Smits Vastgoedzorg

Samen echt samenwerken en kennis delen, met alle actoren binnen het proces. Vanuit de praktijkervaring van docenten en mede cursisten groeien in kennis. Met praktijk casussen samen de theorie toepassen. De NRP academie geeft je richting binnen het nieuwe (ver)bouwen.

LinkedIn
ge_baar
Gé Baar
FGH Bank

 

NRP Academie is een reis door de wereld van veranderend vastgoed, waarbij je je collega's, de klant, jezelf en uiteindelijk je bedrijf beter leert kennen. Top!

LinkedIn
marjolein_cazemier
Marjolein Cazemier
Ymere

Echt naar gebouwen kijken, het verhaal leren lezen wat de stenen en omgeving vertellen, dat is één van de vele waardevolle dingen die ik in de NRP Academie heb geleerd.

LinkedIn
maarten_zwemmer
Maarten Zwemmer
Brink Management/Advies

De dynamiek ligt op de bestaande vastgoedvoorraad! De innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken maak je samen, binnen een sluitende business case en gebruikmakend van innoverende technieken. Van deze vraagstukken krijg ik energie! De opleiding biedt je de kennis, geeft je inzichten, energie en opent je ogen!

LinkedIn
auke_bruinsma
Auke Bruinsma
Eneco

Vanuit het perspectief van een energieprofessional is de NRP Academie erg verfrissend, en vooral ook leerzaam. Door deze opleiding heb ik mijn klanten echt goed leren kennen, weet ik wat hun uitdagingen zijn en daarom ben ik beter in staat toegevoegde waarde te creëren als toeleverancier/partner.

LinkedIn
jeroen_weijers
Jeroen Weijers
ABT

De NRP Academie heeft mij, naast inhoudelijke kennis, ook meer de belangen van andere partijen in een renovatieproces laten inzien. De workshops en discussies met medecursisten, die vanuit andere organisaties en rollen in het proces staan, leveren dit waardevol inzicht. De NRP Academie biedt daarmee een uniek platform!

LinkedIn
tuinhof_j
Jelmer Tuinhof
ICS adviseurs

De NRP Academie heeft mijn blik op het ontwikkelen van bestaand vastgoed enorm verruimd. In de opleiding wordt je uitgedaagd om buiten je eigen kaders te treden om zo de kansen van transformatie en renovatie te verzilveren. De opgedane kennis en inspiratie zet ik in om mijn bijdrage te leveren aan de actuele vraagstukken in de gebouwde omgeving.

LinkedIn
adrienne_greoenveld_zw_1
Adrienne Kolen
Inbo

De NRP academie heeft mijn kennis over de actoren, de diverse disciplines en het achterliggende traject bij transformatie-opgaven enorm verdiept. Het prettige netwerk wat door het intensieve leerjaar is overgebleven is een mooie plus.

LinkedIn
tjerk_wijte
Tjerk Wijte
Rochdale

Bouwen is meer dan het stapelen van stenen. Vind de samenwerking met de juiste partners en je creëert een meerwaarde in de betrokkenheid van de diverse partijen en de kwaliteit van het bezit.

LinkedIn
dianao
Diana Opschoor
Area Wonen

Denken in kansen en gezamenlijke doelen. De basis voor mooie projecten is zo simpel, maar om dat in praktijk te brengen is nog een hele kluif. Dankzij de NRP academie en mijn medecursisten weet ik die basis in praktijk te brengen.

LinkedIn
ramon
Ramon Bosman
Normteq

Een zeer waardevolle en inspirerende opleiding, waar praktijk en theorie in een goede mix aan bod komen.

LinkedIn
ralfvgogh
Ralf van Gogh
Caspar de Haan

Ik heb veel nieuwe inzichten gekregen van mijn medestudenten. Vooral de workshops waren voor mij insprirend. De opleiding is een fijne mix van theorie en praktijk. 

 

LinkedIn
jorgenegter
Jörgen Egter van Wissekerke
Rabobank Real Estate Finance

De opleiding heeft mij richting gegeven en mij bewust gemaakt van mijn positie in transformatie- en renovatieprocessen. De interessant colleges van ervaringsdeskundigen, praktijkcases die verdieping geven, bezoeken aan spraakmakende en inspirerende praktijklocaties en het ontmoeten van en samenwerken met mensen uit verschillende achtergronden, maken de NRP Academie tot een geweldig instituut. 

LinkedIn
rdkok
Rosi de Kok
ABT

Ik werd enorm verrast door hoeveel we leerden over samenwerken en over de markt waarin we nu en in de toekomst opereren. Ik heb hier kunnen ervaren wat het oplevert om in vertrouwen en met een gezamenlijk belang samen te werken met verschillende disciplines en partijen. 

 

LinkedIn
eddo2
Eddo Carels
Caas Architecten

Renovatie- en transformatieprojecten tonen de jaarrringen van onze gebouwde omgeving. 

 

LinkedIn
wendy2
Wendy Scherpenisse
Smits Vastgoedzorg

Een waardevolle opleiding. Ik heb veel kennis opgedaan waar ik in mijn werk veel plezier van heb, maar heb ook een ontwikkeling doorgemaakt naar een betere professional. En misschien het allerbelangrijkste.. mijn netwerk is uitgebreid met veel waardevolle relaties.

LinkedIn
pieter_2
Pieter Zwart
between jobs

Het expertisegebied van de deelnemers en hun diversiteit is het onderscheidend vermogen van de NRP Academie. Het enthousiasme en kennis van docenten zorgen voor de verbinding van theorie met de praktijk. Het werken in multidisciplinaire team aan een praktijkcasus in de vorm van een challenge was voor mij de slagroom op de taart. Met het netwerk blijf je daarna ook nog eens op de hoogte.

LinkedIn
Maurits
Maurits Ozephius
Van Wijnen
dieuwerkespaans
Dieuwerke Spaans
Tsavo

De NPR Academie bracht mij een nieuwe baan en het vertrouwen dat er in het bestaande vastgoed nog veel te doen is; met een balboekje vol nieuwe contacten. 

LinkedIn
joyce2
Joyce van der Knaap
Restauro Architecten

De NRP Academie geeft mij meer kennis en een goed netwerk om in mijn toekomst beter onderbouwd eigenaren te kunnen adviseren over toekomstbestendige duurzame ingrepen in de bestaande gebouwenvoorraad.

LinkedIn
peterblonk2
Peter Blonk
Ymere

Voor de mensen die de NRP Academie doen: Wie zaait, zal oogsten.  voor mijn ervaringen bij NRP Academie zie mijn presentatie 

 

 

LinkedIn
stefaniestulen
Stefanie Stulen
Dura Vermeer Bouw Heyma

De NRP Academie biedt naast een vakinhoudelijke ontwikkeling ook een persoonlijk ontwikkeingsprogramma; iets waar ik echt verder mee kan.  

LinkedIn
annemariekestoop
Annemarieke Stoop
Ymere

Dat we het samen moeten doen is duidelijk. Maar waarom is dat toch zo ingewikkeld? De NRP Academie gaf me daarvoor mooie inzichten en verbetertips.

LinkedIn
falco1
Falco Zeekaf
Brink

De wereld van morgen vandaag een beetje mooier maken, dat doe je samen. Samen.

LinkedIn
monique1
Monique de Vos-Faay
Faay Wanden

Het netwerk dat ik heb opgebouwd tijdens deze opleiding is waardevol en gebruik ik nu al om stappen te maken. Ook het project overschrijdend samenwerken en ontwikkelen is in volle gang, waar transparantie en vertrouwen van groot belang zijn.

LinkedIn
mark1
Mark Bollen
Inbo Architecten

De opleiding heeft mij inzicht en kennis verschaft waardoor ik in de toekomst een nog betere professional kan worden. 

LinkedIn
pleuni1
Pleuni Kronenberg
Hurks Vastgoed

Veel geleerd, alleen, maar vooral samen, met andere vakidioten met passie voor onze leefomgeving, steeds op een andere inspirerende plek, een andere kijk gekregen op bestaand vastgoed.

LinkedIn
adriaan1
Adriaan Baan
transVORM

In het bestaande zit de echte waarde. Niet alleen een financiële waarde. Het is ook een meerwaarde voor mensen, onze omgeving, ons verleden en voor onze toekomst. De NRP academie was voor mij een leerzame opleiding waarin ik dit in theorie en praktijk mocht ervaren.

LinkedIn
alexander1
Alexander Zeillemaker
Arcadis

Een probleem kan worden opgelost door het op een andere manier te benaderen en vooral door vol te houden.

LinkedIn
christiaan1
Christiaan Groeneweg
VORM Ontwikkeling

De tijd lijkt rijp voor een nieuwe aanpak van de bebouwde omgeving, die zij aan zij zal lopen met de gevestigde principes en uitgangspunten.

LinkedIn
gertjan1
Gert-Jan Plompen
Dura Vermeer

Een jaar NRP-academie…. Middels een soort Elfstedentocht langs de Nederlandse succesverhalen in transformatieland heb ik uitstekend inzicht kunnen krijgen in de processen en de bijkomende belangen van de participanten. De praktijkvoorbeelden en lezingen van experts uit het vakgebied vormen hét bewijs, dat samenwerking met enthousiaste mensen met verschillende achtergronden geweldige resultaten op kunnen leveren!

LinkedIn
simone1
Simone La Brijn
Gemeente Westerwolde

RECEPT

Een complexe, maar smaakvolle herbestemmingscake voor fijnproevers.

Ingrediënten:

- een ruime hoeveelheid bestaand vastgoed

- niet te weinig monumentale waarde

- een enthousiaste trekker (of meerdere, naar smaak)

- ruim voldoende volharding

- een zee van tijd

- enkele gedreven experts

- fantastische medestudenten

Voor de garnering:

- een aantal overtuigende visualisaties

- afmaken met een snufje overtuigingskracht

Bereidingswijze:

Alle ingrediënten GOED mengen (maar niet te lang, ze moeten nog herkenbaar zijn)* en het geheel in een passende omgeving langzaam gaar laten worden. Gaartijd is afhankelijk van huidige staat, gedrevenheid, vermogen tot samenwerken en inzicht. Eetsmakelijk!

* dus niet in de blender! Het blijft maatwerk

LinkedIn
robhorst8
Rob Horstman
IAA Architecten

De NRP Academie is voor mij een ontzettend inspirerende opleiding geweest, die me op een prettige manier een verbreding heeft gegeven buiten mijn eigen vakgebied. Het netwerk van nieuwe mensen die je goed leert kennen gedurende de opleiding, is een grote toegevoegde waarde. Het is nu aan ons om de ingezette lijn van de NRP Academie door te trekken in de toekomst. Wie weet wat dat nog aan mooie projecten zal gaan opleveren!

LinkedIn
robhorst8
Rob Horstman
IAA Architecten

De NRP Academie is voor mij een ontzettend inspirerende opleiding geweest, die me op een prettige manier een verbreding heeft gegeven buiten mijn eigen vakgebied. Het netwerk van nieuwe mensen die je goed leert kennen gedurende de opleiding, is een grote toegevoegde waarde. Het is nu aan ons om de ingezette lijn van de NRP Academie door te trekken in de toekomst. Wie weet wat dat nog aan mooie projecten zal gaan opleveren!

LinkedIn
bram1
Bram van Vliet
Dura Vermeer

Nu ik de NRP Academie doorlopen heb, weet ik zeker dat ik stappen ga zetten in de veranderingen die nodig zijn in het veld.

LinkedIn
sirik1
Sirik van den Berg
Ymere

De NRP Academie heeft mij geleerd dat er naast de waardestelling van gebouwen na de renovatie of transformatie nog een extra waarde toe te kennen valt aan de verhoging van de leefbaarheid en de sociale veiligheid in de directe omgeving.

LinkedIn
thomas1
Thomas Moeken
Willems Vastgoedonderhoud

Terugkijkend op een jaar NRP Academie, heb ik leren begrijpen wat er voor nodig is om samen met de “andere” partijen hetzelfde ultieme doel na te streven: Een duurzaam renovatie/transformatie project waarbij de belangen van iedereen op waarde geschat en behartigt worden.

LinkedIn
william1
William van de Worp
FGH / Rabo REF

Het succes van de NRP zit hem voor mij in het samenwerken met mensen uit alle disciplines van het vak. Tijdens de opdrachten werk je samen aan één doel en krijg je beter inzicht in de expertise, invalshoeken en belangen van de ander bij een project. En dat de opleiding op inspirerende locaties wordt gegeven waar je in de praktijk ziet dat het vaak wel kan, geeft veel energie!

LinkedIn