Carin Hemeltjen
Carin Hemeltjen
Woonbedrijf ieder1

"De NRP Academie leert mij door een nieuwe bril te kijken naar de mogelijkheden  van panden. Denk hierbij aan nieuwe methoden om transformatie analyses uit te voeren, waar je mee kunt kijken of het pand  wel of niet geschikt is voor zo'n transformatie. Hierdoor kom je sneller tot een oplossing. Deze inzichten gebruik ik nog dagelijks in mijn werk." 

LinkedIn
Mei van Eeghen
Mei van Eeghen
Gemeente Amsterdam

„Het hoeft niet allemaal niet zo moeilijk te zijn, wat betreft techniek, financiering of in de samenwerking. Ik merk dat planeconomen waar ik mee te maken heb, heel bang zijn voor renovatie en transformatie en dan met nieuwbouwprijzen gaan rekenen. Daarop lopen projecten stuk. Tijdens de opleiding kreeg heel veel voorbeelden van hoe dat anders kan.”

LinkedIn
Dési van de Swaluw
Dési van de Swaluw
Ymere

"Vooral de verbreding is erg belangrijk. Iemand die bij een corporatie werkt, denkt vaak dat hij wel weet hoe het moet. Maar bij de academie leer je juist dat je gezamenlijk tot het beste resultaat komt. Dat is iets waar iedereen wat van kan leren."

LinkedIn
Niek Schaap
Niek Schaap
Eigen Haard

"Waardevolle opleiding. Wat ik nog steeds gebruik, is de reflectie die je van elke studiedag moest maken. Dit geeft een duidelijk tijdpad van wat je hebt geleerd, en geldt als een soort naslagwerk tijdens mijn werk."

LinkedIn
Martijn Stekelbos
Martijn Stekelbos
transVORM

“De opleiding kent een fantastische opbouw met inspirerende sprekers. En de gevarieerde samenstelling van de groep, met mensen van de werkvloer, was minstens zo bepalend voor het succes. Het geeft enorm  veel energie om bij elkaar in de keuken te kijken en verschillende inzichten op te doen.”

LinkedIn
Huub Nouwens
Huub Nouwens
Woonbedrijf

“De opgedane kennis van theorieën en praktijkvoorbeelden hebben me verrijkt en meer zelfvertrouwen gegeven. De theorie van de fusie van belangen en de contacten met de collega cursisten hebben direct resultaat opgeleverd. Het cursusgeld is daardoor inmiddels met een factor 15 terugverdiend.”

LinkedIn
Sabine Beitler
Sabina Beitler - van Denter
Mitros

“Er ligt geen kant en klare oplossing voor het aanpakken van renovatie vraagstukken. Wel is het volgens mij mogelijk om een duidelijke lijn te volgen, zodat iedereen weet waarom we renovaties aanpakken zoals we dat doen. We gaan het anders doen.“

LinkedIn
Martijn van Baarsen
Martijn van Baarsen
Woonbron

“Met de NRP Academie krijg je toegang tot een netwerk waardoor je pas echt goed kan renoveren. Dus onmisbaar voor elke renovatie professional.”

LinkedIn
Edwin Blom
Edwin Blom
Dura Vermeer
directeur

De NRP academie geeft me inzicht in de belangen van de verschillende stakeholders in de bouwketen, simpelweg doordat je met elkaar in een ongedwongen sfeer een jaar samenwerkt.

LinkedIn
Saskia van der Weerd
Saskia van der Weerd
Eracontour

Het succes van deze opleiding zit er voor mij in dat het mix is van theorie en praktijk. Ik heb veel van de kennis van de medecursisten en hun invalshoek van renovatie- en transformatieopgaven geleerd.

LinkedIn
Ralph Muller
Ralph Muller
Heembouw Wonen

De NRP Academie speelt als opleiding geweldig in op de kennis, netwerk en ervaring die nodig is in de huidige en toekomstige ruimteontwikkeling, met renovatie, transformatie herontwikkeling en circulaire economie, onze wereld vraagt erom!

LinkedIn
Jan van der Tol
Jan van der Tol
FGH bank

Met mijn ervaring als oud-cursist geef ik een plek in mijn huidig docentschap. Ik breng niet alleen de standaard zienswijzen van een vastgoedfinancier over aan de cursisten, maar probeer de cursisten ook – of juist - uit te dagen in hun denken over de maatschappelijk context en rol van commercieel vastgoed en welke rol daarbij van een vastgoedfinancier mag worden verwacht.

LinkedIn
Eric Aerts
Eric Aerts
Woonbedrijf

Ik voel me dankzij de opleiding ook ‘’trekker van de transitie’’. Ik open nu deuren in ons bedrijf, die ik vooraf dichthield omdat ik dacht dat het niet aan mij was om die te openen. ‘’ik zeg; gewoon doen’’.

LinkedIn
geen_foto_1
Jurgen Schoenmakers
Dienst Huisvesting TU/e

De NRP Academie heeft mij geholpen in het ontwikkelen van een gemeenschappelijk vocabulair en integrale denkwijze door de samenwerking met verschillende disciplines. Deze kennis is direct toepasbaar bij herbestemmings- en transformatieopgaven. De coaching door ervaren medecursisten heeft er bij mij geresulteerd in het snel en effectief maken van nieuwe kennis en vaardigheden. Website

LinkedIn
Jeroen Molenkamp
Ymere

Alleen ben je beter maar samen kom je verder. 

LinkedIn
geen_foto
Diderik Lock
Woonbron

De opleiding geeft, naast inhoudelijk kennis, veel inzicht in de rol van verschillende actoren in de vastgoedketen. Dit maakt je bewuster van je (eigen) optreden en dat van anderen waardoor je sneller betere keuzes maakt.

LinkedIn
maaike_van_kats
Maaike Kats-Schouwerwou
Brink Groep

Transformatie of renovatie vraagt nogal wat: enthousiasme, flexibiliteit, een ‘open mind’, oplossingsgerichtheid, creativiteit en vertrouwen.onderwerpen die allemaal aan bod komen tijdens de NRP academie. En daarmee is de opleiding voor mij een zeer waardevolle ervaring en inspiratie geweest.

LinkedIn
bram+3
Bram Aalders
Coen Hagedoorn Bouw

De NRP Academie heeft mij laten inzien dat samenwerken en samen denken tot duurzamere inpassingen zal leiden waardoor de toekomstbestendigheid van het te transformeren object wordt vergroot. 

LinkedIn
stan_steegeling
Stan Steegeling
Gemeente Amsterdam (ruimte en duurzaamheid)

Wat ik heb geleerd: Om schoonheid te creëren moet je aanvankelijk met minder genoegen nemen maar schoonheid leidt op den duur wel tot een groter genoegen. Met sloop verdwijnt alles, dus ook de schoonheid van een gebouw. Renovatie biedt de kans om die schoonheid weer zichtbaar te maken en te benutten voor transformatie.

LinkedIn
claire_verspoor
Claire Verspoor
Woonbedrijf

De stof die je aangereikt krijgt is theorie en praktijk van uiteenlopende professionals. Zij vertellen hun waarheid. En jij mag hieruit jouw eigen waarheid filteren om deze vervolgens weer te delen met anderen.

LinkedIn
foto_judith
Judith van Iddekinge
Ymere

De NRP Academie heeft mijn blik verruimd en mijn netwerk is verstevigd. Ook vond ik het werken aan cases in wisselende teams een positieve ervaring. Ik heb hierdoor meer vertrouwen gekregen in mijn kerncompetentie: het verbinden van mensen en inhoud.

LinkedIn
Smits Vastgoed
Mike Luiten
Smits Vastgoedzorg

Samen echt samenwerken en kennis delen, met alle actoren binnen het proces. Vanuit de praktijkervaring van docenten en mede cursisten groeien in kennis. Met praktijk casussen samen de theorie toepassen. De NRP academie geeft je richting binnen het nieuwe (ver)bouwen.

LinkedIn
ge_baar
Gé Baar
FGH Bank

 

NRP Academie is een reis door de wereld van veranderend vastgoed, waarbij je je collega's, de klant, jezelf en uiteindelijk je bedrijf beter leert kennen. Top!

LinkedIn
marjolein_cazemier
Marjolein Cazemier
Ymere

Echt naar gebouwen kijken, het verhaal leren lezen wat de stenen en omgeving vertellen, dat is één van de vele waardevolle dingen die ik in de NRP Academie heb geleerd.

LinkedIn
maarten_zwemmer
Maarten Zwemmer
Brink Management/Advies

De dynamiek ligt op de bestaande vastgoedvoorraad! De innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken maak je samen, binnen een sluitende business case en gebruikmakend van innoverende technieken. Van deze vraagstukken krijg ik energie! De opleiding biedt je de kennis, geeft je inzichten, energie en opent je ogen!

LinkedIn
auke_bruinsma
Auke Bruinsma
Eneco

Vanuit het perspectief van een energieprofessional is de NRP Academie erg verfrissend, en vooral ook leerzaam. Door deze opleiding heb ik mijn klanten echt goed leren kennen, weet ik wat hun uitdagingen zijn en daarom ben ik beter in staat toegevoegde waarde te creëren als toeleverancier/partner.

LinkedIn
jeroen_weijers
Jeroen Weijers
ABT

De NRP Academie heeft mij, naast inhoudelijke kennis, ook meer de belangen van andere partijen in een renovatieproces laten inzien. De workshops en discussies met medecursisten, die vanuit andere organisaties en rollen in het proces staan, leveren dit waardevol inzicht. De NRP Academie biedt daarmee een uniek platform!

LinkedIn
tuinhof_j
Jelmer Tuinhof
ICS adviseurs

De NRP Academie heeft mijn blik op het ontwikkelen van bestaand vastgoed enorm verruimd. In de opleiding wordt je uitgedaagd om buiten je eigen kaders te treden om zo de kansen van transformatie en renovatie te verzilveren. De opgedane kennis en inspiratie zet ik in om mijn bijdrage te leveren aan de actuele vraagstukken in de gebouwde omgeving.

LinkedIn
adrienne_greoenveld_zw_1
Adrienne Kolen
Inbo

De NRP academie heeft mijn kennis over de actoren, de diverse disciplines en het achterliggende traject bij transformatie-opgaven enorm verdiept. Het prettige netwerk wat door het intensieve leerjaar is overgebleven is een mooie plus.

LinkedIn
tjerk_wijte
Tjerk Wijte
Rochdale

Bouwen is meer dan het stapelen van stenen. Vind de samenwerking met de juiste partners en je creëert een meerwaarde in de betrokkenheid van de diverse partijen en de kwaliteit van het bezit.

LinkedIn
dianao
Diana Opschoor
Area Wonen

Denken in kansen en gezamenlijke doelen. De basis voor mooie projecten is zo simpel, maar om dat in praktijk te brengen is nog een hele kluif. Dankzij de NRP academie en mijn medecursisten weet ik die basis in praktijk te brengen.

LinkedIn
ramon
Ramon Bosman
Normteq

Een zeer waardevolle en inspirerende opleiding, waar praktijk en theorie in een goede mix aan bod komen.

LinkedIn
ralfvgogh
Ralf van Gogh
Caspar de Haan

Ik heb veel nieuwe inzichten gekregen van mijn medestudenten. Vooral de workshops waren voor mij insprirend. De opleiding is een fijne mix van theorie en praktijk. 

 

LinkedIn
jorgenegter
Jörgen Egter van Wissekerke
Rabobank Real Estate Finance

De opleiding heeft mij richting gegeven en mij bewust gemaakt van mijn positie in transformatie- en renovatieprocessen. De interessant colleges van ervaringsdeskundigen, praktijkcases die verdieping geven, bezoeken aan spraakmakende en inspirerende praktijklocaties en het ontmoeten van en samenwerken met mensen uit verschillende achtergronden, maken de NRP Academie tot een geweldig instituut. 

LinkedIn
rdkok
Rosi de Kok
The Missing Link

Ik werd enorm verrast door hoeveel we leerden over samenwerken en over de markt waarin we nu en in de toekomst opereren. Ik heb hier kunnen ervaren wat het oplevert om in vertrouwen en met een gezamenlijk belang samen te werken met verschillende disciplines en partijen. 

 

LinkedIn
eddo2
Eddo Carels
Caas Architecten

Renovatie- en transformatieprojecten tonen de jaarrringen van onze gebouwde omgeving. 

 

LinkedIn
wendy2
Wendy Scherpenisse
Smits Vastgoedzorg

Een waardevolle opleiding. Ik heb veel kennis opgedaan waar ik in mijn werk veel plezier van heb, maar heb ook een ontwikkeling doorgemaakt naar een betere professional. En misschien het allerbelangrijkste.. mijn netwerk is uitgebreid met veel waardevolle relaties.

LinkedIn
pieter_2
Pieter Zwart
between jobs

Het expertisegebied van de deelnemers en hun diversiteit is het onderscheidend vermogen van de NRP Academie. Het enthousiasme en kennis van docenten zorgen voor de verbinding van theorie met de praktijk. Het werken in multidisciplinaire team aan een praktijkcasus in de vorm van een challenge was voor mij de slagroom op de taart. Met het netwerk blijf je daarna ook nog eens op de hoogte.

LinkedIn
Maurits
Maurits Ozephius
Van Wijnen
dieuwerkespaans
Dieuwerke Spaans
Staedion

De NPR Academie bracht mij een nieuwe baan en het vertrouwen dat er in het bestaande vastgoed nog veel te doen is; met een balboekje vol nieuwe contacten. 

LinkedIn
joyce2
Joyce van der Knaap
Restauro Architecten

De NRP Academie geeft mij meer kennis en een goed netwerk om in mijn toekomst beter onderbouwd eigenaren te kunnen adviseren over toekomstbestendige duurzame ingrepen in de bestaande gebouwenvoorraad.

LinkedIn
peterblonk2
Peter Blonk
Ymere

Voor de mensen die de NRP Academie doen: Wie zaait, zal oogsten.  voor mijn ervaringen bij NRP Academie zie mijn presentatie 

 

 

LinkedIn
stefaniestulen
Stefanie Stulen
Dura Vermeer Bouw Heyma

De NRP Academie biedt naast een vakinhoudelijke ontwikkeling ook een persoonlijk ontwikkeingsprogramma; iets waar ik echt verder mee kan.  

LinkedIn
annemariekestoop
Annemarieke Stoop
Ymere

Dat we het samen moeten doen is duidelijk. Maar waarom is dat toch zo ingewikkeld? De NRP Academie gaf me daarvoor mooie inzichten en verbetertips.

LinkedIn
falco1
Falco Zeekaf
Brink

De wereld van morgen vandaag een beetje mooier maken, dat doe je samen. Samen.

LinkedIn
monique1
Monique de Vos-Faay
Faay Wanden

Het netwerk dat ik heb opgebouwd tijdens deze opleiding is waardevol en gebruik ik nu al om stappen te maken. Ook het project overschrijdend samenwerken en ontwikkelen is in volle gang, waar transparantie en vertrouwen van groot belang zijn.

LinkedIn
mark1
Mark Bollen
Inbo Architecten

De opleiding heeft mij inzicht en kennis verschaft waardoor ik in de toekomst een nog betere professional kan worden. 

LinkedIn
pleuni1
Pleuni Kronenberg
Hurks Vastgoed

Veel geleerd, alleen, maar vooral samen, met andere vakidioten met passie voor onze leefomgeving, steeds op een andere inspirerende plek, een andere kijk gekregen op bestaand vastgoed.

LinkedIn
adriaan1
Adriaan Baan
transVORM

In het bestaande zit de echte waarde. Niet alleen een financiële waarde. Het is ook een meerwaarde voor mensen, onze omgeving, ons verleden en voor onze toekomst. De NRP academie was voor mij een leerzame opleiding waarin ik dit in theorie en praktijk mocht ervaren.

LinkedIn
alexander1
Alexander Zeillemaker
Arcadis

Een probleem kan worden opgelost door het op een andere manier te benaderen en vooral door vol te houden.

LinkedIn
christiaan1
Christiaan Groeneweg
VORM Ontwikkeling

De tijd lijkt rijp voor een nieuwe aanpak van de bebouwde omgeving, die zij aan zij zal lopen met de gevestigde principes en uitgangspunten.

LinkedIn
gertjan1
Gert-Jan Plompen
Dura Vermeer

Een jaar NRP-academie…. Middels een soort Elfstedentocht langs de Nederlandse succesverhalen in transformatieland heb ik uitstekend inzicht kunnen krijgen in de processen en de bijkomende belangen van de participanten. De praktijkvoorbeelden en lezingen van experts uit het vakgebied vormen hét bewijs, dat samenwerking met enthousiaste mensen met verschillende achtergronden geweldige resultaten op kunnen leveren!

LinkedIn
simone1
Simone La Brijn
Gemeente Westerwolde

RECEPT

Een complexe, maar smaakvolle herbestemmingscake voor fijnproevers.

Ingrediënten:

- een ruime hoeveelheid bestaand vastgoed

- niet te weinig monumentale waarde

- een enthousiaste trekker (of meerdere, naar smaak)

- ruim voldoende volharding

- een zee van tijd

- enkele gedreven experts

- fantastische medestudenten

Voor de garnering:

- een aantal overtuigende visualisaties

- afmaken met een snufje overtuigingskracht

Bereidingswijze:

Alle ingrediënten GOED mengen (maar niet te lang, ze moeten nog herkenbaar zijn)* en het geheel in een passende omgeving langzaam gaar laten worden. Gaartijd is afhankelijk van huidige staat, gedrevenheid, vermogen tot samenwerken en inzicht. Eetsmakelijk!

* dus niet in de blender! Het blijft maatwerk

LinkedIn
robhorst8
Rob Horstman
IAA Architecten

De NRP Academie is voor mij een ontzettend inspirerende opleiding geweest, die me op een prettige manier een verbreding heeft gegeven buiten mijn eigen vakgebied. Het netwerk van nieuwe mensen die je goed leert kennen gedurende de opleiding, is een grote toegevoegde waarde. Het is nu aan ons om de ingezette lijn van de NRP Academie door te trekken in de toekomst. Wie weet wat dat nog aan mooie projecten zal gaan opleveren!

LinkedIn
robhorst8
Rob Horstman
IAA Architecten

De NRP Academie is voor mij een ontzettend inspirerende opleiding geweest, die me op een prettige manier een verbreding heeft gegeven buiten mijn eigen vakgebied. Het netwerk van nieuwe mensen die je goed leert kennen gedurende de opleiding, is een grote toegevoegde waarde. Het is nu aan ons om de ingezette lijn van de NRP Academie door te trekken in de toekomst. Wie weet wat dat nog aan mooie projecten zal gaan opleveren!

LinkedIn
bram1
Bram van Vliet
Dura Vermeer

Nu ik de NRP Academie doorlopen heb, weet ik zeker dat ik stappen ga zetten in de veranderingen die nodig zijn in het veld.

LinkedIn
sirik1
Sirik van den Berg
Ymere

De NRP Academie heeft mij geleerd dat er naast de waardestelling van gebouwen na de renovatie of transformatie nog een extra waarde toe te kennen valt aan de verhoging van de leefbaarheid en de sociale veiligheid in de directe omgeving.

LinkedIn
thomas1
Thomas Moeken
Willems Vastgoedonderhoud

Terugkijkend op een jaar NRP Academie, heb ik leren begrijpen wat er voor nodig is om samen met de “andere” partijen hetzelfde ultieme doel na te streven: Een duurzaam renovatie/transformatie project waarbij de belangen van iedereen op waarde geschat en behartigt worden.

LinkedIn
william1
William van de Worp
FGH / Rabo REF

Het succes van de NRP zit hem voor mij in het samenwerken met mensen uit alle disciplines van het vak. Tijdens de opdrachten werk je samen aan één doel en krijg je beter inzicht in de expertise, invalshoeken en belangen van de ander bij een project. En dat de opleiding op inspirerende locaties wordt gegeven waar je in de praktijk ziet dat het vaak wel kan, geeft veel energie!

LinkedIn
age
Age Brugman
herontwikkelaar

Ik dank de NRP voor het bieden van de open blik en de inspiratie, het heeft bijgedragen aan de verandering in mijn leven. 

LinkedIn
Arthur
Arthur van Kempen
Hevo

Herbestemmen, restaureren, renoveren, repareren, vernieuwbouwen, revitaliseren, ….... de NRP leidt tot nog veel meer wegen naar Rome, maar ik weet de weg een stuk makkelijker te vinden! Samen maar vooral multidiciplinair werken is het leukst en leidt tot de mooiste wegen en dan volgt de definitie van de opgave vanzelf. 

LinkedIn
Babette
Babette Broekman
Weebers Vastgoedadvocaten

Je gaat het pas zien, als je het door hebt (Johan Cruijff)

LinkedIn
barry
Barry van de Graaf
ERA Contour

Ik geloof dan het anders kan. Ik wil dat het anders gaat. En daar zal ik zelf aan moeten werken! (en dat is nog leuk ook…)

LinkedIn
berend
Berend Kerkhoff
Mitros

Als je openstaat voor “anders” dan leer je en kom je verder in wat je doet

LinkedIn
bjorn2
Bjorn van den Hombergh
Ymere

De NRP Academie is een verrijking geweest op elk vlak en heeft mij geholpen bij de ontwikkeling van mijzelf als mens en als werknemer. Heb een mindset gemaakt die mij helpt in de toekomst als game changer waarbij mijn logboek mijn houvast is en mijn medecursisten/ alumunus de hulplijnen.

LinkedIn
cor
Cor Brabander
ABT

De toekomstige gebouwen zijn onze bestaande gebouwen! Tijdens de NRP academie hebben we vele voorbeelden van succesvolle transformaties mogen zien.  Door de achtergronden vanuit verschillende invalshoeken te leren kijken is mijn kennis enorm verbreed. Door dit met enthousiaste medecursisten direct toe te passen, leer je hoe je samen tot mooie inzichten komt.

LinkedIn
Dennis
Dennis van Berkel
gemeente Breda

Transformatie betekent meer dan alleen omvormen en herscheppen, het betekent vooral omdenken.

LinkedIn
evert
Evert van der Kleij
transVORM

Projecten kennen vele wegen, wegen moeten leiden naar een doel, een project zonder visie raakt bij toeval zijn doel en is hiermee bepalend voor het succes van het project.

LinkedIn
fabian
Fabian van Aerschot
Inbo architecten

Alles is herbestemming processen in de natuur werken volgens circuaire principes laten wij ook volgens deze miljouenen jaren ouder traditie werken

LinkedIn
jacqueline
Jacqueline Sarton
Ymere

Klaar voor de uitdaging? De NRP Academie biedt hiervoor handvatten via lezingen, workshops en casuistiek door bekwame docenten, die up to date kannis en ervaring  delen. (En je komt ook nog eens op de mooiste locaties!)

LinkedIn
joyce2
Joyce van der Knaap
croonwolter&dros

Een jaar vol ontdekkingen; onbekende locaties, nieuw inzichten, kennis verbreding en – verdieping en vooral nieuwe contacten en samenwerkingen. Net zo uitdagend als het werkgebied van renovatie en transformatie.

LinkedIn
kees
Kees Broekhuijsen
Parteon

Echt samenwerken betekent elkaar (beter) leren kennen en successen beginnen (vaak) met het juiste verbeterperspectief. Dit is mijn vertaling van het afgelopen studiejaar en toepasbaar op, en vertaalbaar, naar de toekomst. 

LinkedIn
lotte
Lotte Feijen
gemeente Den Haag

Mijn hart ligt bij transformatie. Door de intervisies zie ik nu goed dat het anders kan en ik ga de stoute schoenen aantrekken en deze weg bewandelen. 

LinkedIn
nicolette
Nicolette van der Gorp
Faros projecten

Renovaties en transformaties slagen alleen als je een droom nastreeft, als je je bewust bent van het verhogen van diverse verschillende waarden en niet alleen de puur economische waarde. Deze droom streef je na door samen te werken met diverse actoren. Mijn netwerk in de wereld van renoveren en transformeren is enorm vergroot. De cursus dagen gaven mij veel energie, actief bezig zijn met nieuwe kennis opdoen, samenhangen zien of benoemd zien hoe ik vaak werk was enorm inspirerend. 

LinkedIn
rob2
Rob Mans
Dura Vermeer

Een mooie les van Boer Bos: het gras groeit niet harder als je eraan trekt!

LinkedIn
stefan
Stefan van den Hoek
Rabobank

Dankzij de NRP Academie heb Ik transformatie en verduurzaming ingebracht in het MT en ga mijn eigen droom realiseren: een eigen transformatie project doen. 

LinkedIn
Thyrza
Thyrza Bauer
Willems Vastgoedonderhoud

Durf te dromen en doe wat meer modus 2 en het brengt je hele mooie nieuwe uitdagingen! 

LinkedIn
tim
Tim Maier
SDK Vastgoed

De NRP Academie is een reis waar je bijzondere mensen leert kennen (cursisten en docenten), mooie plekken ontdekt en uiteindelijk ook jezelf beter leert kennen. 

LinkedIn
arno1
Arno Barnas
BAM Infra Rail BV
projectmanager

De NRP Academie levert nieuwe inzichten maar ook herkenning bij theorieën en technieken diek goed uit te leggen zijn aan anderen.Dit geeft veel meer grip op het analyseren van een probleemstelling en de reis die je maakt om verbindingen te leggen met alle actoren die nodig zijn om je doel te behalen.

LinkedIn
cisca2
Cisca de Jong
Staedion
projectmanager

De opgedane kennis vind ik niet het belangrijkste aan de NRP Academie. Dat is toch echt de verandering in mindset die de academie op gang brengt.

LinkedIn
claudia
Claudia Koppenhagen
Strikolith
projectadvisor/manager

Love challenges, be intrigued bij mistakes, enjopy effort and keep on learning.

LinkedIn
david
David Emous
Tsavo
manager vastgoed

De belangrijkste winst is dat ik me bewust ben van mijn eigen (voor-) oordeel. Even terugpakken, echt openstellen, doorvragen en opnieuw afwegen. 

LinkedIn
Dennis
Dennis Boon
Willems Vastgoedonderhoud
Planontwikkelaar

Terugkijkend op de academie merk ik dat dit jaar mijn blik op de renovatie en transformatiebranche heeft verbreed. Ik ben veel beter op de hoogte van alle ontwikkelingen in Nederland en wat er allemaal bij een renovatie of transformatie komt kijken. 

LinkedIn
emy2
Emy Kok
Triflex
architectenadviseur

Zoveel manieren tot een resultaat, maar het begint bij een vernieuwende mindset.

LinkedIn
erik
Erik Hulleman
Parteon
regisseur vastgoed

Dare to dream.

LinkedIn
Ewoud
Ewoud van Oordt
Giesbers Rotterdam
ontwikkelende projectleider

Werk samen, zoek contact, begrijp elkaar, verbind en resultaat zal ontstaan!

LinkedIn
hubertjan
Hubert-Jan Busch
Sto Isoned
projectmanager onderhoud en renovatie

Je kunt direct tijdens de opleiding connecties en locaties aandragen en dat wordt direct in het programma meegenomen: je bent als cursist echt onderdeel van NRP Academie. 

LinkedIn
janet2
Janet van Oort
Synarchis
huisvestingsadviseur maatschappelijk vastgoed.

De NRPAcademie reikt je veel kennis, ervaring, inzichten en verhalen aan om je manier van werken te verbeteren. Het is als een reis waardoor je steeds opnieuw een ander perspectief werpt op het vraagstuk. Ik besef nu nog meer dat we van zomaar een plek een waardevolle plek kunnen maken met het goede verhaal dat anderen overtuigt en met volharding om steeds een stap verder te zetten.

LinkedIn
jou
Jop Alberts
Inbo Architecten
architectenadviseur

Het is een winstpunt dat de cursisten uit zo'n divers werkveld komen, maar wat mij betreft mag het nog diverser om nog meer partijen met elkaar te verbinden. 

LinkedIn
koen
Koen van der Hoorn
Universiteit van Utrecht
adviseur duurzaamheid en circulariteit

Wat weten we wel, wat niet en wat willen we dan nog weten? De NRP Academie reikt kennis, expertise en ervaring aan, maar het spannendste bepaal je zelf. Met wie en hoe ga je samenwerken en je kennis inbrengen. Heerlijk om in een veilige omgeving daarmee te experimenteren.

LinkedIn
marco
Marco van Hees
Caspar de Haan renovatie en onderhoud
bedrijfsleider

Het is bijzonder dat je wat je leert direct kunt toepassen in je werk. Zowel wat betreft de kennis als de contacten die je opdoet. 

LinkedIn
mart
Mart Verhoeven
BAM Wonen
commercieel managerr

De NRP academie heeft mij een andere kijk op processen gegeven, maar ook de overtuiging dat transformeren van gebouwen momenteel hip is en maar nooit een grootschalige toepassing zal krijgen.

LinkedIn
maxim
Maxim Labordus
Ymere
procesmanager stedelijke vernieuwing

NRP academie geeft een uitgebreid beeld van de verduurzamingsopgave waar wij als vastgoedsector voor staan. Vanuit verschillende perspectieven krijg je informatie, ervaringen en tools aangereikt. We moeten het dan ook samen doen!

LinkedIn
priya
Priya Pubhoo
ERA Contour
projectorganisator

De afgelopen decennia heeft de wereld veel schade en schande gekend door de focus op geld. De crisis van 2008 is een kantelpunt geweest. Na 2008 nemen de investeringen in duurzaamheid significant toe, het is mainstream geworden. We ontdekken dat er geen onderscheid bestaat tussen markt en maatschappij. De NRP Academie brengt dit in de praktijk.

LinkedIn
Romy
Romy Ran
BAM Wonen
junior projectmanager

NRP Academie bedankt voor alle nieuwe inzichten, de inspiratie en het creëren van een open blik. Nu is het aan mij, om dit in de praktijk toe te gaan passen en vast te houden, bereid om te veranderen en te inspireren, op naar deze nieuwe uitdaging.

LinkedIn
sven
Sven ter Veer
Rochdale
projectmanager ontwikkeling

Je start met het idee dat elke transformatie uniek is. De NRP Academie reikt ingredienten aan waarmee je dat unieke project bij de kop kunt pakken. 

LinkedIn
thijs1
Thijs Faber
Eigen Haard

Terugkijkend op een jaar NRP Academie heeft het mij gebracht dat ik vanuit een andere visie naar projecten ben gaan kijken en niet zozeer vanuit mijn dagelijkse rol/functie. Zo is ruimte gecreëerd om “out-of-the-box” en zo tot vernieuwende en beter passende oplossingen te komen. Ik heb een casus ingebracht waaraan ik zelf in de praktijk werk dit was erg leuk en leerzaam. Bepaalde onderdelen die wij als team NRP hebben bedacht heb ik direct in de praktijk toegepast.

LinkedIn